P. 1
18. Marturii 2

18. Marturii 2

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
Ellen G.White
Mărturiipentrucomunitate
 Volumul doiCuprinsCadrul istoric în care a fost scris volumul 2
Mărturia15(1868)
Introducere
Schițădeexperiență
Lucrând pentru Hristos
VindereadreptuluideîntâinăscutVorbireaderăuEgoismşiiubiredelumeCarneaşiexcitantele
 Neglijarea reformei sanitare
Iubirepentruceigreşiți
Religia de fiecare zi
ReformaîncăminOconştiințăpătatăAvertizărişimustrăriMărturia16(1868)Scopulmărturiilorpersonale
 Mutare la Battle Creek 
ÎnatențiapredicatorilorPriveştelaIsusDespărțiredelumeIubireaadevăratăDistracțiilainstitutLipdeconsiderațiepentruHannahMoreRugăciunepentrubolnavi
Curaj în slujireZgârcenie în afaceri
AsuprindpesimbriaşiCombativitatecondamnatăPurtătoridepoveriînbiserică
Mândrie la tineret
SpiritullumescînbisericăMărturia17(1869)SuferințeleluiHristosAvertizăripentrubisericăPlănuindcăsătoriaZelcreşti
n
Răspunderiletinerilor
Slujitorii lui Mamona
 
Sentimentalismşipețitorie
Severitate în conducerea familiei
OscrisoaredeziuanaşteriiNaturaîelătoareabogățiilorTineretautoînşelatConvertireadevăratăÎndatoririalesoțuluişialesoțieiPericoluldestăinuirilorfamilialeOscrisoarecătreuniatorfan
Membrul nedisciplinat
Mângâiereînsuferință
Un spirit dictatorial, egoist
Unascultătoruituc
Remediu pentru sentimentalism
Datoriefațădeorfa
ni
ApelcătrepastoriPoluaremoralăMărturia18(1870)CumpătarecreştinăExtremeînreformasanitară
Senzualitate la cei tineri
IubireadevăratăîncăminConducătoraladunărilorsocialeImportanțastăpâniriidesineHărnicieşieconomieSrnindopozieUnapelcătrebisericăOamăgireînaşteptarealuiHristosMărturia19(1870)CuvântcătrepastoriExercițiuşiaer
Egoismul mustrat
FanatismşiignoranțăOfiicărăsfățatăNecredincioşieînadminis
trare
SensibilitategreşităAdunăriMărturia20(1871)AdunărisocialeCumsăpăzimSabatul?Recrearecrtină
Un vis impresionant
Adunărilenoastredetabără
Un vis solemn
ManiereleşiîmbrăcăminteapastorilorIubireadecâşt 
ig
 
Cauza în Vermont
TransferareacomoriipământeştiNiciopunerelaprobădupăvenirealuiHristosResponsabilitatepentruluminaprimităDatealeprimeipublicații
Indexul textelor Indextul generalCadrul istoric în care a fost scris volumul 2
Întimpcevolumul1alMărturiilorprezintăsfaturicareaudeaface,înmaremăsură,cuînceputulşidezvoltareaînvățăturilor,experiențelorşiîntreprinderilorbisericiirămăşițeinouînființate,volumul2estededicat,aproapeînîntregime,evlavieipersonaleamembrilorei.Înceitreisprezeceani,carecorespundcucelepai‐sprezecebroşuridemărturii,ceformeazăacumvolumul1,lucrareadepublicațiiafostîntărită,bisericaafostorganizată,sistemuleifinanciarafoststabilitşieas‐alansatîntr‐unmareprogramdesănătate.Cândafostscrisarticoluldeîncheiere,literaturaserevărsaîntr‐uncurentcontinuulaCasadeEditurădinBattleCreek,Michigan,iar,ladoipaşideea,sanatoriulnouînființateraînplinăacțiune.Vremurileîntunecatealerăzboiuluiciviltrecuserăşipentrubisericăaceastaafostoocazie.Sarcinaeierasămenținăterenulcâştigatşisă‐iextindăhotarele.Pentrusuccesulcontinuualbisericii,integritateaindividualăamembriloreierademareimportanță.Pelaînceputullui1868,aşacumsearatăîntr‐unarticolcucareseîncheievolumul1,EllenG.Whiteaînceputsăpublice,pentrufolosulbisericiicaîntreg,anumitemărturiipersonale,carepânălaaceavremenufuseserădistribuite,îngeneral.Despreacestemărturiipersonale,eaadeclarat:„Eletoateconțin,maimultsaumaipuțin,reproşşiinstrucțiune,careseaplicălaaltesutesaumiiînsituațiiasemănătoare.AceştiatrebuiesăaibăluminapecareDumnezeuavruts‐odeaşic
are corespunde cazurilor lor.” (Vol.1, p.631).
Astfeldeinstrucțiuni,adresateînmodpersonalmembrilorbisericii,peparcursuluneiperioadedetreiani,dinfebruarie1868pânăînmai1871,cuprindaproapeîntregulconținutalMărturiilor,nr.15‐20,incluseacumînacestvolum2.Instrucțiunilesuntcriticeşipractice,ocupându‐secuaproapefiecarefazăaexperiențeipersonaleşiaintereselorreligioase,delaclevetire,satisfacereapoftei,relațiidecăsătorie,pânălagreşitaîndrumareazelului,avarițieşifanatism.Laînceputulperioadeicuprinsedevolumul2,frateleşisoraWhiteaufost,înparte,retraşilaGreenville,Michigan,datorităstăriidesănătateapastoruluiWhite.Încurând,eişi‐aureluatactivitatea,călătorindşiținândadunăricucredincioşiidinstatelevecinecuMichigan.Înnoiembrie1868,ceidois‐auîntorslaBattleCreeksprealocuiacolo.Cudouălunimaiînainte,înseptembrie1868,s‐aținutoadunareîncorturi,laWright,Michigan.Aceastăadunare,primadefelulacesta,s‐adoveditafioatâtdemarebinecuvântarepentruceicareauparticipat,încâtaniiurmătoriaufostmartorilaînființareadeadunăridetabără,capartedinprogramulregulatpentruconferințelestatului.PrezențafrateluişiasoreiWhiteerasolicitată,şiastfel,înaniicareauurmat,eişi‐aupetrecut,înmaremăsură,luniledevarălaacesteadunări

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->