Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Djaka Lodang 37 - Penerbit Djaka Lodang

Djaka Lodang 37 - Penerbit Djaka Lodang

Ratings: (0)|Views: 169 |Likes:
Published by Subadrika Darmadewi
Majalah Djaka Lodangm Majalah Bahasa Jawa
Majalah Djaka Lodangm Majalah Bahasa Jawa

More info:

Published by: Subadrika Darmadewi on Aug 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2014

pdf

text

original

 
>.
?~df.b~2e:L
<X»<~>o¢o<X»<~>o¢o<X»<~>o¢o<:><>O<~X><Xl<:><>O<O<><X>O<
CRITARAKYAT~~
>"".;;:t.~,..,z,~;;--
wengiikiorabisa'sare.Malahbarengbisasaremakleesss,jronepanqim-penketemujejakabagusikungajaklanganasmara!Ah,senengbangetpenggaliheputriMahendradatta.
KarajanMedhang.
ahad
kaping
10Masehi.
akakeparengesinuwunSriMakuthaWangsawardhana,SriJayasadhuWar·madewasakukubankangkeplayusakakutharajaKarangasemingpuloBali,kaaturanleremjronekratonMedhang.SriJayasadhuIanprameswariluhSawitrikaaturanpatunggoningBa-luwarti.PangeranUdayanakinenleremingdalemkasa-triyan,cedhakpatunggonSenapatiDharmawangsa,kangdurungngersakakepindhahmenyang·dalemkasenapaten.Para
pandhe
rekliyanepinaringanpapankangmurwat.Anaingkangdipapanakeingnjerobeteng.Anaugasingdipapanakesanjabaningbeteng,miturutundha-usukinptataran.Bedalawandina-dinasadurunge,jronekeputrensekarkedhatonDewiMa·hendradattaivasangGuna-priyadharmapatni,ginubelingrasakangsasuweneikidurungnatedirasakake.TempukingnetrakalayanpangeranUdayanadhekmauawanbangetnabetjroningati.Bengiikisangsekarkedhatonorabisanendra.Wewayanganepangeran
lldavana,
luwih-luwihblegeringsarirakangpideksa,bagusingwadanakangngemuprabawa,Iandayatarikkangnqadab-edabi.polatansingtajemIanantengjatmika,ah,wewayanganikuangeltemendikipatakesakapengglihesangayu.linali-lalisayangalela,ginagassayangranuhi.Apayakavangeneikikangrinasasebabsakaprentulingrasatresna?Ah,embuh!SangputridheweorabisaIanorawaningaraningono.Singcetha,citranesangbagustansahngleledhekinglamunanesangputrisekarkedhatonkangnganti
OjakaLodangNo.37.:.12
1
2/2011
Sabtu
Legl,8
Mulud
1944BE
ikutansahdadikembanginglamunanIan.pangimpene?
<:
EsukcandhakeprameswariArum·sari
kaqvat
mulatguwayaneputra-putrikinasihkangkatonpucetsuremyayahrembulankalinganmega.Nulikadanguapatamarmanekangdadiribetepanggalih.EwuhayajronepenggaliheputriMahendra-datta.Apababikupantesdiaturakemarangkengibu?Lhayenoradiaturakeapaoramalahmarahisesegjronedhadha?Awitsapamanehsingbisadiaturipanq-gronjalingatinekejabakengibu?ArepsajarwarakasangDharmawangsarinasasarungrembugbabmengkonoiku!"NiniMahendradatta,CahAyu!"I<engIbuPrameswarindangu:"Suremingwada-naniraapasirangampetrasajronebatin!Maraageaturnamarangpunibu,Nini!""Kalawaudalubotensagednendrakok,lbu.""Lhogenea?Apasiradarbeanqen-anqenkangduorungkawijilinglesan?Apamenggalihkersaneramantanggonebakalnyengkakakesirajumenengcalongumantinarendra?""Ibu.anu.I<adospundiinq-gihanggenkulabadhematur?Mmmm
!
KalarumiyinnalikaIbupinanggihRama,kadospundidenela-jengtuwuhraostresna?""Tresna??Hhmmm,geneasiramaturIannyuwunpirsaprekaraiku?Apaanapriyasingdadipanujuningatimu,Nini?0,Nini.Apuranenlupute.punibudenesasuweneikioranateparingpangertenIanngendikababkatresnan.Yenpunibu,ehsatemenewaebabikikalebuwadiIhoNini!Yenpunibu,thukulerasatresnamarangramamukawiwitansakalelabuhane
2
yt:NIN6:
W'SNU
SRI
WIPO..DO
Rinasabagyamulyarumasuksanu-barine.Anakenikrnatansingkeliwatnikmat,singdurungnatedirasakake.Apavangeneikisingdiaraniswargadonya?Hhmmm,nyamlengbanget!Emandenesangputrikedadakngli.lir,pangimpenkangendahmaujebulkapunggeldeningkanyatan.Putriayumaugetunbanget,geneakesusunqli-lir?Ah!Yendibalenisaremaneh,apaivapangimpenmaubisadialamiIandirasakakemaneh??Singcethawae,ingbengiikuputriayumauwisorabisasaremaneh.Putriayuikuunjalnapaslandhung,banjurdheloqdheloqanapinggire
ti-
lamsari.PanjenenganeoramudhenggeneatitranepangeransakapulaBali
 
FOTO·
SAMAK.
NGAREP
ASDlTYAAYUPURWITASAHIutawaAYUngonowae..AlumniFisipol
UPN
Yogyakarta,kelairanYogyakarta,6Juli1988.NatedadijuwaraTembangMilleniumPersada,DelayotaSingingContest,FestivalKaraokeRamayana,IanJuwaraFavoritFestivalKaraokeMohan.KejabaikuAYUnatengluncurakealbumperdanalaguSATUCINTAkaryaneHanungHH.SalamsakaAyukagemparamaosDjakalodang.(Foto:Ismadi/DU
CRITARAKYAT
2
.Mah~ndradatUdayanaSRUMUWUS:4UN,BimbinganBelajarIanProfesiGuruDHATNYENG,4KARTUNEDITORIAL
4
WAWASANJRONINGNEGARA
5
SilatlidahWAWASANJABANRANGKAH
6
HosniMubarakPAGElARAN
7
TunaSatakBathiSanakPAWIYATAN
8·9
SertifikasiGuruAntarane
untunq
IanBuntungSKETSA10·11.NalikaMusibahNguwohakeBerkahPRIBADIBINUKA12·13KiWisnuPradanaDhalangTarunaSakaWonosoboJAGADINGLELEMBUT:14Wit·witanPadhaOmong·omonganKASARASAN15Kimpul,EnakDipanganIanManjurKanggoTamba.PAOHALANGANlfi·17WidawatiManjingAgniLEMBARAGAMASakatenTlatenAnggugahLuhuringBebuden:18MACAPAT19JeblugeRediMerapiWANITALANKULAWARGA20WatakUtamaningPrivaNASIBPANJENENGAN22Drs.AndhvSasongkoBSCamatWirobrajansingAnvar23CRITASAMBUNG24·25JanjiKaliCodeIsihMiliPANGUPABOGA
26
Tavano,35TaunDadiTukangPandheSATLERAMAN:
27
EkoWahyudi,S.PdTekaneTansahDitungguWARTARINGKES
28.29
d
·LombaMacaGeguritaningGrebegBukuJogja2010·DesaJatiayuNgantantuBantuwanSumurBor·KoperasiManunggalRasaBantulMbukakWarungKulinerSerbaOrganikingBantul
·Siswa-siswi
SMKIMeluDramatasiTradhisiJogjakarta2010LarunganAgungRuwatanJagad32·33SASTRALANBUDAVA34WayangGedhoguripNgrembakaingJamanSunanPB"XGEGURITAN35PENGALAMANKU:
36
·NumpakPitNengKutha·MarningJagung,SikilKrasa
Gadho-qadho
LELAKON
37
DolananBanyuTeles,DolananGeniKobongCERKAKDhik40·41RitualSenimanPadhepokanSenuTjiptaBoedaja.."MbabarUripAnyar"42WACANBOCAH.44.45NgundhuhWohingPakartiPARIWISATA46·47PesisirKuwaruPapanWisataAnyaringBantulKueRanjang:48GuwaMarialawangsih50;GOJEG:50'·

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->