Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
India Transport Portal Newsletter - August, 2011

India Transport Portal Newsletter - August, 2011

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
The India Transport Portal Newsletter
The India Transport Portal Newsletter

More info:

Published by: IndiaTransportPortal on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2012

pdf

text

original

 
@ hnm|f km |fa Kmlk` \z`mtynz| Tad|nz 
 @qgqt|% :900
 
0
Dny{zkgf| Kmlk` \z`mtynz| Ynz|`e- Alk|al j{ Lkgk|`e Jkssekma E|l- @ee zkgf|t zatazval
\
FA KHYNZ\@MDA NO \FA ZN@L TAD\NZ KM KMLK@
\fa Wnzel Adnmnhkd Onzqh‛t Genj`e
Dnhya|k|kvamatt Kmla ye`dal
Kmlk`‛t
kmoz`t|zqd|qza `| ;0t| nq| no 04; m`|knmt-
R X
 @ml% `t ` zatqe|% |fa MF@K kt `ddaeaz`|kmgzn`l dnmt|zqd|knm
 — 
`khkmg |n tyaml ,0|zkeeknm km okva {a`zt |n :907
 — 
|n khyznva |fkt
JNNHKMG @Q\NHNJKEA KMLQT\Z[ KM KMLK@
\fa okzt| avaz `q|nhnjkea z`m nm |fa Kmlk`mzn`lt km 06;72 o`t| onzw`zl ` dam|qz{ `mlaeavam {a`zt `ml nma wnqel taa |f`| k| f`thqe|kyekal fqmlzalonel km|n ` oqee jenwm`q|nhnjkea kmlqt|z{- Km :996 Kmlk` zadnzlal099 hkeeknm vafkdeat zagkt|azal nm k|t zn`lt-
KMDZA@TKMG MQHJAZ NO D@ZT NM KMLK@M ZN@LT
@t |fa adnmnh{ f`t gznwm% tn |nn f`tlktynt`jea kmdnha% wfkdf km |qzm f`t eal |n`m kmdza`ta km |fa mqhjaz no d`zt nm |faKmlk`m zn`l ma|wnzb-
YZN_KLAZT NO APQKYHAM\ ONZ D@ZT @ML \ZQDBT KM KMLK@
Ynktal |n gznw j{ `ehnt| onqz |khat |fa tksano |fa QT h`zba| tkmda :999% |fa Kmlk`m `q|napqkyham| tad|nz kt dnmtklazal |fa oznm|zqmmaz km |fa df`ta |n gz`j genj`e `q|ndnhynmam| nq|tnqzdkmg tad|nz- \fa Kmlk`m`q|nhnjkea dnhynmam| tad|nz kt at|kh`|al|n za`df ,799 jkeeknm j{ :901
-
K|‛t ` o`d|% |faza‛t ` e`db no 
kmoz`t|zqd|qzat km Kmlk`% atyadk`ee{fkgfw`{t! \fa ay`mtknm `mlqygz`la no |fa fkgfw`{ ma|wnzbt `zaoqml`ham|`e km nzlaz |n tqt|`km
Kmlk`‛t adnmnhkd gznw|f `ml zn`l t`oa|{- \f`|‛t wf{ |fkt kt nma |ny
yzknzk|{ onz |fa dam|z`e gnvazmham| km|azht no kmvat|ham|- \fa MF@K f`t `ba{ znea |n ye`{ wk|f ,0 |zkeeknmye`mmal |n ja tyam| km okva {a`zt |n :907- Jq| MF@K maalt |n zaonzh k|taeo |n tqt|`km |fkt gznw|f- \fa zadam|yznynt`e no |fa fkgfw`{ Hkmkt|z{ |n`eenw DANt no |ny kmoz`t|zqd|qza okzhtkm Kmlk` |n ja aekgkjea |n `yye{ onz |faynt| no MF@K df`kzh`m kt ` okzt| t|ay km|fkt w`{-
?
\F
KZO ZAGKNM@E DNMOAZAMDA
Nd|njaz 4
 — 
1% :900Maw Laefk
KM\AZ\Z@OOKD KMLK@
Nd|njaz 4 ( 1% :900Maw Laefk
@TK@M \[ZA / ZQJJAZ DNMOAZAMDA
Ladahjaz : ( 4% :900Dfamm`k
ONDQT 3 JNNHKMG \Z@MTYNZ\ TAD\NZHALK@ Y@Z\MAZ WK\F
 
ALK\NZK@E
 
@ hnm|f km |fa Kmlk` \z`mtynz| Tad|nz 
 @qgqt|% :900
 
:
Dny{zkgf| Kmlk` \z`mtynz| Ynz|`e- Alk|al j{ Lkgk|`e Jkssekma E|l- @ee zkgf|t zatazval
―KMLK@ MAAL
\N KMK\K@\A K\T M@\KNM@E ZN@L T@OA\[ YE@MTWK\F KHYZN_KMG KMOZ@
T\ZQD\QZA‘ YZ ZNFK\
J@EQC@%YZATKLAM\% KMT\K\Q\A NO ZN@L \Z@OOKD ALQD@\KNM
Zn`l \z`ookd la`|ft `ml kmcqzkat `zayzavam|`jea `ml nme{ km zadam| {a`zt |f`||fa zn`l t`oa|{ f`t jaam dnmtklazal `tazknqt fa`e|f yznjeah- Yqjekd Fa`e|f onz zn`l t`oa|{ f`t ` vaz{ khynz|`m| znea |n ye`{wfaza yzkh`z{ yzavam|knm onzht |fa j`tkt-Yzkmdkyeat no ayklahkneng{ maal |n ja`yyekal |n `m`e{sa |fa y`||azmt no kmdklamda `mlla|azhkm`m|t no kmcqz{- Jaf`vknqz`e tdkamda tfnqel ja qtal |nkmdza`ta bmnwealga no |fa tndk`e `ml jaf`vknqz`e `tyad|t nofkgf zktb lzkvkmg jaf`vknqz-
TFNWD@TKMG \FA MAV\ EA_AE NO ZN@L T@OA\[ KM KMLK@
@t dekdfë `t k| h`{ tnqml% zn`l t`oa|{ km Kmlk`kt t|kee `m `za` wfkdf kt magead|al j{ h`m{-Je`ha k| nm |fa gamaz`e yqjekd nz je`ha k| nm|fa gnvazmham| `q|fnzk|kat% |fa o`d| zah`kmt|f`| Kmlk` kt nma no |fa hnt| kmtadqza m`|knmt km|azht no zn`l t`oa|{- Onz |fa eatt kmonzhal%nvaz 0%49%999 yanyea enta |fakz ekoa `dzntt |fa dnqm|z{ kmdz`tfat d`qtal ak|faz j{ tyaalkmg% j`l zn`lt%nvazdznwlkmg `ml ynnz vafkdea h`km|am`mda nz `ee no |fah-Maaleatt |n ham|knm% nvaz ` hkeeknm ga| kmcqzal km |fata`ddklam|t `t waee |f`| |z`mte`|at km|n ` 4! GLY entt |n |fadnqm|z{-
 
T@OA\[ OA@\QZAT
 — 
@ MAGEKGAMDA KM KMLK@M D@ZT
Kmdnzynz`|kmg `lapq`|a t`oa|{ oa`|qzat km|nKmlk`m d`zt f`t mn| `ew`{t jaam |ny no |faekt| no yzknzk|kat onz `q|nhnjkea h`mqo`d|qzazt-\fkt t|`|a no `oo`kzt f`t `zktam y`z|e{ lqa |nkm`lapq`|a eagkte`|knm nm |fa y`z| no |faKmlk`m gnvazmham|% `ml y`z|e{ jad`qta no|fa zaeqd|`mda no jq{azt km |fa Kmlk`m h`zba||n y`{ a|z` onz |fah- T`oa|{ oa`|qzat tqdf `t `kzj`gt%dzqhyea snmat `ml `d|kva jza`bkmg t{t|aht `za `ee `llk|knmt|f`| `za ayad|al j{ dqt|nhazt km |fa Aqznya`m d`z h`zba|-
HNZA @ML HNZA YQJEKD _AFKDEALZK_AZT @OOAD\AL J[ YNEEQ\KNM
Avaz{ {a`z km Kmlk` nvaz f`eo ` hkeeknm yanyea `zabkeeal j{ `kz yneeq|knm-
ZKTA NO OQAE YZKDAT EA@LT \N \ZQDBT\ZKBA @DZNTT \FA DNQM\Z[
Mn| onz |fa okzt| |kha kmzadam| {a`zt Kmlk`m |zqdb lzkvazt `za |fza`|amkmg `t|zkba `dzntt |fa dnqm|z{jad`qta no |fa zadam|zkta no oqae yzkdat-
@DPQKTK\KNM NO E@MLT KM KMLK@
H`m{ kmlqt|z{ ea`lazt`za kmvneval kmkm`yyznyzk`|a e`ml`dpqktk|knm `| |fa dnt|no |fa ekvaekfnnl no |fazqz`e ynnz-
ZN@L \@V @\ T\@\A EA_AE
 — 
@YZNJEAH ONZ DK\[ FNYYAZT
Zagkt|azkmg onz zn`l |``| t|`|a eavae km Kmlk` kt` dnhyekd`|aljqtkmatt `ml d`m ea`l|n lkookdqe|kat ko `ee {nqz lndqham|t `za mn| kmnzlaz-
\Z@MTYNZ\ KTTQATZN@L T@OA\[
 
@ hnm|f km |fa Kmlk` \z`mtynz| Tad|nz 
 @qgqt|% :900
 
4
Dny{zkgf| Kmlk` \z`mtynz| Ynz|`e- Alk|al j{ Lkgk|`e Jkssekma E|l- @ee zkgf|t zatazval
KHYNZ\@MDA NO YYY KM ZN@L KMOZ@T\ZQD\QZALA_AENYHAM\
@t Kmlk` dnm|kmqat |n |z{ `ml jqkel `tqt|`km`jea zn`l `ml |z`mtynz| ma|wnzbt onz |fa oq|qza% Yqjekd Yzkv`|a Y`z|maztfkyt &YYY+kt ayad|al |n ye`{ ` vaz{ vk|`e znea km |fktgznw|f t|nz{- K| kt waee bmnwm |f`| YYY km |fazn`l kmoz`t|zqd|qza kt |fa e`zgat| YYYtagham| km Kmlk` |kee l`|a- \fa YYY tagham|km |fkt `za` f`t `m nyynz|qmk|{ |n j`mb hnza |f`m ,:1(49 jkeeknm nvaz |fa ma| okva {a`zt dnvazkmg 4-4hkeeknm bkenha|zat no zn`l ma|wnzb 
―GN_AZMHAM\ MAAL \N DF@MGA K\T @\\K\QLA‘
3 T- E-LFKMGZ@% DF@KZ YZNOATTNZ% KMLK@M KMT\K\Q\A NO\ADFMNENG[
Nma avam d`m‛| dnhy`za |fa dqzzam|
tk|q`|knm no kmoz`t|zqd|qza km Kmlk` |n |falavaenyal dnqm|zkat- Ja k| jad`qta no |fadnzzqy|knm km |fa t{t|ah nz |fadnhye`dam| `||k|qla no |fa gnvazmham|%|fa o`d| zah`kmt |f`| Kmlk` kt w`{ jafkmltavaz`e lavaenyal dnqm|zkat- Gnkmgonzw`zl% |faza kt ` maal |n khyznva nmh`m{ oznm|t jaonza wa d`m za`df ` genj`e t|`ml`zl km |azhtno zn`l kmoz`t|zqd|qza km |fa dnqm|z{-
 
\@BKMG \FA OKZT\ T\AY \NW@ZLT @ MAW KMLK@!
Qmlnqj|ale{% avam|t ekba |fata tqzae{dnm|zkjq|a |fakz jk| km lavaenykmg |fakmoz`t|zqd|qz`e d`y`jkek|{ no |fa dnqm|z{ jq||faza kt t|kee ` enmg(w`{ |n gn jaonza Kmlk`t|`mlt madb |n madb wk|f dnqm|zkat ekba QT%QB `ml Dfkm` km |azht no zn`l `ml|z`mtynz| kmoz`t|zqd|qza- Dnmtklazkmg |fao`d| |f`| nvaz ,<;< jkeeknm f`va `eza`l{jaam `eend`|al |n khyznva |fa pq`ek|{ no kmoz`t|zqd|qza km |fa00|f okva {a`z ye`m% kmdza`tkmg YYY km |fa Kmlk`m h`zba| kttqzae{ ` vaz{ eqdz`|kva nyynz|qmk|{ |f`| d`m ja |`yyal j{jn|f |fa yqjekd `ml yzkv`|a gk`m|t km |fa dnqm|z{-
KM@QGQZ@E \[ZAVYN KMLK@@\\Z@D\T LNHAT\KD @ML GENJ@E@\\AM\KNM
\fa km`qgqz`e\{zAVYN Kmlk`% `|fzaa(l`{ afkjk|knmfael `| |fa Dfamm`k\z`la Dam|za oznhCqe{ 1 f`t faeyal |faKmlk`m adnmnh{ j{dza`|kmg ` jzklga ja|waam end`e `mlgenj`e |z`lazt- Jatklat faeykmggamaz`|a zavamqat% k| yznval `t ` fn|jal onz maw `eek`mdat ja|waam |{zah`mqo`d|qzazt% za|za`lazt%apqkyham| h`bazt% |adfmneng{ayaz|t `ml zqjjaz yznlqdazt-
AMDNQZ@GKMG ZATYNMTA YZNHY\T\[ZAVYN KMLK@ \N @MMNQMDAONEENW(QY TFNW KM :904
Km k|t okzt| t|`gkmg `|Dfamm`k% \{zaynKmlk` :900 |n |fatqzyzkta `ml laekgf|no h`m{ f`tfaz`elal y`t| h`m{ayad|`|knmt- @yznhkmam| Lqj`k(j`tal afkjk|nz S@ODN% wfkdf`mmnqmdal |fa kmk|k`|knm no k|t Kmlk`mnyaz`|knm f`keal \{zAyn `t `'hnmqham|`e tqddatt-'
A_AM\T DN_AZ@GA 3 YYY TQHHK\A_AM\T DN_AZ@GA 3 \[ZAVYN

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->