Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
24. Marturii 8

24. Marturii 8

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2012

pdf

text

original

 
Ellen G. White
Mărturiipentrucomunitate
 Volumul opt
CuprinzândMărturiilenumărul36
 Cuprins
Prefață
Timpul în care s-a scris volumul opt
Secțiuneaîntâi
Ocaziile actuale
Lucrareanoastră
Misiunea
Oduințăcenuseschim
Puterea f 
ăgăduităRăspundereanoastrăLucrareaînpatrieşiînstrăinătate
Lucrarea în Europa
OpriveliştealupteiSecțiuneaadoua
Sfaturi deseori repetate
AvertizărişisfaturidateComunitățiidinBattleCreekTimpulsitului
Ajutor la vreme de necaz
OslăbireacinstiriiluiDumnezeuDatorianoastrăfațădelumeCumsăavemsuccesLucrareamisionaînțaşiînstrăitateOilustrarealucrăriipecareoavemnoidefăcutOlucrareneglijatăDuhulSntînŞcolilenoastre
Voia lui Dumnezeu cu privire la noiLucrând împotriva Duhului Sfânt
ÎndepărtareadecaleaceadreaptăCăutațiajutorlaDumnezeuLucrareamedicalămisionară
Un cuvânt de avertizare
UnapelcătrefrațiidinBattleCreekOavertizareneglijată
Rez
ultatulReformiuniiOavertizaresolemnă
Focul de la Review and Herald
Cearfipututsăfie
Uitarea
 
UnimndespreȚaraFăgăduiUnimnalcaptivitățiiCântareacelorrăscumpărațiAdu‐țiamintedezileledemaiînainte
Scrise pentru înv
ățăturanoastră
Solia pentru zilele noastre
Împotrivireavrăjmaşului
Marea strigare
„Şiauuitat”„Alegețiastăzicuivrețisă‐islujiți”
Scutul Atotputerniciei
IehovadomneşteSecțiuneaatreiaScrisoricătremediciValoareaîncercărilor
 
ExperiențaluiPavelndîndragostealuiDumnezeu
Primejdia încrederii în sine
Purtătorulnostrudepoveri
Privind dincolo de oameni
Opovarăveşnicădeslavă
Prea mare concentrare în Battle Creek 
Oslujireneegoistă
Ajutorarea celor care au nevoie de ajutor 
CepoatefaceoinstituțiepentrualtaOreformănecesarăPrincipiileviialefrățietățiiSinguracalesigură
Primejdie prin extindereProblema salariilor 
MergețiînmultelocuriNevoiadeplanurimaicuprintoare
Î
nființațidecentrenoiNesocotirearăspunderilordatedeDumnezeuScopulluiDumnezeupentruinstituțiileSale
Scopul lui Dumnezeu cu privire la SanatoriuValoarea studierii Cuvântului lui Dumnezeu
ScopulluiDumnezeuculucrareamisionarămedicalăEducațimisionarimedicaliLucrareanoastrăpentrutimpuldefață
 Nici o schimbare în lucrarea lui DumnezeuCuvinte de avertizareCuvânt de avertizare
Oprimejdiefațădecaresăseiamăsuri
Un standard înalt
Învățândşivindecând
 
SusținețilucrareamedicalăNevoiaavertizăriiImportanțalucrăriimisionaremedicaleCauzasărăcieidinbisericăFiecăruialucrullui
Eforturi unite
ClădirealuiDumnezeu
Un templu din pietre viiDiferite instrumente
Adevărulalcătuieşteoun
itateCuvinte de încurajare
Hristos‐Mijlocitorulrugăciuniişibinecuvântării
Cuvinte de încurajare
ScopulluiDumnezeuînînființareaSanatoriuluiOlucraremondială
Un cuvânt de îndemnareAjutându-L sau împiedicându-L pe DomnulScopul lui
DumnezeuculucrătoriiSăiNevoiadesfetniciînțelepți
Un ajutor divinPoveri pe care Dumnezeu nu le-a datValoarea Cuvântului lui Dumnezeu
splatastudieriicredincioaseaCuntului
Lucrarea pentru timpul prezent
Solianoastră
Semnul l
egăturiinoastrecuDumnezeuOpriviremaicuprinzătoareBiruințaluiHristosasupranecredințeiOavertizareîmpotrivacentralizării
Un câmp neglijat, care este aproape de noiDomnul Hristos, exemplul nostruSacrificiul de sine
OpozițiehotărâtăpentrudreptateSecțiuneaapatraFițiîngardăLecțiidintrecut
Centralizare
UncentrueducaționalCumsăfieinstruittineretulnostru
Cuvinte de avertizare Nu este timp de întârziere
Oîmrțirearesponsabiliții
ConducereaExpe
riențedelaînceputullucrăriiDumnezeu,Conducătorulnostru
Una cu Hristos în Dumnezeu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->