Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
The Devil: An Unfounded Fear

The Devil: An Unfounded Fear

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Heath Hines
An assignment for one of my writing classes was to write on an unfounded fear.
An assignment for one of my writing classes was to write on an unfounded fear.

More info:

Published by: Heath Hines on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2011

 
Bf Qfnoqfiai Nab} 
 Gabyg Gefaz x AF@H=1: x Bq`qzy :;( =;22
E pbz bn}bei on yga ia~eh& Majbqza E pbz bn}bei E
pbz
yga ia~eh ‚ yga ia~eh geczahn& O} byhabzy ~qhfa}bmha yo {ozzazzeof mu yga ia~eh& E'c foy zq}a gop cbfu ae`gy uab} ohiz gb~a bfomzazze~a nab} on iacofej {ozzazzeof( mqy E ja}ybefhu pbz ef `}b~a nab} on ey& Mqy cbuma E pbz lqzyb zy}bf`a jgehi&E `}ap q{ no} za~a}bh uab}z bn}bei yo yoqjg cu opf gabi( bz pahh& Majbqza ‚ on joq}za ‚ en uoq yoqjgai uoq} gabi( uoq} nef`a}z poqhi zq}ahu ie~efa yg}oq`g yga zy}be`gy zy}bfiz on zgefu mhbjd gbe} yo yga yafia} z{oy of uoq} zjbh{ pga}a( zq}ahu( yga fqcma} > poqhi yg}aa#{aby eyzahn efb zy}bf`a jocmefbyeof on zdefnhazg ygby }oza bmo~a yga zq}nbja on cu zjbh{& Pgby jgehi
ioazf'y 
he~a ef ygby nab}( }e`gy?E}ofejbhhu( pa pa}a foy b ~a}u }ahe`eoqz nbcehu( ygoq`g pa pa}a Jbygohej mu y}bieyeof& Ieiygby nbjy( gopa~a}( joc{ah ca yo joc{ah cu coyga}( Az{a}bf|b( yo `o yo jgq}jg? Fo& Jgq}jgpbz zqjg bf bmzafja ef oq} he~az( ygby E iof'y ygefd E a~af dfap on yga {}bjyeja bz bfuygef` oyga} ygbf no}ae`f( ygbf hay bhofa bz zocaygef` E joqhi joc{ah cu coyga} yo m}ef` qz yo io( `o yojgq}jg a~a}u paad&Ef yga he~ef` }ooc on oq} goqza( }azyef` gab~ehu q{of b hof`( zgb` jb}{ay on nea}u 250;zo}bf`a( pbz oq} jbmefay Y&^& Eyz ib}d( ib}d pooi ~afaa} on yga yo{ pbz {b}yebhhu jo~a}ai mu biahejbya mqy zufygayej hbja nbm}ej( q{of pgejg zby oq} }a~a}ai jbmha yaha~ezeof }ajae~a} mow& Ey pbzzo ho~ai mu oq} Nehe{efo ecce`}bfy nbcehu( bfi qz ne}zy#`afa}byeof Nehe{efo Bca}ejbf jgehi}af(ygby ey mq}fai goy( goy( bz iei yga yaha~ezeof( ef eyz qfafief` jgo}a on }bezef` eyz yg}aa jgehi}af ‚ ca( cu zezya} Go{a( bfi cu m}oyga}( Ibfya L}&Pgaf yga ibuz on zqcca} bhzo mq}fai goy ef [b}bieza ^bhhau( Jbheno}feb( yga oyga} jgehi}af poqhi {oq} efyo oq} goqza yo pbyjg ehha`bhhu qfzj}bcmhai GMO& En uoq jb}anqhhu jbq`gyyga jgbffah iebh of yga mow bfi cbia ey zyejd( zyqjd( maypaaf jgbffahz 25 Zgopyeca% bfi =;GMO% ‚ yga {bu za}~eja poqhi ma qfzj}bcmhai of yga zj}aaf bfi uoq joqhi zy}abc yga za}~ejayg}oq`g eyz cb`ejbh jobwebh jbmha jo}i no} n}aa( bfi efyo yga mbjd on yga bhcozy ecco~bmhu gab~ujbmefay yaha~ezeof& Ygaf( uoq joqhi pbyjg peyg zhbjd#lbpai iahe`gy( ygoq`g iahe`gy ez( ef bhh oyga} zeyqbyeofz( aw{}azzai peyg zqjg gu{foye|ai zqmcezzeof on jofy}oh( bfi ez bfuygef` mqy zhbjd# lbpai& Ygby ez( pgaf uoq―}a pbyjgef` zony#jo}a biqhy nehcz bfi uoq―}a b ypah~a#uab} ohi mouyaacef` peyg go}cofaz&Ef biieyeof yo yga {bu yaha~ezeof bfi yga zony jo}a Jefacbw afya}ybefcafy E poqhiiezjo~a}( ef hbya} uab}z( yo cu }bfiu( hqzynqh iahe`gy( pa jgehi}af of ]ao I}e~a pbyjgai YgaYpehe`gy \ofa( Zbyq}ibu Fe`gy He~a( Yga Maffu Gehh Zgop # bfi co~eaz( bz pahh&Bcof` ygac pbz Zybfhau Dqm}ejd―z
 B Jhojdpo}d O}bf`a
pgaf E pbz ae`gy uab}z ohi( bco~ea ygby n}e`gyafai ca peyg ey―z efyafzahu zy}bf`a ecb`a}u on b nqyq}ezyej `bf` on Af`hezgcaf ‚ b jofja{y zo no}ae`f yo ca ygby E pbz n}e`gyafai mu eyz qfnbceheb}eyu&Mqy ofa co~ea ygby n}e`gyafai ca yo cu bmzohqya( effojafy ae`gy#uab}#ohi jo}a( pbz
Yga Awo}jezy&
No}( pbzf―y E yga mou pgo( by za~af uab}z ohi( pbz yohi ygby Lazqz pbz a~a}upga}a( zo Eygaf {}ojaaiai yo {qfjg yga be} mano}a ca bfi ygaf {}ojhbec( ‘Yga}a" Ygaf E lqzy {qfjgaiLazqz"– Bfi pbzf―y E yga mou pgo( pgaf {hbuef` peyg yga Oqelb Mob}i peyg Hehemayg Iah}ozb}eo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->