Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
32. Principii de educatie

32. Principii de educatie

Ratings: (0)|Views: 163 |Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
Ellen G. WhitePRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE EDUCA
Ţ
IEI CRE
Ş
TINETraducere: ELENA OPRI
Ţ
ATitlul c
ă
ţ
ii în original Fundamentals of Christian EducationToate drepturile rezervate Caseide Editur 
ă
„Via
ţă
 
ş
i S
ă
n
ă
tate”Prefa
ţă
 Prima colec
ţ
ie de articole scrise de Ellen G. White, având ca subiect educa
ţ
ia cre
ş
tin
ă
, a fost publicat
ă
în 1886. Bro
ş
ura care con
ţ
inea aceste instruc
ţ
iuni s-a numit Selec
ţ
iuni din M
ă
rturiicu privire la subiectul educa
ţ
iei. Retip
ă
rirea acestei bro
ş
uri cu ad
ă
ugiri a fost realizat
ă
în1893, sub titlul Educa
ţ
ia cre
ş
tin
ă
. Mai târziu, a ap
ă
rut un supliment la Educa
ţ
ia cre
ş
tin
ă
, carecon
ţ
inea materiale în plus. În 1897 au fost publicate M
ă
rturiile speciale cu privire la educa
ţ
ie.Aceast
ă
lucrare de dimensiuni mici con
ţ
inea articole de o valoare inestimabil
ă
pentru profesorii no
ş
tri. Instruc
ţ
iunile date în aceast
ă
carte nu au ap
ă
rut niciodat
ă
înainte
ş
i aucuprins majoritatea scrierilor autoarei cu privire la educa
ţ
ie din perioada 1893-1896. În anul1900, a fost emis dreptul de autor pentru M
ă
rturii vol.6 . Lucrarea cuprindea o mare parte acelor scrise cu referire la educa
ţ
ie
ş
i accentua nevoia unei reforme în educa
ţ
ie.Cartea Educa
ţ
ie a ap
ă
rut în 1903
ş
i trata problemele
ş
i principiile de baz
ă
ale lucr 
ă
rii din
ş
coli,iar în 1913 a ap
ă
rut pentru prima dat
ă
lucrarea Sfaturi pentru p
ă
rin
ţ
i, educatori
ş
i elevi, care seocup
ă
de multe probleme de detaliu care sunt frecvent întâlnite în practica educa
ţ
ional
ă
.Articolele din volumul de fa
ţă
au fost extrase din surse variate. Ele au fost selectate dinEduca
ţ
ia cre
ş
tin
ă
, M
ă
rturii speciale cu privire la educa
ţ
ie, Cump
ă
tarea cre
ş
tin
ă
 
ş
i igiena biblic
ă
, Review and Herald, Semnele timpului, Instructorul de tineret
ş
i Ecoul biblic. Cuexcep
ţ
ia unui singur articol, „Educa
ţ
ia corespunz
ă
toare”, nu s-au mai f 
ă
cut selec
ţ
iuni din nicio alt
ă
lucrare din scrierile deja tip
ă
rite ale autoarei. Cele dou
ă
articole în manuscrise,„Suspendarea elevilor”
ş
i „Disciplina corect
ă
în
ş
coal
ă
”, au fost introduse cu permisiuneaConsiliului de admi-nistra
ţ
ie al patrimoniului E. G. White
ş
i la îndemnul fra
ţ
ilor de laConferin
ţ
a General
ă
. Aceste dou
ă
manuscrise au fost scrise cu mai mult de dou
ă
zeci
ş
i cincide ani înainte
ş
i la data aceea erau la dispozi
ţ
ia directorilor de
ş
coli. Aceste dou
ă
articoletrebuie citite împreun
ă
.Toate articolele sunt tip
ă
rite f 
ă
ă
prescurt
ă
ri
ş
i sunt aranjate în ordine cronologic
ă
. Avantajulde a citi articolele în întregime, aranjate în ordinea în care au fost scrise, este deosebit datorit
ă
 valorii conferite de a
ş
ezarea în cadrul istoric. Lista suplimentar 
ă
de articole de la sfâr 
ş
ituldiferitelor capitole
ş
i cuprinsul vor constitui o list
ă
rezonabil de complet
ă
a autoarei cu privirela subiectul educa
ţ
iei cre
ş
tine.Aceast
ă
carte este elaborat
ă
cu speran
ţ
a de a fi de o inestimabil
ă
valoare pentru sutele de
 
 profesori care nu au avut privilegiul s
ă
citeasc
ă
aceste instruc
ţ
iuni. Fie, de asemenea, ca ea s
ă
 trezeasc
ă
un mare interes
ş
i s
ă
îndrume spre studii pe aceia care poate au citit-o înainte
ş
i fieca noi s
ă
fim profund mi
ş
ca
ţ
i pentru a urma cu mai mult
ă
credincio
ş
ie în practica de zi cu zi principiile enun
ţ
ate atât de clar în aceast
ă
lucrare.Departamentul Educa
ţ
ie al Conferin
ţ
ei GeneraleCuprinsM
ă
rturii, vol.3, 1882 ianuarieEduca
ţ
ia corespunz
ă
toare 11Review and Herald, 1887 21 iunieDomnul Hristos ca educator 43Review and Herald, 1878 21 februarieApel c
ă
tre studen
ţ
ii no
ş
tri 46Review and Herald, 1882 10 ianuarieGânduri despre educa
ţ
ie 53Semnele timpului, 1882 2 martieO vizit
ă
la College City 59Review and Herald, 1882 21 martieC
ă
minul
ş
i
ş
coala 61Semnele timpului, 1882 29 iunieImportan
ţ
a educa
ţ
iei fizice 68Semnele timpului, 1882 28 septembrieIntegritatea lui Daniel în încercare 74Review and Herald, 1884 19, 26 augustImportan
ţ
a educa
ţ
iei 79Instructorul tineretului, 1884 10 septembrie
 
 Primejdia de a citi c
ă
ţ
i fictive
ş
i neinspirate 89Semnele timpului, 1885 13 august
Ş
coala evreilor din vechime 92Review and Herald, 1886 26 ianuarieCurtenie
ş
i c
ă
s
ă
torie 97Review and Herald, 1887 14 iunieImportan
ţ
a instruirii în lucrarea lui Dumnezeu 104Review and Herald, 1887 21 iunieEduca
ţ
ia corespunz
ă
toare a tinerilor 110Review and Herald, 1888 17 iulieValoarea studierii Bibliei 120Review and Herald, 1888 21 augustCartea c
ă
ţ
ilor 127Cump
ă
tarea cre
ş
tin
ă
 
ş
i igiena biblic
ă
, 1890Responsabilitatea p
ă
rin
ţ
ilor 137Educa
ţ
ia
ş
i s
ă
n
ă
tatea 143Cump
ă
tarea cre
ş
tin
ă
 
ş
i igiena biblic
ă
, 1890Educa
ţ
ia din c
ă
min 147Cump
ă
tarea cre
ş
tin
ă
 
ş
i igiena biblic
ă
, 1890Be
ţ
ia mintal
ă
161Review and Herald, 189110 noiembrieC
ă
ţ
ile în
ş
colile noastre 166Review and Herald, 1891 17 noiembrieÎnv
ăţă
torul adev
ă
rului, singurul educator de încredere 173

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Andrei Rusnak liked this
Burcan Adrian liked this
Jacky Russel liked this
Nicolae Chetrari liked this
Victoria Barcaru liked this
val63 liked this
Ambrose Mihaela liked this
val63 liked this
genuis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->