Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDO XI

ORDO XI

Ratings: (0)|Views: 459|Likes:
Published by Bobodyee
"ORDO XI" - "Red 11" je generator Toka 93 kroz Magičke i Mističke elemente spiritualnog Rada unutar Reda Telemita (O.'.T.'. - "Ordo Thelema")
"ORDO XI" - "Red 11" je generator Toka 93 kroz Magičke i Mističke elemente spiritualnog Rada unutar Reda Telemita (O.'.T.'. - "Ordo Thelema")

More info:

Published by: Bobodyee on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

 
 
 
 
Č
ini što ti je volja
ć
e biti sav Zakon.0. U skladu sa Konstitucijom objavljujemo da je unutar Reda Telemita formiran Red
č
iji su ciljevi potpunoprakti
č
ne prirode.1. Ime Reda je "Ordo XI" ili "Red 11".2. "Red 11" se ne bavi teorijom, psihologijom, niti filozofijom O.'.T.'. ve
ć
je Konstitucija O.'.T.'. punovažna u svimdomenima.3. "Red 11" je magi
č
ko-misti
č
ni generator energija Toka 93 unutar O.'.T.'.4. "Red 11" se sastoji iz 11 radnih stepenova. Postignu
ć
a ovih stepenova se baziraju na prakti
č
nom radu praksiizloženih u knjizi zvanoj "Alion Practicum".5. Da bi se potvrdio stepen u "Redu 11" neophodno je da Telemit odre
đ
enu praksu izvodi najmanje 11 puta utoku 11 dana (u kontinuitetu); ne postavlja se ograni
č
enje da li
ć
e to biti individualni ili grupni rad. Stepeni i radse odvijaju po nazna
č
enom redosledu Libra datih u "A.P." i to:1
°
-Liber NUT A- Liber HUT . B- Liber KHUT . R- Liber Linea Imagum Dei A- Liber Pentagramaton vel Hoori . H- Liber VI vel Misteria Macrocosmica A- Liber Heptagrammatonorum D- Liber Invocatorum A- Liber Misteriorum Rosae Crucis B10°- Liber KHABS R11°- MISA NOCI A6. Postignu
ć
a ostvarena u "Redu 11" su korespodentna rangovima O.'.T.'., ali ona ne podrazumevajuautomatsko priznavanje tih Rangova. Ona su: a.)
Č
isto prakti
č
an rad sa delovanjem praksi na nivou '
Č
ovekaZemlje'. b.) Intelektualni uvidi 'Ljubavnika'; i c.) Magi
č
ko-Misti
č
na iskustva 'Samotnika'. "Red 11" ne instistirana uzvišenim postignu
ć
ima ve
ć
jedino na Radu.7. "Redom 11" upravlja "Vrhovni Savet Reda" tako
đ
e zvan "Služitelji Zvezde i Zmije"
č
ije
č
lanstvo nijeograni
č
eno brojem ve
ć
jedino ostvarenim radom kroz 11 stepenova.8. Oni pripadnici 11° "Ordo XI"
č
ija je volja mogu postati
č
lanovi "Vrhovnog Saveta Reda" tako što prolaze kroz'Ritual Zvezde i Zmije' dat kao dodatak za 'A.P'.9. "Red 11" se obavezuje da svojim magi
č
nim i misti
č
nim metodama i mo
ć
ima potpomogne Zakon Teleme iO.'.T.'. i ostvarivanju njihovih ciljeva i principa.10.
Č
lanstvo u Redu je isklju
č
ivo dobrovoljno i ne obavezuje
č
lanove O.'.T.'. ni na šta drugo do na spoznaju iizvršavanje Istinske Volje.Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.Frater Alion.'. Aiwass.'.
 
VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI
Cini sto ti volja ce biti sav Zakon.
O Radu clanova Vrhovnog Saveta 
Clanovi Vrhovnog Saveta O.'.XI nastavljaju sa radom koji su zapoceli, ali na drugaciji nacin. Oni svaku od praksi Redaprolaze kao trodnevne 'intenzive' tj. magicka povlacenja i to redom od 10°-1°. Kada izvrse sve te radove oni sepriznaju za Majstore Reda 11 (a moguce i Samotnike O.'.T.'. - sto zavisi od njihovog Zaveta Redu Telemita).Clanovi Vrhovnog Saveta su obavezni da se jednom godisnje sakupe, javno ili tajno, i da izvedu grupno neku odpraksi Reda 11.Clanovi Vrhovnog Saveta po svojoj volji izvode i druge Magicke Operacije koje deluju u cilju ispunjenja ciljeva iprincipa O.'.XI i O.'.T.'.Clanovi Vrhovnog Saveta Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na 11 stepena Reda 11.
O Majstorima Reda 11
Svaki od Majstora, nakon sto ispuni svoj Rad (sto je: jedanaest postignutih stepenova i deset magickih povlacenja),bi trebao da postane nadlezan za delovanje kroz jednu od 11 praksi Reda i da tu praksu razradi i poboljsa na sebisvojstven nacin cime bi takva praksa bila nadgradnja osnovnog sistema. Time bi On/a postao generator Mocisvojstvenih odredjenoj praksi, a time i vrtlog Sile jedne od vibracija u Reci Aeona.Svaki od Majstora Reda bi na taj nacin mogao da formulise i stvori svoj nov i originalan Rad i Red tj. Inicijatski sistem.Majstori Reda mogu donositi odluke i davati savete u odnosu na celokupnu strukturu Reda 11.
O Odluci Majstora Reda 11
Kada se u Redu skupi 11 Majstora
č
lanova Vrhovnog Saveta koji su izveli celokupan Rad Reda 11 oni su obavezni danacine Veliki Skup Majstora Reda. Na tom velikom skupu moraju da donesu odluku o daljem funkcionisanju Reda.Postoje tri opcije. Ordo XI ce:
Preci u tisinu za sledecih 11 godina (Niko od Majstora nece raditi prakse Reda, niti ce se Red oglasavati nabilo koji nacin), ili
Ukinuti sam sebe (Red ce prekinuti da postoji po odluci Majstora Reda), ili
Svi Majstori ce napustiti Red 11 (i time 'vratiti' Red u prvotno stanje).Odluku o ovome Majstori O.'.XI ce doneti na jednom jedinom skupu, a u slucaju da ne mogu da se usaglaseautomatski stupa u dejstvo treca opcija. Nakon ovoga oni ce prekinuti da rade i deluju na bilo koji nacin kroz Red 11.
O Prezivljavanju Reda 11
U slucaju prestanka postojanja Reda (na osnovu odluke Majstora Reda), a u cilju prezivljavanja ideja i funkcija Reda11 Tajni Majstori A.'.A.'. ce odabrati jednog Telemitu koji ce biti opunomocen da Red ponovo po potrebi probudi. Timece taj Telemit postati i delovati kao 'novi' Veliki Inicijator Reda 11. U slucaju da se u roku od godinu dana nakongasenja Reda ne pojavi novi Veliki Inicijator jedan Predstavnik Reda Telemita ce objaviti potpuno gasenje Reda 11.Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Thelema
1 hundred reads
Bobodyee liked this
Eeko A. FBlu liked this
j25k liked this
Vuk Simić liked this
pan-131 liked this
Lana N Jernej liked this
Lana N Jernej liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->