Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
37. Sfaturi pentru editori

37. Sfaturi pentru editori

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Curduban Ioan

More info:

Published by: Curduban Ioan on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2012

pdf

text

original

 
 
Ellen G. White
Sfaturi pentru editori
Prefa
ţă
 
În august, 1939, editori adventi
ş
ti din întreaga lume s-au adunat la Washington pentru a participa la primul conciliu general pe teme editoriale. Ca surs
ă
de inspira
ţ
ie
ş
i c
ă
l
ă
uzireliderii denomina
ţ
iunii au ales îndrum
ă
rile pe care Ellen White le adresase editorilor 
ş
iscriitorilor no
ş
tri de-a lungul anilor, culese din manuscrise
ş
i din materialele editate. Acestesfaturi
ş
i instruc
ţ
iuni le fuseser 
ă
distribuite editorilor sub forma unei bro
ş
uri intitulate
Sfaturi pentru editor.
Copii ale acestei bro
ş
uri fuseser 
ă
distribuite membrilor consiliilor formate dindirectorii caselor noastre de editur 
ă
 
ş
i altor persoane din lume care erau interesate de aceast
ă
 activitate de publicare a bisericii.În ciuda faptului c
ă
aceast
ă
mic
ă
lucrare a fost publicat
ă
în 500 de exemplare, stocul afost epuizat într-un timp foarte scurt. Lucrarea a început s
ă
fie din ce în ce mai c
ă
utat
ă
de to
ţ
ilucr 
ă
torii.Publicarea acestor sfaturi într-o edi
ţ
ie nou
ă
accesibil
ă
tuturor sub forma unei publica
ţ
ii de sine st
ă
t
ă
toare a fost cu atât mai necesara cu cat majoritatea activit
ăţ
ilor editoriale în ceea ce prive
ş
te c
ă
ţ
ile
ş
i periodicele era efectuat
ă
de c
ă
tre personal necalificat;în plus acest material le-ar fi folosit foarte mult evangheli
ş
tilor de la radio pentru preg
ă
tireascript-urilor.Cititorul va observa cu siguran
ţă
c
ă
aceste solii se refer 
ă
destul de clar la unmanagement defectuos sau la alte pericole care afecteaz
ă
lucrarea de publicare. Publica
ţ
iile
ş
icasele de editur 
ă
sunt date cu numele lor reale. Aceste sfaturi au constituit o surs
ă
dec
ă
l
ă
uzire pentru ac
ţ
iunile din trecut
ş
i de aceea includerea lor aici nu trebuie interpretat
ă
cafiind o critic
ă
sau o condamnare adus
ă
în prezent publica
ţ
iilor sau caselor de editur 
ă
 respective, ci mai degrab
ă
ca un semnal de alarm
ă
tras pentru a nu se mai repeta gre
ş
elile dintrecut. Unele dintre periodicele amintite nu mai exist
ă
ast
ă
zi
ş
i pentru a-i u
ş
ura cititoruluiidentificarea lor, au fost anexate note de subsol. Domeniile abordate de aceste periodice sunttratate ast
ă
zi în alte publica
ţ
ii. Principiile expuse sunt totu
ş
i neschimb
ă
toare
ş
i pot sluji caîndrumare
ş
i ast
ă
zi.Aceast
ă
cea de a doua edi
ţ
ie cuprinde câteva articole adi
ţ
ionale care m
ă
resc aria deabordare pentru a r 
ă
spunde mai bine nevoilor grupului tot mai mare c
ă
ruia i se adreseaz
ă
în prezent volumul, iar câteva articole au fost rearanjate.Pentru ca cititorul s
ă
aib
ă
o în
ţ
elegere mai bun
ă
a contextului soliilor prezentate, estemen
ţ
ionat
ă
 
ş
i data scrierii sau a primei public
ă
ri. În cazul în care materialul a fost extras dinmanuscrisele Ellenei White, anul scrierii este men
ţ
ionat ca parte dincreditul surs
ă
. Data public
ă
rii este men
ţ
ionat
ă
în referin
ţ
ele la fragmentele din articolele ap
ă
rute în periodice. În
 
 cazul în care materialul a fost selectat din c
ă
ţ
ile propriu-zise, data public
ă
rii apare imediatdup
ă
 credit.Se sper 
ă
ca odat
ă
cu lansarea acestui volum pe o arie de aplicabilitate mai extins
ă
,sfaturile cuprinse aici s
ă
serveasc
ă
efectiv la sporirea eficacit
ăţ
ii lucr 
ă
rii misionare prinliteratur 
ă
.ADMINISTRATORII FUNDA
Ţ
IEIELLENEI WHITE
 
 
Scopul publica
ţ
iilor noastre
O SOLIE HOT
Ă
RÂT
Ă
. – Puterea
ş
i eficien
ţ
a lucr 
ă
rii noastre depind în mare m
ă
sur 
ă
denatura literaturii publicat
ă
la editurile noastre. De aceea trebuie s
ă
se lucreze cu mare grij
ă
înalegerea
ş
i preg
ă
tirea materialului care va fi introdus în lume. Este nevoie de o foarte mareaten
ţ
ie
ş
i putere de discern
ă
mânt. Noi trebuie s
ă
ne dedic
ă
m energia public
ă
rii unei literaturide cea mai pur 
ă
calitate
ş
i cu un caracter în
ă
l
ţă
tor. Periodicele noastre trebuie s
ă
fie pline deadev
ă
rurile vitale din punct de vedere spiritual.Dumnezeu ne-a înmânat un stindard pe care st
ă
scris: „Aici este r 
ă
 bdarea sfin
ţ
ilor, care p
ă
zesc poruncile lui Dumnezeu
ş
i au m
ă
rturia lui Isus.” (Apoc14:12). Aceasta este o soliedeosebit
ă
care ne pune de o parte –o solie care nu trebuie s
ă
sune niciodat
ă
nesigur. Aten
ţ
iaoamenilor trebuie îndep
ă
rtat
ă
de la fântânile cr 
ă
 pate care nu
ţ
in apa
ş
i îndreptat
ă
c
ă
tre Fântânacu apa vie
ţ
ii.Publica
ţ
iile noastre au datoria cea mai sfânt
ă
de a expune în modul cel mai clar, simplu
ş
i direct bazele spirituale ale credin
ţ
ei noastre. Peste tot oamenii trebuie s
ă
ia hot
ă
rârea de partea cui s
ă
fie. Ei to
ţ
i vor alege s
ă
fie ori sub stindardul adev
ă
rului
ş
i neprih
ă
nirii ori substindardul puterilor apostaziate care se lupt
ă
pentru suprema
ţ
ie. În timpurile acestea solia luiDumnezeu c
ă
tre lume trebuie s
ă
fie afirmat
ă
cu o hot
ă
râre
ş
i puterea de o asemenea natur 
ă
 încât oamenii s
ă
fie nevoi
ţ
i s
ă
abordeze direct adev
ă
rul atât din punctul de vedere al min
ţ
ii cât
ş
i din punctul de vedere al inimii. Oamenii trebuie s
ă
fie adu
ş
i în situa
ţ
ia de a vedeasuperioritatea adev
ă
rului fa
ţă
de multitudinea de erori care sunt afirmate din ce în ce maimult, încercând s
ă
înlocuiasc
ă
, dac
ă
ar fi posibil, cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timpsolemn.Scopul suprem al publica
ţ
iilor noastre este acela de a-L în
ă
l
ţ
a pe Dumnezeu
ş
i de aîndrepta aten
ţ
ia oamenilor c
ă
tre adev
ă
rul viu din Cuvântul S
ă
u. Cu privire la adev
ă
Dumnezeu ne cheam
ă
s
ă
ridic
ă
m standardul S
ă
u
ş
i nu pe al nostru sau al lumii. Numai f 
ă
când a
ş
a vom avea parte de bel
ş
ugul mâinilor Sale. Trebuie s
ă
lu
ă
m aminte lafelul în care Dumnezeu s-a purtat cu oamenii din vechime. De fiecare dat
ă
când ei în
ă
l
ţ
austindardul S
ă
u, Dumnezeu îi prosl
ă
veaîn fa
ţ
a du
ş
manilor lor. Dar când, pream
ă
rindu-se pe eiîn
ş
i
ş
i, ei nu-i mai erau supu
ş
i, aducând slav
ă
unei puteri
ş
i unor principii contrare Lui,Dumnezeu îi l
ă
sa sa culeag
ă
roadele comportamentului lor în nenorocire
ş
i înfrângere.Editorii periodicelor noastre, profesorii din
ş
colile noastre, pre
ş
edin
ţ
ii de conferin
ţă
aucu to
ţ
ii nevoie s
ă
bea din apa pur 
ă
a râului vie
ţ
ii. Cu to
ţ
ii trebuie s
ă
în
ţ
eleag
ă
pe deplincuvintele pe care Domnul i le-a spus femeii samaritene: „Dac
ă
ai cunoa
ş
te darul luiDumnezeu
ş
i cine este Cel ce-
ţ
i zice: ’D
ă
-mi s
ă
beau!’, tu singur 
ă
ai fi cerut s
ă
bei
ş
i El
ţ
i-ar fidat apa vie
ţ
ii... Oricine bea din apa pe care i-o dau Eu , în veac nu-i va fi sete. Ci apa pe carei-o voi da eu se va preface în El într-un izvor de ap
ă
vie, curgând în ve
ş
nicie.” Ioan (4:10-14). NATURA MATERIALELOR DATE SPRE PUBLICARE – Periodicele noastre trebuies
ă
dedice spa
ţ
iul public
ă
rii lucrurilor cu adev
ă
rat semnificative. Fiecare articol trebuie s
ă
 cuprind
ă
numai gânduri nobile care s
ă
înal
ţ
e caracterul, gânduri care s
ă
-i ofere cititoruluiajutor, lumin
ă
 
ş
i t
ă
rie. Religia
ş
i sfin
ţ
enia în familie trebuie ridicate la un rang mai înalt decâtau fost vreodat
ă
. Întocmai cum Enoh a umblat cu Dumnezeu, trebuie s
ă
fac
ă
 
ş
i adventi
ş
tii deziua a
ş
aptea, ar 
ă
tându-
ş
i sinceritatea prin cuvinte curate
ş
i prin cuvinte pline de simpatie, blânde
ţ
e
ş
i dragoste.Uneori este nevoie s
ă
folosim cuvinte de repreo
ş
 
ş
i mustrare. Aceia care nu mai sunt pecalea cea dreapt
ă
trebuie îndruma
ţ
i s
ă
vad
ă
pericolul. Trebuie s
ă
li se adreseze o solie care s
ă
-itrezeasc
ă
din letargia care le
ţ
ine sim
ţ
urile înl
ă
n
ţ
uite. Dac
ă
nu va avea loc o rede
ş
teptare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->