Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amsterdam - Open Monumentendagen 10 & 11 Sept 2011

Amsterdam - Open Monumentendagen 10 & 11 Sept 2011

Ratings: (0)|Views: 314 |Likes:
Published by keewtih
Dit jaar bestaat Open Monumentendagen 25 jaar. Amsterdam is ter gelegenheid van dit prachtige jubileum gaststad voor de landelijke opening en daar zijn we heel trots op!
In het weekend wordt dit natuurlijk ook gevierd met een feestelijk programma boordevol activiteiten.
Dit jaar bestaat Open Monumentendagen 25 jaar. Amsterdam is ter gelegenheid van dit prachtige jubileum gaststad voor de landelijke opening en daar zijn we heel trots op!
In het weekend wordt dit natuurlijk ook gevierd met een feestelijk programma boordevol activiteiten.

More info:

Published by: keewtih on Aug 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2011

pdf

 
p.3 de stad van alle tijdenp.4 de gelovige stadp.8 de handelsstadp.12 de verdedigbare stadp.16 de industriestadp.20 junior programmap.24 monumentale activiteiten kennis & kunde avondprogrammalezingendebatbootwandelingenfietstochtenjubileum & estafetteexpositiesboekenp.38 monumentenp.55 informatie & reserverenp.56 plattegrondp.58 zonder moeite niets | Ymerep.59 colofon & sponsors De komende jaren krijgt Amsterdamdoor de ingrijpende economischeen maatschappelijke veranderingente maken met een overschot aangebouwen. Voor talloze monumen-tale kerken, bedrijfsgebouwen enindustrieel erfgoed is het niet een-voudig een nieuwe functie te vinden.Bureau Monumenten & Archeologiezet zich in voor het behoud van ditwaardevolle erfgoed en adviseertover de aanpassing en transformatievan deze gebouwen voor eenduurzame toekomst.
inhoud
Dit jaar bestaat Open Monumentendag 25 jaar. Amsterdam is tergelegenheid van dit prachtige jubileum gaststad voor de landelijkeopening en daar zijn we heel trots op! In het weekend wordt dit natuur-lijk ook gevierd met een feestelijk programma boordevol activiteitenTwee dagen lang openen meer dan 60 Amsterdamse monumentengratishun deuren met 9 lezingen, 6 wandelingen, 3 fietstochten,5 exposities, 1 debat, 1 live-opgraving en de Grote MonumentenquizAmsterdam op verschillende locaties. Voor kinderen is een juniorprogramma samengesteld. Zo staat een team van jongerengidsenklaar om kinderen rond te leiden in bekende monumenten. Voor heteerst is er ook een wervelend avondprogramma met muziek, films,wandelingen en verhalen. Maar voorop staan de monumenten in alledelen van de stad. Allemaal goed bereikbaar met de fiets, de tram,de bus, de pont of te voet.Het thema isNieuw gebruik - Oud gebouw. Dat betekent aandachtvoor de historie met een blik op de toekomst. Hoe krijgen monu-mentale gebouwen een nieuwe bestemming, een nieuw leven? Demonumenten die dit jaar centraal staan – kerken, militaire gebouwen,pakhuizen en fabrieken – hebben vele verhalen te vertellen. Verhalenover de gelovige stad, de verdedigbare stad, de handelsstad en deindustriestad. In dit programmaboekje leest u er meer over. Ontdekde rijkdom van de geschiedenis, heden en toekomst van deAmsterdamse monumenten. Geniet van het rijke aanbodaan bijzondere locaties en monumentale activiteiten.Open Monumentendag Amsterdam wordt mogelijk gemaakt doorde medewerking van talloze particulieren, ruim 150 vrijwilligers,hoofdsponsor Ymere, corporaties, monumentenorganisaties,architecten, bouwers en bedrijven.Wij wensen u een mooi Open Monumentendweekend!
Carolien Gehrels
wethouder Monumenten Gemeente Amsterdam
Esther Agricola
directeur Bureau Monumenten & Archeologie
 
Hergebruik is een wat modieus woord waarmee men bedoelt dat gebouwen gemoderniseerdkunnen worden, zoals The Bank op het Rembrandtplein, of een nieuwe functie krijgen, zoalsDe Bazel aan de Vijzelstraat. Veel mensen vinden dat opmerkelijk, omdat architecten enstedenbouwers bijna anderhalve eeuw lang verkondigd hebben dat sloop en nieuwbouw eenbetere keuze is. Maar wie even tot zich door laat dringen dat de meeste Europese stedenbijna duizend jaar oud zijn, en soms veel ouder, begrijpt wel dat het stedelijk bouwwerk doorde eeuwen heen altijd al werd hergebruikt. De plattegrond verandert niet of nauwelijks,afgezien van wat onnozele doorbraken, en ook gebouwen kunnen heel lang meegaan.Gelukkig maar, want daardoor hebben steden een eigen karakter.De grachtenhuizen, die beeldbepalend zijn voor het zeventiende-eeuwse Amsterdam, hebbenin de loop der tijd vele ingrijpende moderniseringen ondergaan. Doorgaans dateren alleen debouwmuren, de balklagen en de gevel uit de bouwtijd. Zelfs het Koninklijk Paleis, het absolutetopmonument, is voorzien van waterleiding, elektra, centrale verwarming, liften en ander moderngemak. Veranderende gebruikseisen en smaakopvattingen hebben in de loop der tijd geleidtot een permanent proces van verbouwing. Daarbij speelde ook een rol dat bouwmaterialenkostbaar waren, dus niemand kwam op de gedachte om solide gebouwen zoals het Wibauthuisen het Stationspostkantoor af te breken. Hergebruik heeft niets te maken met sentiment of nostalgie. Het is gewoon domme verspilling om gebouwen te slopen, laat staan hele wijken af te breken en nieuw te bouwen. Gelukkig begint onze samenleving na een lange periode vanhysterische afbraak weer tot bezinning te komen. Het besef daagt dat het verstandig is om zuinigte zijn op de leefomgeving. Niet alleen voor het zo zwaar geteisterde natuurlijke milieu luidt denoodklok, maar ook voor de stad als menselijke woonplaats. Het streven naar duurzaamheidbetekent mede dat het verstandig is om zuinig te zijn met gebouwen. Elke volle containerbouwafval is in feite een schande. Bovendien heeft de ervaring geleerd dat de beloofdezegeningen van nieuwbouw vaak resulteren in grootschalige mislukkingen. De Weesperstraat,Kattenburg en Wittenburg bewijzen dat bestuurders, stedenbouwers en architecten zich lelijkkunnen vergissen, terwijl de Ring 20-40 laat zien dat behoud en herstel meer toekomstwaardeheeft. De bescheiden subsidieregeling 'beter verbeteren' is een zegen voor de stad geweest.Hergebruik en monumentenzorg gaan niet per definitie samen. Verstandig bouwbeleiden duurzame ruimtelijke ordening kunnen gewoon niet zonder hergebruik. Maar BureauMonumenten & Archeologie is natuurlijk wel bij uitstek het kenniscentrum als het om bijzonderwaardevolle architectuur gaat. Daarbij vormt het evenwicht tussen behoud en vernieuwing eenlastig probleem, waarvoor geen perfecte oplossing bestaat. Toch laten diverse voorbeeldenin Amsterdam nu al zien dat hergebruik bepalend zal zijn voor het toekomstige bouwen.Graansilo's, pakhuizen, kerken, kazernes, klaarblijkelijk kan elk type gebouw op creatieve wijzegetransformeerd worden tot vastgoed met een eigentijds karakter in een vertrouwd jasje. Zokrijgt ook het stedelijk bouwwerk weer de kans om in een normaal tempo te veranderen, en niet,zoals de Franse dichter Baudelaire het uitdrukte, sneller dan het menselijk hart verdragen kan.
door Vincent van Rossem
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->