Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svar: Om medicineringsforløb for depressive

Svar: Om medicineringsforløb for depressive

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by folketsting

More info:

Published by: folketsting on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2013

pdf

text

original

 
Medlem af Folketinget Liselott Blixt (DF)har den 1. december 2010stillet føl-gende spørgsmål nr. S 609til indenrigs-og sundhedsministeren, som hermedbesvares.Spørgsmål S 609:”Idet depression er en kompleks sygdom, hvor specialistekspertise er påkræ-vet i den revurdering af tilskud, som i regi af Lægemiddelstyrelsen p.t. pågårfor antidepressiva, hvordan vil ministeren så sikre, at parametre som lægemid-lernes forskellighed i forhold til effekt, bivirkninger, risiko for tilbagefald, be-handling af patienter med kombination af depression og andre lidelser somangst inddrages i revurderingen?”Svar:Den faglige og lovgivningsmæssige kompetence til at foretage revurderinger aflægemidlers tilskudsstatus liggerhos Lægemiddelstyrelsen.Når Lægemiddelstyrelsen revurderer lægemidlers tilskudsstatus, sker det påbaggrund af en indstilling fra Medicintilskudsnævnet, der rådgiver styrelsen omlægemidlers tilskudsstatus, og under inddragelse relevantespecialister indenfor det enkelte behandlingsområde.Der er således ikke tale om, at Lægemiddelstyrelsen træffer afgørelser omlægemidlers tilskudsstatus løsrevet fra faglige anbefalinger. Tværtimod erstyrelsens afgørelsernetop baseret på evidensbaserede kliniske behandlings-vejledninger og Nationale Rekommandationslister udarbejdet af specialister ide lægevidenskabelige selskaber.Hvad angår processen for Lægemiddelstyrelsens revurdering af tilskudsstatusfor depressionsmedicin,arbejder Medicintilskudsnævnet på en indstilling. NårLægemiddelstyrelsen modtager Medicintilskudsnævnets indstilling, sendesindstillingen -efter gængs praksis -i høring hos de berørte virksomheder, re-levante lægevidenskabelige selskaber og patientorganisationermed en hø-ringsfristpå 3 måneder. I den periode har alle mulighed for at kommentere påMedicintilskudsnævnets indstilling.Spørgerenhenviser til, at der er stort behov for at tænke i nye og bedre måderat understøtte et mere optimalt medicineringsforløb for depressive patienter.Efter min opfattelse står revurderingerne ikke i vejenfor et sådant kvalitetsløft.Faktisk har erfaringernefra revurderingerne vist, atrevurderingsprocessenFolketingets Lovsekretariat
Slotsholmsgade 10-12DK-1216 København KT +45 7226 9000F +45 7226 9001Mim@im.dkWwww.im.dkDato: 8. december 2010Enhed: Primær SundhedSagsbeh.: SUMNMOSags nr.: 1010540Dok nr.: 377377
Folketinget 2010-11S 609 Svar påOffentligt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->