Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
25. Marturii 9

25. Marturii 9

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2012

pdf

text

original

 
 Ellen G. White
 M
ă
rturiiPentru comunitate
Volumul 9Cuprinzând Marturia numarul 37
 
Cuprins
Prefață
 
SecțiuneaîntâiaPENTRUVENIREAÎMPĂRATULUI
 ULT
IMACRIZĂ
 
CHEMAȚIPENTRUAFIMARTORI
 
Oviațăsfântă
 
ReprezentanțiailuiHristos
 
Aderarestăruitoarelaadevăr
 
Osoliemondială
 
Feluldelucrătorinecesari
 
Oscenăimpresionantă
 
LUCRAREAMISIONARĂINTERNĂ
 Exemplul nostruRezulta
tulefortuluidintoatăinima
 Diferite feluri de lucrare
Răspândireapublicațiilornoastre
 
Lucrareadincasăîncasă
 Lucru pentru femei
Căminul,uncâmpmisionar
 Un loc pentru fiecareRezu
ltatulneglijențeidealucra
 Un apel pentru efort deosebitFamilii misionareDezvoltare prin serviciu NEVOIA DE EFORT ZELOS
Olipsădesimpatie
 
FĂRĂPLATĂAȚIPRIMIT,FĂRĂPLATĂSĂDAȚI
 Binefacerea lui Dumnezeu Nevoia de ajutor a omenirii
Egoismulnostru,opiedicăpent 
ru lucrarea lui Dumnezeu
 
Distribuitori de milostenii ai lui Dumnezeu
Secțiuneaadoua
LITERATURA ÎN SERVICIU
PUBLICAȚIILENOASTRE
 
RĂSPÂNDIȚIPUBLICAȚIILE
 
Oexperiențăîncurajatoare
 Primejdia studiului speculativ
Demnitatealucrăriicucărți
 Unitate în progres
Cărțilenoa
stre de reducere a datoriilor 
Înlăturareadatoriilor
 O alt
ăviziunealucrăriicucărți
 O avertizareO p
arabolăpentrustudiulnostru
 
Luminăpentrutoți
 O
învățăturădincomercializare
 O VEDERE
MAILARGĂ
 
ADUNĂRILEDINTABĂRĂŞIPUBLICAȚIILENOASTRE
 
SecțiuneaatreiaLUCRAREAÎNORAŞE
 
STĂRILEDINORAŞE
 
JudecățileluiDumnezeuasupraoraşelornoastre
 
OLUCRAREATIMPULUIDEFAȚĂ
 
ÎnoraşeledinEst 
 
Dărnicieînefortulmisionar
 Un motiv pentru serviciu
Pregătiți‐vă
 METODE DE LUCRU Nevoi
adelucraredincasăîncasă
 
Misiuneaorăşenească,uncentrudeinstruire
 Predarea principiilor reformei sanitareClasele bogate
sănufietrecutecuvederea
 Planuri pentru spori
reaforțelornoastredelucru
 Dezvo
ltareadetalenteînbiserică
 
Slujirevoioasă
 Efortul personal în leg
ăturăcuadunărileîntabără
 Centre tu
risticeşicentrecomerciale
 Cu zel neobosit
UNAPELCĂTRELAICI
 
Omişcarereform
atoare
Lucrămcâtăvrememaiestetimpuldeprobă
 I
mportanțalucrăriipersonale
 Cultivarea
unuiduhdelepădaredesine
 
Condiții
le unui serviciu bine primitCUVINTE DE SFAT PENTRU PREDICATORI
Cucurajşisimplitate
 Formalismul în închinareUnitate în diversitate
 
În smerenia lui Hristos
Întâmpinareaopoziției
  Nevoia de mu
ncăzeloasă,dintoatălumea
 
SecțiuneaapatraLUCRAREASANITARĂ
 CRED
INCIOŞIEÎNREFORMASANITARĂ
 
Răspundereapersonală
 
Tăriepr
in ascultareAlimente din carneSpre slava lui Dumnezeu
Învățareaprincipiilorsănătății
 
Extremeîndietă
 
Dietaînțăridiferite
 Un cuvân
tpentruceicareseclatină
 
Condițiialerugăciuniilacaresedărăspuns
 Predare de
sineşiodihnă
 
UNAPELPENTRUEVANGHELIŞTII
MISIONARI MEDICALISa
natoriicaagențiimisionare
 
Formareadelucrători
 
Infirmierecaevanghelişti
 COLEGIU
LDEEVANGHELIŞTILOMALINDA
 
Secțiuneaacincea
SPIRITUL UNIRIIUnire între d
iferitenaționalități
 UNITATE ÎN HRISTOS ISUS
Cătrefrațiinoştricarelucreazăl
a editura de la College View
Oviațădeharşipace
 LUCRAREA DE P
UBLICAȚIIDELACOLLEGEVIEW
 
LegăturaluiHristoscusentimentulnațional
 O temelie si
gură
 CONFER 
INȚELEGERMANEŞISCANDINAVE
 Un alt e
xempludebunătatefrățească
 
Secțiuneaaşasea
PRINTRE OAMENII DE CULOAR O CHEMARE
PENTRULUCRĂTORIIDECULOARE
 Împ
reunălucrătoricuDumnezeu
 
PROCLAMAREAADEVĂRULUIACOLO
UNDE ESTE ANTAGONISM RASIALPrin orice fel de
înțelepciuneşidepricepere
 Sabatul
PROBLEMARASIALĂ
 
OînvățăturădinlucrarealuiHristos
 
Untimpdepregătire
 
Luptacenestăînfață
 
CONSIDERAȚIEPENTRULUCRĂTORIIDECULOARE
  NEVOILE UNUI CÂMP MISIONAR 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->