Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
norme metodologice contract cadru medicina primara

norme metodologice contract cadru medicina primara

Ratings:

4.57

(1)
|Views: 8,526|Likes:
Published by horacio

More info:

Published by: horacio on Dec 03, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
 1
ANEXA 1
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTEN
Ţ
A MEDICAL
Ă
PRIMAR
Ă
 
CAP. I.PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZ
Ă
 A. Servicii profilactice:1. Urm
ă
rirea dezvolt
ă
rii fizice
ş
i psihomotorie a copilului prin examene de bilan
ţ
:a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;b) la 1 lun
ă
- la domiciliul copilului;c) la 2 luni;d) la 4 luni;e) la 6 luni;f) la 9 luni;g) la 12 luni;h) la 15 luni;i) la 18 luni.Not
ă
: examenul de bilan
ţ
pân
ă
la vârsta de 12 luni inclusiv, cuprinde obligatoriu
ş
i promovareaactiv
ă
a alimenta
ţ
iei exclusive la sân a copilului pân
ă
la vârsta de 6 luni
ş
i continuarea acesteia pân
ă
laminim 12 luni.2. Supravegherea gravidei
ş
i stabilirea gradului de risc conform normelor metodologice emise deMinisterul S
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice:a) luarea în eviden
ţă
în primul trimestru;b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pân
ă
în luna a 7-ac) supravegherea, de dou
ă
ori pe lun
ă
, din luna a 7-a pân
ă
în luna a 9-a inclusiv ;d) urm
ă
rirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;e) urm
ă
rirea lehuzei la 4 s
ă
pt
ă
mâni de la na
ş
tere;f) consiliere pre
ş
i post testare pentru HIV
ş
i lues a femeii gravide.Not
ă
: În cadrul supravegherii gravidei se va face
ş
i promovarea alimenta
ţ
iei exclusive la sân acopilului pân
ă
la vârsta de 6 luni
ş
i continuarea acesteia pân
ă
la minim 12 luni.3. Examen de bilan
ţ
anual al copiilor de la 2 la 18 ani .4. Control medical al asigura
ţ
ilor în vârst
ă
de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecin
ţ
emajore în morbiditate
ş
i mortalitate.Controlul medical cuprinde:- consulta
ţ
ie (anamnez
ă
, examen obiectiv, diagnostic);- recomandare pentru examene paraclinice atunci când exist
ă
argumente clinice de suspiciune a uneist
ă
ri patologice consemnate în foaia de observa
ţ
ie.- încadrarea medical
ă
a asiguratului într-o grup
ă
de risc.5. Imuniz
ă
ri:I. conform programului na
ţ
ional de imuniz
ă
ri:a) antituberculoas
ă
- vaccin BCG;b) revaccinare BCG, dup
ă
caz, dup
ă
verificarea cicatricei post primo vaccinare;c) testarea PPD;d) antihepatit
ă
B;e) antipoliomielitic
ă
VPO
ş
i VPI;f) împotriva difteriei, tetanosului
ş
i tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinareaDTP este contraindicat
ă
);g) antirujeolic
ă
 
ş
i antirujeolic
ă
-antirubeolic
ă
-antiurlian
ă
;h) împotriva difteriei
ş
i tetanosului - DT (revaccinare);
 
 2i) împotriva difteriei
ş
i tetanosului la adul
ţ
i - dT (revaccinare); j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;k) antirubeolic
ă
 II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-n
ă
scut;III. alte vaccin
ă
ri în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului s
ă
n
ă
t
ăţ
ii publice.6. Educa
ţ
ie medico-sanitar
ă
 
ş
i consiliere pentru prevenirea
ş
i combaterea factorilor de risc, precum
ş
iconsilierea antidrog.7. a) Controale periodice - epicriz
ă
de etap
ă
pentru afec
ţ
iunile care necesit
ă
dispensarizare conformnormelor stabilite de Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice:- insuficien
ţă
cardiac
ă
cronic
ă
clasa III
ş
i IV - NIHA- diabet zaharat tip II – pentru asigura
ţ
ii afla
ţ
i în tratament cu antidiabetice orale-
 
HTA cu AVCb) Controale periodice - epicriz
ă
de etap
ă
pentru afec
ţ
iunile care necesit
ă
dispensarizare conformnormelor stabilite de Ministerul S
ă
n
ă
t
ăţ
ii Publice, altele decat cele mentionate la lit. a).8. Bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis
ş
i confirmat de specialist.B. Servicii medicale curative:1. Consulta
ţ
ie (anamnez
ă
, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boal
ă
sau accident.2. Manevre de mic
ă
chirurgie
ş
i tratament injectabil, dup
ă
caz.3. Prescriere de tratament medical
ş
i igienico-dietetic.4. Recomandare de investiga
ţ
ii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca oconsecin
ţă
a actului medical propriu.5. Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care dep
ăş
esc competen
ţ
a medicului de familie, cuscurt istoric medical al asiguratului, c
ă
tre alte specialit
ăţ
i sau in vederea intern
ă
rii. Medicul de familieconsemneaz
ă
în biletul de trimitere sau va ata
ş
a la acesta rezultatele investiga
ţ
iilor paracliniceefectuate în regim ambulatoriu atunci când acestea au fost necesare pentru a sus
ţ
ine
ş
i/sau confirmadiagnosticul men
ţ
ionat pe biletul de trimitere în vederea intern
ă
rii
ş
i data la care au fost efectuate, carecompleteaz
ă
tabloul clinic pentru care se solicit
ă
internarea.6. Luarea în eviden
ţă
a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urm
ă
rirea
ş
i aplicareatratamentului strict supravegheat, pân
ă
la scoaterea din eviden
ţă
pe baza schemei TSS si numai pentrusitua
ţ
iile în care medicul de familie este direct implicat în administrarea acestei scheme. Pentrupersoanele care refuz
ă
aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor depoli
ţ
ie
ş
i al autorit
ăţ
ilor publice locale.7. Asisten
ţă
medical
ă
la domiciliu în cadrul programului de lucru stabilit pentru aceasta, pentrusitua
ţ
iile în care medicul de familie consider
ă
necesar
ă
aceast
ă
deplasare.8. Monitorizarea tratamentului
ş
i a evolu
ţ
iei st
ă
rii de s
ă
n
ă
tate a bolnavilor cronici.C. Servicii medicale pentru situa
ţ
iile de urgen
ţă
:a) asisten
ţă
medical
ă
în urgen
ţ
e medico-chirurgicale (anamnez
ă
, examen clinic
ş
i tratament), înlimita competen
ţ
ei medicului de familie
ş
i a posibilit
ăţ
ilor tehnice medicale;b) trimitere, pentru cazurile care dep
ăş
esc competen
ţ
a medicului de familie, c
ă
tre alte specialit
ăţ
i sauin vederea intern
ă
rii, dup
ă
caz.Asigura
ţ
ii beneficiaz
ă
de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista c
ă
ruia sunt înscri
ş
i.Medica
ţ
ia pentru cazurile de urgen
ţă
se asigur
ă
din trusa de urgen
ţă
.Serviciile medicale pentru situa
ţ
iile de urgen
ţă
se acord
ă
:1)
 
 în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit,2)
 
 în afara acestui program:2.1) de medicii de familie din centrele de permanen
ţă
;

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
horacio liked this
ETELCA liked this
icoanamare liked this
inacica liked this
Malina Dobranis liked this
ionelast liked this
Victor Chifan liked this
cristinab19 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->