Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mikrometar

mikrometar

Ratings: (0)|Views: 253|Likes:

More info:

Published by: Emilija Нацевска Petrovic on Aug 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

 
Образец за опис на реализиран наставен час(или часови)
Наставенпредмет/ОдделениеНаставна темаНаставнасодржина/лекцијаТраење Гупа
ФизикаТелаМерење нафизичкивеличини1 часа5
Цели:
Учениците да се запознаат со:-со микрометарски винт-со делови на микрометарски винт-начин на мерење со микрометарски винт-да знаат со која прецизност се мери сомикрометаеск цинт-да знаат да го користат микрометарски винт во мерење-ја разбираат анимацијата за микрометарски винт
Очекувани резултати
:
Учениците
:
се запознаваат со микрометарски винт
ги знаат делови намикрометрски винт
разбираат како се мери со микрометрски винт
знаат со која прецизност се мери со микрометарски винт
го користат ,микрометарски винт за мерење
споредуваат отчитување што гонаправилесамите со отчитувањата од апликација
Потребни материјали и опрема за реализација:
Микрометарски винт
Компјутер
Клинец,милов,учебник,тетратка
Активности и насоки од претходниот час:
На учениците на претходниот час им беше кажано дека ќе работат на мерење сомикрометарски винт
На учениците им беше кажано да понесат клинци и микрометарски винт
Активности на часот:
Воведување на ученицитево тековниот часНа учениците им се соопштуваат целите на часот и очекувањата од нив, а истотака и како ќе се оценува работата на секоја група, натпревар меѓу групите и декаќе треба сами да ја оценат сопствената работа.Учениците се делат во четири групи и секоја група добива работен лист сопрашања изадача која треба да ја истражи.
 
Тек на часот
Прва задача: (
за сите групи се исти нагледните средства ) Пред учениците сепоставуваат микрометарски винт,клинец,учебник и тетратка,да го разгледаатмикрометарскиот винт,неговите делови и да запишатво тетратка
Втора задача
( за сите групи )
:
се бара од учениците да ги разгледаат и дветеапликации за микрометарски винт,на едната да ги разгледаат и запишат деловитена микрометарски винт,а на другата апликација да ги прочитаат мерењата одапликацијата
Трета задача :
(за сите групи) Се бара од учениците а извршат мерења напоставените предмети со микрометарски винт и вредностите да ги запишат вотетратка
Завршување на часот
Секоја група ги презентира решенијата на своите задачи. Другите групивнимателно следат и вршат оценување со листа за оценување на групите .
Посебни активности за учениците кои побрзонапредуваат: 
Учениците кои први ќе завршат при крајот на првиот час им се дава хамер на којтие ќе го представат мирометарски винт
Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:
Уениците и на часот активно учествуваат и соработуваат потикнати одочекувањата дадени со целите на часотВоведниот дел на часот беше доста мотивирачки така што учениците целосно севклучија во работата, соработуваа,меѓусебно, дискутираа, искажуваа заклучоци.Сите групи имаа доволен број нагледни средства кои ги потикнаа да истражуваат ицело време искуството го поврзуваа со секојдневието.Презентација на часот беше без тешкотии и групите се натпреваруваа која подоброќе се претстави
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Stanojka Gavrilova added this note
mnogu korisno
nistoposebno liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->