Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
15Activity

Table Of Contents

1. Kinh tế học là gì?
2. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc
3. Các yếu tố của hệ thống kinh tế
4. Chu chuyển của hoạt động kinh tế
1. Ba vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế
2. Vai trò của thị trường
1.1 Mô hình thị trường:
1.2 Các mô hình thị trường
2.1. Khái niệm :
2.2. Qui luật cầu :
2.3. Các yếu tố làm dịch chuyển đường cầu :
2.4. Sự co giãn của cầu :
3.1. Khái niệm:
3.2. Qui luật cung:
3.3. Các yếu tố làm dịch chuyển đường cung:
3.4. Co giãn của cung theo giá:
4.1. Thị trường cân bằng:
4.2.Thặng dư và khan hiếm
4.3. Các trường hợp thay đổi giá cân bằng:
5.1. Can thiệp trực tiếp của Chính Phủ: giá trần và giá sàn
5.2.Can thiệp gián tiếp của chính phủ: thuế và trợ cấp
1.1. Một số vấn đề cơ bản:
Hình 3.1b
1.2. NGUYÊN TẮC TỐI ĐA HÓA HỮU DỤNG
Sở thích của A đối với hai sản phẩm được thể hiện qua bảng sau:
1.3. Sự hình thành đường cầu thị trường
Hình 3.4
Hình 3.5
Hình 3.8
Hình 3.9 2.2. Nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng
2.3 Sự hình thành đường cầu thị trường
2.4. Các vấn đề khác
Hình 3.12a
Hình 3.13
Hình 3.14
Hình 3.15
1.1 Hàm sản xuất
Hàm sản xuất ngắn hạn
Hàm sản xuất dài hạn
1.2 Sản lượng trung bình (AP: Average product)
1.3 Sản lượng biên (MP: Marginal product)
Qui luật năng suất biên giảm dần
Hình 4.1
2.1. Các khái niệm:
2.2. Phân tích chi phí sản xuất trong ngắn hạn
Hình 4.8
Hình 4.9
2.3. Mối quan hệ giữa MC với AC và AVC
2.4. Sản lượng tối ưu:
3.1. Tổng chi phí dài hạn (LTC: long total cost)
Hình 4.10
Hình 4.11 3.2. Chi phí trung bình dài hạn (LAC: long-run average cost)
Hình 4.12
Hình 4.13
Hình 4.14 3.3. Chi phí biên dài hạn (LMC: long-run marginal cost)
Hình 4.15
3.4. Qui mô sản xuất tối ưu
Hình 4.16
Hình 4.17
1.1. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn toàn
2.1. Phân chia giữa những người tiêu thụ
Hình 5.4 2.2. Phân chia số cung nhất định qua thời gian
Hình 5.5
3.1. Xí nghiệp
Hình 5.7
Hình 5.8
Hình 5.9
Hình 5.10
3.2. Đường cung ngắn hạn của thị trường
3.3. Thặng dư sản xuất
Hình 5.12
Hình 5.13
6.1. Hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn toàn
6.2. Hiệu quả phúc lợi từ các chính sách của chính phủ
Hình 5.20
Hình 5. 21
1.1. Đặc điểm của thị trường độc quyền hoàn toàn
Hình 6.1
Hình 6. 3
2.1. Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận
Hình 6.5
Hình 6.6
Hình 6.7
2.2. Mục tiêu mở rộng thị trường mà không bị lỗ
Hình 6.8
2.3. Mục tiêu tối đa hoá doanh thu (TRmax)
Hình 6. 9
2.4. Mục tiêu đạt lợi nhuận định mức theo chi phí
Hình 6.10
4.1. Trường hợp số xí nghiệp trong ngành chưa thay đổi
Hình 5.14
4.2. Phân tích lợi nhuận
4.3. Cân bằng dài hạn của ngành
Hình 5.15
Hình 5.16
4.4. Đường cung dài hạn của ngành
Hình 5.17
Ngành có chi phí không đổi
Hình 5.18
Hình 5.19
3.1. Thiết lập qui mô sản xuất nhỏ hơn qui mô sản xuất tối ưu
Hình 6. 11
3.2. Thiết lập qui mô sản xuất bằng qui mô sản xuất tối ưu
3.3. Thiết lập qui mô sản xuất lớn hơn qui mô sản xuất tối ưu
Hình 6.13
Hình 6.14
Hình 6.15
Hình 6.16
Hình 6. 17
5.1. Phân biệt giá cấp một
Hình 6.19
5.2. Phân biệt giá cấp hai
Hình 6.20
5.3. Phân biệt giá cấp ba
Hình 6.21
5.4. Phân biệt giá theo thời điểm và định giá cho lúc cao điểm
Hình 6.22
5.5. Giá gộp
5.6. Giá hai phần
Hình 6.23
5.7. Giá ràng buộc
5.8. Quy tắc xác định giá độc quyền
5.9. Đo lường mức độ độc quyền
6.1. Đánh giá về tình trạng độc quyền
Hình 6.24
6.2. Định giá tối đa
Hình 6.25
6.3. Đánh thuế
a. Đánh thuế theo sản lượng
Hình 6.26
b. Đánh thuế không theo sản lượng
Hình 6.27
Hình 7.1
1.2. Phân tích ngắn hạn và dài hạn
Hình 7.4
Hình 7.5
1.3. Hiệu quả kinh tế của thị trường cạnh tranh độc quyền
Hình 7.6
2.1. Một số vấn đề cơ bản:
2.2. Trường hợp các xí nghiệp độc quyền nhóm không hợp tác
Hình 7.7
Hình7.8
Hình 7.9
Hình 7.10
2.3. Trường hợp các xí nghiệp độc quyền nhóm hợp tác nhau
Hình 7.11
Hình 7.12
Hình 7.13
1.1. Cầu về lao động
1.2. Cung về lao động
1.3.Cân bằng thị trường lao động của một ngành
2.1. Một số khái niệm
2.2. Cầu về dịch vụ vốn
Hình 8.9
2.3. Cung về dịch vụ vốn
Hình 8.10
2.4. Cân bằng trên thị trường dịch vụ vốn
Hình 8.11
Hình 8.12
2.5. Thị trường đất đai
Hình 8.13
1.1. Phân tích cân bằng tổng quát
Hình 9.1
1.2. Hiệu quả trao đổi
Hình 9.2
Hình 9.3
1.3. Hiệu quả sản xuất
Hình 9.4
Hình 9.5
Hình 9.6
1.4. Tại sao các thị trường suy thoái
2.1. Bảo hiểm
2.2. Thị trường xe cũ
2.3. Thông tin không cân xứng trong thị trường lao động
Hình 9.7
Hình 9.8
Hình 9.9
Hình 9.10
Hình 9.11
Hình 9.12
Hình 9.13
3.5. Sản phẩm công
Hình 9.14
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kinh_te_vi_mo

kinh_te_vi_mo

Ratings: (0)|Views: 2,228 |Likes:
Published by Nguyen_Vu_Hoan_7950

More info:

Published by: Nguyen_Vu_Hoan_7950 on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 42 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 46 to 75 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 79 to 130 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 134 to 196 are not shown in this preview.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Happy Sunshine liked this
Nguyễn Sang liked this
Nguyễn Sang liked this
KidKing CTi liked this
Du Thuy Bao Yen liked this
castluci liked this
fokaku liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->