Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Proca G Curs General de Constructii Lucrari Practice

Proca G Curs General de Constructii Lucrari Practice

Ratings: (0)|Views: 4,634|Likes:
Published by Lala Virgil

More info:

Published by: Lala Virgil on Aug 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
 
1
 ÎNDRUM
Ă
TOR DE LUCR 
Ă
RI PRACTICE LA CURSUL GENERALDE CONSTRUC
Ţ
IIConf.univ.dr.ing. Gabriela ProcaCUPRINS1.
 
Evaluarea înc
ă
rc
ă
rilor în gruparea fundamental
ă
 2.
 
Calcul
ş
arpantei de lemn3.
 
Calcul zid
ă
riei4.
 
Calculul elementelor structurale din beton
ş
i beton armat
 
 
2
1. EVALUAREA
Ĩ
NC
Ă
RC
Ă
RILOR 
Ĩ
N GRUPAREAFUNDAMENTAL
Ă
 1.1.
Ĩ
ncãrcãri permanente
Greutatea proprie a elementelor de construc
 ţ 
ie
Pentru determinarea greut
ăţ
ii proprii a elementelor de construc
ţ
ie se vor avea
 ĩ 
n vedere indica
ţ
iile urm
ă
toare:-
 
dimensiunile elementului, materialul din care este realizat reprezentat
 ĩ 
ncalcul prin greutatea specificã aparentã
γ
a
 
exprimatã
 ĩ 
n daN/m
3
;-
 
 prevederile din STAS 10101/1/1975
 Înc
ă 
rc
ă 
ri tehnice
 ş
i greutã 
 ţ 
iaparente
 
ş
i din STAS 10101/0A-0B/
Gruparea înc
ă 
rc
ă 
rilor 
.Se calculeaz
ă
succesiv:-
 
volumul elementului;-
 
înc
ă
rcarea permanentã unitarã normatã
folosind rela
ţ
ia
:g
n
= V ·
γ
a
(daN/m
2
) (1)
 ĩ 
n care
V
reprezintã volumul elementului
ş
i
γ
a
greutatea specificã aparentã;
- Înc
ă
rcarea unitarã de calcul 
se calculeazã cu rela
ţ
ia:
g
c
= n ·g
n
(
daN/m
2
) (2)
 ĩ 
n care
n
reprezintã coeficientul de grupare
ş
i
g
n
este înc
ă
rcarea unitarã permanentã normatã.
Etape de lucru
1.Se stabile
ş
te alcãtuirea elementului
ş
i se înscrie
 ĩ 
n tabelul de calcul.2.Se înscriu
 ĩ 
n tabel (vezi tabelul ajut
ă
tor) valorile dimensiunilor straturilor componente (d
)
 ĩ 
n m;3.Din tabelele 1
ş
i 2 se extrag
ş
i se înscriu valorile corespunz
ă
toare alegreut
ăţ
ii specifice aparente (daN/m
3
) conform structurii stabilite la punctul
1,
ş
ivalorile coeficientului de grupare dependente
ş
i de greutatea specificã aparentã,modalitã
ţ
ile de punere
 ĩ 
n operã (industrial sau tradi
ţ
ional, rolul elementului(stratului k)
 ĩ 
n structura consideratã (element structural sau de finisaj).4.Se determinã pentru fiecare strat înc
ă
rcarea normatã, respectiv înc
ă
rcareade calcul.5.Se însumeaz
ă
valorile par 
ţ
iale ale înc
ă
rc
ă
rilor unitare normate
ş
i se ob
ţ
ineînc
ă
rcarea unitarã normatã a elementului considerat.6.Se însumeaz
ă
valorile par 
ţ
iale ale înc
ă
rc
ă
rilor de calcul
ş
i se ob
ţ
ineînc
ă
rcarea unitarã de calcul a elementului.
 Pentru u
 ş
urin
 ţ 
a calculului acesta se poate întocmi tabelar, dup
ă 
modelul urm
ă 
tor:
 
 
3
 Nr.crtDenumirestrat
 GrosimeStrat k (
d
)(m)Densitatespecificãaparentã
γ
a
 (daN/m
3
)Înc
ă
rcareunitarãnormatã
g
n
(daN/m
2
)Coeficientde grupare
n
Înc
ă
rcareunitarã decalcul
g
c
 (daN/m
2
)……. ……..
………
 ………. ………. ……..
Total
Σ
d
Σ
g
n
Σ
g
cn
Înc
ă
rc
ă
rile unitare normate se folosesc pentru calculul deforma
ţ
iilor, iar cele de calcul pentru verificãri de rezisten
ţ
ã ale sec
ţ
iunilor.
EXEMPLE DE CALCUL1.
Calculul înc
ă
rc
ă
rii permanente pentru un
 plan
 ş
eu din beton armat cuagregate u
 ş
oare
 
ş
i prevãzut cu
o pardosealã rece
.
 
 Nr.crt.Denumire strat k Grosimed
(m)Greutatetehnicã
γ
a
(daN/m
3
 Înc
ă
rcarenormatãg
n
(
daN/m
2
)nÎnc
ă
rcare decalculg
c
(
 
daN/m
2
)1 Tencuial
ă
din mortar deciment M
50T
 0,01 1700 17 1,3 22,102 Plan
ş
eu din beton cuagregate u
ş
oare 0,10 1800 180 1,2 2163
Ş
apã din mortar deciment M
100-T
0,03 2100 63 1,3 81,904 Placaj gresie 0,012 2600 31,20 1,3 40,56
TOTAL 0,152 291,20 360,56
2.
 
 Perete portant exterior 
din zid
ă
rie de blocuri ceramice
 ĩ 
n grosime de30cm.
 Nr.crtDenumire strat k Grosimestratk (m)Densitatespecific
ă
 aparent
ă
 
γ
a
(daN/m
3
)
Ĩ
nc
ă
rcareunitar 
ă
 normat
ă
 g
(daN/m
2
)n
Ĩ
nc
ă
rcareunitar 
ă
decalculg
(daN/m
2
)1 Tencuial
ă
 interioar 
ă
dinmortar M
50T
 0,015 1700 25,50 1,3 33,152 Zid
ă
rie din blocuri GVP0,290 1300 377,00 1,2 452,403 Tencuial
ă
 exterioar 
ă
dinmortar de cimentM
100T
 0,025 2100 52,50 1,3 68,25
TOTAL 455,00 553,75
3
. Grind 
ă 
din lemn
Volumul de mas
ă
lemnoas
ă
:V = b x h x L = 0,07 x 0,12 x 6,00 = 0,0504 m
3

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nelucom2238 liked this
Gabriel liked this
Anna Swty liked this
Alexandra Marcu liked this
Alexandra Marcu liked this
Alexandra Marcu liked this
paraschiv54 liked this
Alex Petrea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->