Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

26. Marturii Cu Privire Adulter Comportament Sexual

Ratings: (0)|Views: 131|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

 
 
MÃRTURIICUPRIVIRELACOMPORTAMENTSEXUAL,ADULTERªIDIVORÞ
 
Compila
ţ
ii din scrierile Ellenei White
 
 
Prefaþã
 Când s-a alc
ă
tuit aceast
ă
compila
ţ
ie, nu s-a inten
ţ
ionat a fi pentru circula
ţ
ie general
ă
. Scopulera de a ajuta pe slujitorii bisericii în eforturile lor de a men
ţ
ine standarde morale înalte în biseric
ă
,
ţ
inând un echilibru între îndurare
ş
i dreptate în cazurile membrilor implica
ţ
i într-uncomportament îndoielnic sau imoral. Cartea s-a dovedit îns
ă
a fi atât de util
ă
 
ş
i cerin
ţ
ele de a oavea atât de numeroase încât acum este disponibil
ă
pentru oricine dore
ş
te s
ă
o procure întrec
ă
ţ
ile care apar la
Christian Home Library
.Cititorii vor observa c
ă
multe dintre scrisorile cuprinse în aceast
ă
carte au fost adresate unor slujba
ş
i, lucr 
ă
tori care s-au ab
ă
tut de la standarde. Din moment ce Ellen White
ţ
inea continuuleg
ă
tura prin coresponden
ţă
cu pastorii
ş
i al
ţ
i slujba
ş
i ai Evangheliei, acest lucru nu ar trebui s
ă
 surprind
ă
. Cu toate acestea, în ciuda gre
ş
elilor 
ş
i p
ă
catelor acelora c
ă
rora le scrisa, Ellen Whiteavea mare încredere în lucrarea bisericii adventiste de ziua a
ş
aptea. La vârsta de 85 de ani ea atrimis dou
ă
solii spre a fi citite la Sesiunea Conferin
ţ
ei Generale din 1913. În primul mesaj eaasigura pe delega
ţ
i:„De
ş
i simt înc
ă
cea mai profund
ă
îngrijorare cu privire la atitudinea pe care o au unii cu privire la m
ă
surile pe care le implic
ă
înaintarea cauzei lui Dumnezeu pe p
ă
mânt, am totu
ş
i oîncredere puternic
ă
în lucr 
ă
torii de pretutindeni din câmp
ş
i cred c
ă
dac
ă
se vor întâlni laolalt
ă
 
ş
ise vor umili înaintea Domnului
ş
i se vor consacra din nou în slujba Sa, ei vor fi în stare a facevoia Sa.” (M
ă
rturii speciale, vol. 2, p. 401,402)În cea de-a doua
ş
i ultima solie c
ă
tre Conferin
ţă
, Ellen White a declarat:„Când în timpul nop
ţ
ii nu pot s
ă
dorm, îmi înal
ţ
inima în rug
ă
ciune c
ă
tre Dumnezeu
ş
i El m
ă
 înt
ă
re
ş
te, dându-mi asigurarea c
ă
este al
ă
turi de pastorii care-I slujesc în câmpul din
ţ
ar 
ă
 
ş
i din
ţă
ri îndep
ă
rtate. Sunt încurajat
ă
 
ş
i binecuvântat
ă
pentru c
ă
îmi dau seama c
ă
Dumnezeul lui Israelînc
ă
Î
ş
i c
ă
l
ă
uze
ş
te poporul
ş
i va continua s
ă
fie cu ei, pân
ă
la sfâr 
ş
it.” (M
ă
rturii speciale, vol. 2, p.406)Aceast
ă
exprimare a încrederii ne arat
ă
clar c
ă
problemele morale cuprinse în scrisorile citateîn aceast
ă
carte nu constituiau probleme generale sau larg r 
ă
spândite. Cu toate acestea, dinmoment ce problemele morale contemporane sunt asem
ă
n
ă
toare cu cele din acele timpuri dintrecut, noi suntem încredin
ţ
a
ţ
i c
ă
multe scrisori scrise de Ellen White acum un secol con
ţ
inavertismente
ş
i apeluri care trebuie s
ă
fie auzite
ş
i ast
ă
zi. Cu privire la folosirea scrisorilor ei,Ellen White a spus:„M
ă
str 
ă
duiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, s
ă
scriu scrisori care s
ă
fie de folos nu numai celor c
ă
rora le sunt adresate, ci multor altora care au nevoie de ele.” (Scrisoarea 79, 1905)Compila
ţ
ia de fa
ţă
nu a fost întocmit
ă
pentru a sluji ca manual de reguli cu privire laimoralitate, infidelitate sau c
ă
s
ă
torie nebiblic
ă
 
ş
i rec
ă
s
ă
torire. Nici un manual nu ar puteacuprinde neregulile posibile legate de moralitate. Când lui W.C. White i-a fost cerut s
ă
dea odeclara
ţ
ie autoritar 
ă
din partea mamei sale care s
ă
slujeasc
ă
drept standard pentru reglementareatuturor cauzelor de c
ă
s
ă
torie nebiblic
ă
, el a r 
ă
spuns:„Dup
ă
ce ve
ţ
i citi documentele pe care vi le-am trimis ast
ă
zi ve
ţ
i spune: Ei bine nu mi-a datnimic autoritar din partea sorei White care s
ă
ă
spund direct la întrebare. Îns
ă
cred c
ă
ve
ţ
i vedeadin cele pe care vi le trimit c
ă
inten
ţ
ia sorei White a fost ca s
ă
nu apar 
ă
nimic scris de mâna eicare ar putea fi folosit ca o lege sau ca o regul
ă
în aceste probleme legate de c
ă
s
ă
torie, divor 
ţ
,rec
ă
s
ă
torire
ş
i adulter. Ea considera c
ă
acele cazuri în care diavolul i-a împins pe oameni însitua
ţ
ii încurcate erau atât de diferite
ş
i grave încât dac
ă
ar scrie ceva care ar putea fi luat ca
 
regul
ă
pentru rezolvarea acestor cazuri, acest lucru ar fi în
ţ
eles gre
ş
it
ş
i folosit gre
ş
it.” (C.P.Bollman, 6 ian. 1931) Noi suntem cu totul de acord cu acest punct de vedere al Ellenei White. Problemele moralesunt complexe. Nu sunt nici m
ă
car dou
ă
situa
ţ
ii exact la fel. Fiecare caz în parte necesit
ă
studiuatent;
ş
i de
ş
i diferen
ţ
ele par a fi minore, fiecare situa
ţ
ie necesit
ă
propria sa solu
ţ
ionare. Va fiîntotdeauna nevoie de Duhul Sfânt ca sf 
ă
tuitor 
ş
i c
ă
l
ă
uz
ă
divin
ă
, pentru a ajuta pe cei care sunt prin
ş
i în probleme morale.Toate numele din carte sunt autentice îns
ă
în unele cazuri citate, au fost folosite litere pentru aînlocui numele. Toate titlurile de capitole
ş
i subtitlurile au fost ad
ă
ugate. N
ă
dejdea
ş
i rug
ă
ciunea noastr 
ă
este ca, ajuns
ă
în mâinile unei biserici care înva
ţă
continuu
ş
ieste cu adev
ă
rat preocupat
ă
, materialele din aceast
ă
compila
ţ
ie s
ă
contribuie la ridicareastandardelor morale din biseric
ă
 
ş
i în acela
ş
i timp s
ă
ofere mângâiere, încurajare
ş
i speran
ţă
  pentru cei ale c
ă
ror probleme morale sunt atât de complexe, încât par a nu fi cu putin
ţă
desolu
ţ
ionat.Patrimoniul E.G. White.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
art_gb liked this
Burcan Adrian liked this
Aurica liked this
BLUE_ANGEL_EMI liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->