Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sample

Sample

Ratings:
(0)
|Views: 1,631|Likes:
Published by MGiS

More info:

Published by: MGiS on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2014

pdf

text

original

 
 
Агуулга
 
 I 
АГУУЛГА
 
ӨМНӨХ
 
ҮГ
....................................................................................................................................................... - 1 -
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ:
...................................................................................................................................... - 3 -
 
1.
 
ГМС
-
ийн тухай танилцуулга
................................................................................................................ - 3 -
 
1.1. ГМС
-
ийн зорилго
................................................................................................................................. - 3 -
 
1.1.1. Байгалийн юмс үзэгдэл
............................................................................................................... - 4 -
 
1.1.2. ГМС
-
ийн тодорхойлолт
.............................................................................................................. - 5 -
 
1.1.3. Орон зайн өгөгдөл ба гео
-
мэдээлэл
........................................................................................... - 9 -
 
1.2. Бодит ертөнц ба түүний дүрслэл
...................................................................................................... - 10 -
 
1.2.1. Загварчлал
.................................................................................................................................. - 10 -
 
1.2.2. Газрын зураг
.............................................................................................................................. - 11 -
 
1.2.3. Мэдээллийн сан
......................................................................................................................... - 12 -
 
1.2.4. Орон зайн мэдээллийн сан
....................................................................................................... - 13 -
 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ:
................................................................................................................................. - 17 -
 
2.
 
Газарзүйн мэдээлэл ба орон зайн өгөгдлийн хэлбэрүүд
.................................................................. - 17 -
 
2.1. Газарзүйн юмс үзэгдэл
...................................................................................................................... - 18 -
 
2.1.1. Газарзүйн юмс үзэгдлийг тодорхойлох нь
.............................................................................. - 18 -
 
2.1.2. Газарзүйн юмс үзэгдлийн хэлбэрүүд
....................................................................................... - 19 -
 
2.1.3. Газарзүйн талбар
....................................................................................................................... - 19 -
 
2
.1.4. Газарзүйн объект
....................................................................................................................... - 22 -
 
2.1.5. Хил хязгаар
................................................................................................................................ - 24 -
 
2.2. Газарзүйн мэдээллийн дүрслэл
......................................................................................................... - 24 -
 
2.2.1. Жигд торон бүтэц
...................................................................................................................... - 25 -
 
2.2.2. Жигд бус торон бүтэц
............................................................................................................... - 26 -
 
2.2.3. Вектор дүрслэл
.......................................................................................................................... - 27 -
 
2.2.4. Топологи ба орон зайн хамаарал
............................................................................................. - 32 -
 
2.2.5. Масштаб ба нягтрал
.................................................................................................................. - 36 -
 
2.2.6. Газарзүйн талбарын дүрслэл
.................................................................................................... - 36 -
 
2.2.7. Газарзүйн объектын дүрслэл
.................................................................................................... - 38 -
 
2.3. Орон зайн өгөгдлийг зохион байгуулах нь
...................................................................................... - 41 -
 
2.4. Цаг хугацааны хэмжээс
..................................................................................................................... - 42 -
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ:
.............................................................................................................................. - 47 -
 
3.
 
Өгөгдөл
 
боловсруулах систем
............................................................................................................ - 47 -
 
3.1. Техник болон программ хангамж
..................................................................................................... - 47 -
 
3.2. Газарзүйн мэдээллийн системүүд
.................................................................................................... - 48 -
 
3.2.1. ГМС
-
ийн хам утга
..................................................................................................................... - 49 -
 
3.2.2. ГМС
-
ийн программ хангамж
................................................................................................... - 49 -
 
3.2.3. ГМС
-
ийн функцлэл болон программ хангамжийн загвар
..................................................... - 50 -
 
3.3. Орон зайн өгөгдөл боловсруулалтын үе шатууд
............................................................................ - 51 -
 
3.3.1. Орон зайн өгөгдлийн цуглуулга ба бэлтгэл
............................................................................ - 51 -
 
3.3.2
. Орон зайн мэдээллийн хадгалалт ба ашиглалт
....................................................................... - 52 -
 
3.3.3. Орон зайн дүн шинжилгээ
........................................................................................................ - 53 -
 
3.3.4. Орон зайн мэдээний танилцуулга
............................................................................................ - 55 -
 
3.4. Мэдээллийн санг удирдах систем
.................................................................................................... - 56 -
 
3.4.1. МСУС–ийг хэрэглэх шалтгаанууд
........................................................................................... - 56 -
 
3.4.2. Мэдээг удирдах хэлбэрүүд
....................................................................................................... - 57 -
 
 
 
Агуулга
 
 II 
3.4.3. Мэдээллийн загварчлалын хамаарал
....................................................................................... - 58 -
 
3.4.4. Мэдээлэл шүүх
........................................................................................................................... - 60 -
 
3.4.5. МСУС
-
ийн өөр хэлбэрүүд
........................................................................................................ - 64 -
 
3.4.6. ГМС ба МСУС
-
ийн хамтын хэрэглээ
...................................................................................... - 64 -
 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ:
.............................................................................................................................. - 67 -
 
4.
 
Байрлал тодорхойлох ба зураг дээр буулгах
..................................................................................... - 67 -
 
4.1. Өгөгдлийн чанар
................................................................................................................................ - 67 -
 
4.1.1. Үнэмшил ба нарийвчлал
........................................................................................................... - 67 -
 
4.1.2. Хүснэгтэн мэдээний үнэмшил
.................................................................................................. - 68 -
 
4.1.3. Цаг хугацааны нарийвчлал
....................................................................................................... - 69 -
 
4.1.4. Мэдээний түүх
........................................................................................................................... - 69 -
 
4.2. Орон зайн лавлагаа
............................................................................................................................ - 70 -
 
4.2.1. Орон зайн тулгуур систем ба тогтолцоо
.................................................................................. - 71 -
 
4.2.2. Орон зайн тулгуур гадаргуу ба датум
...................................................................................... - 72 -
 
4.2.3. Датум хөрвүүлэлт
...................................................................................................................... - 77 -
 
4.2.4. Газарзүйн тусгагууд
.................................................................................................................. - 79 -
 
4.3. Газрын зураг дээрх байрлалын алдааг тодорхойлох
....................................................................... - 83 -
 
4.3.1. Квадрат дундаж алдаа
............................................................................................................... - 84 -
 
4.3.2. Нарийвчлалын зөвшөөрөгдөх хэмжээ
..................................................................................... - 85 -
 
4.3.3. Эпсилон зурвас
.......................................................................................................................... - 86 -
 
4.3.4. Орон зайн өгөгдөлд байгалийн тодорхойгүйг тодорхойлох нь
............................................. - 87 -
 
4.4. Хиймэл дагуулд суурилсан байрлал тогтоох систем
...................................................................... - 88 -
 
4.4.1. Байрлал тогтоох үнэмлэхүй арга
.............................................................................................. - 89 -
 
4.4.2. Үнэмлэхүй байрлалын өгөгдлийн чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
..................................... - 93 -
 
4.4.3. Байрлал тогтоох харьцангуй арга
............................................................................................. - 96 -
 
4.4.4. Байрлал тогтоох сүлжээ станцууд
............................................................................................ - 97 -
 
4.4.5. Код болон фаз хэмжилт
............................................................................................................. - 98 -
 
4.4.6. Байрлалыг тогтоох технологи
.................................................................................................. - 98 -
 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ:
................................................................................................................................. - 103 -
 
5.
 
Өгөгдөл
 
оруулах ба бэлтгэх
.............................................................................................................. - 103 -
 
5.1. Орон зайн өгөгдөл оруулах нь
........................................................................................................ - 103 -
 
5.1.1. Орон зайн өгөгдлийг шууд аргаар цуглуулах
....................................................................... - 103 -
 
5.1.2
. Хэвлэмэл газрын зургийг дижитайз
 
хийх
............................................................................. - 104 -
 
5.1.3. Орон зайн мэдээний бусад эх сурвалжууд
............................................................................ - 107 -
 
5.2. Мэдээг бэлтгэх
................................................................................................................................. - 108 -
 
5.2.1
. Өгөгдлийг шалгах болон засах
............................................................................................... - 109 -
 
5.2.2. Олон төрлийн мэдээг хослуулах нь
....................................................................................... - 111 -
 
5.3. Цэгэн өгөгдлийн интерполяци
........................................................................................................ - 114 -
 
5.3.2. Цэгэн өгөгдлөөс салангад талбарыг үүсгэх нь
...................................................................... - 115 -
 
5.3
.3. Цэгэн өгөгдлөөс үргэлжилсэн талбарыг үүсгэх нь
............................................................... - 116 -
 
5.4. Үргэлжилсэн талбарын растер дүрслэлийн ахисан түвшний тооцоолол
.................................... - 122 -
 
5.4.1. Тооцооллын хэлбэрүүд
........................................................................................................... - 122 -
 
5.4.2. Шүүлтүүр
................................................................................................................................. - 123 -
 
5.4.3. Налуугийн өнцөг болон зовхисын
 
тооцоолол
....................................................................... - 124 -
 
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ:
............................................................................................................................ - 129 -
 
6.
 
Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт
................................................................................................... - 129 -
 
6.1. ГМС
-
ийн өгөгдөл
 
боловсруулалтын ангилал
................................................................................ - 129 -
 
6.2.
Хэмжилт, сонголт, ангилал
............................................................................................................. - 130 -
 
6.2.1. Хэмжилт
................................................................................................................................... - 130 -
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Batsaihan Erdenebat liked this
1 hundred reads
Batbayar Sharavsambuu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->