Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matura WOS. Zakres podstawowy. 2011

Matura WOS. Zakres podstawowy. 2011

Ratings:
(0)
|Views: 985|Likes:
Published by celeberc

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: celeberc on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
2
Egzaminmaturalny
z
wiedzyaspoleczenstwiePoziompodstawowy
Zadanie1.(2
pkt)
Uzupelnij
tekst,wpisujac
wodpowiedniemiejsca
okresleniarodzajow
demokracji.
Jeslidecyzjepodejmujaprzedstawicielespoleczenstwawybraniwwolnychwyborach,tomowimy
0
demokracji(A)Referendum,inicjatywaludowaiwetoludowetoformydemokracji(B).
I.
I
Zadanie2.(2
pkt)
Napodstawieartykulu34KonstytucjiRzeczypospolitejPolskiejiwlasnejwiedzywykonajpolecenia.
Obywatelstwopolskienabywasieprzezurodzeniezrodzicowbedacychobywatelamipolskimi.
A.Nazwij
zasade
nabywaniaobywatelstwa
okreslona
w
powyzszym
przepisieprawnym.B.Podaj
konstytucyjnanazwe
organuuprawnionegodonadawaniapolskiegoobywatelstwa.
Zadanie3.(3
pkt)
Okresl,
do
ktorej
funkcjiSejmuRzeczypospolitejPolskiej
naleza
podanekompetencje.Odpowiedziwybierz
sposrod:
prawodawcza,ustrojodawcza,kreacyjna,kontrolna.
A.powolywanieRzecznikaPrawObywatelskich(zazgodaSenatu)B.skladanieinterpelacjiizapytanposelskich
c.
uchwalanieustawybudzetowej
Zadanie4.(2
pkt)
Do
kazdego
rodzaju
wyborow
dopiszstosowanewnichzasadywyborcze.Odpowiedziwybierz
sposrod:powszechnosc,
rownosc,
bezposredniosc,proporcjonalnosc,tajnose
glosowania.Wpunkcie
A
i
B
niektore
zasadywyborcze
mog~
sift
powtarzac.A.wyborydoSenatuRP:.B.wyboryPrezydentaRP:.
 
Egzaminmaturalny
z
wiedzy
0
spoleczenstwiePoziompodstawowy
3
Zadanie5.(2
pkt)
WydarzeniechronologiczniepierwszezaznaczwtabeliliteraP,awydarzeniechronologicznieostatnie-literaO.
WydarzenieChronologiaA.powolanierzaduTadeuszaMazowieckiegoB.referendumuwlaszczenioweC.uchwalenieobowiazujacejKonstytucjiRzeczypospolitejPolskiejD.wyborLechaWalesynaurzadPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej
Zadanie6.(6
pkt)
Doopisowideologiipolitycznychdopiszichnazwyorazimionainazwiskaprzedstawicieli.Odpowiedziwybierzsposrodpodanychponizej.
nazwyideologii:anarchizm,konserwatyzm,liberalizm,socjaldemokracjaprzedstawiciele:MichailBakunin,EduardBernstein,EdmundBurke,KarlR.PopperA.Zakladaograniczeniedominimumfunkcjipanstwawsferzegospodarkiiposzerzeniezakresuwolnoscijednostki.Wedlugniejistniejaprzyrodzone,odwieczneprawaczlowieka,ktorychzadnawladzaniemozenaruszac,Ceniindywidualizmorazuznajerownoscwszystkichludziwobecprawa.nazwaideologii-.przedstawiciel-..B.Opierasienaprzekonaniu,zepodstawowymzagrozeniemdlawolnosciczlowiekaijegorozwojujestistnieniewszelkiejorganizacjipanstwowej,Glosikoncepcjebudowybezpanstwowychstrukturzyciaspolecznego,ktorebylybywolnymiwspolnotami.Dopuszczaterrorwdzialaniachskierowanychprzeciwkowladzy.nazwaideologii-,.przedstawiciel-..C.Glosikoniecznoscochronyistniejacegoporzadkuspoleczno-gospodarczegoorazzachowywaniaiumacnianiatradycyjnychwartosci.Podkresla,zepodstawaladujesthierarchicznyukladspoleczny,wlasnoscprywatnaisilnawladzapanstwowa.Dopuszczaprzeobrazenia
0
charakterzeewolucyjnym.nazwaideologii-..przedstawiciel-.
Nrzadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WypelniaMaks.liczba
punktow
22
3
22
6
egzaminatorUzyskanaliczbapunktow
 
4
Egzaminmaturalnyzwiedzy
0
spoleczenstwiePoziompodstawowy
Zadanie7.(4
pkt)
Napodstawiewykresuwykonajpolecenia.
Charakterystykapogladowelektorat6wglownychpartiipolitycznychwPolsce
Konserwatyzmswiatopoqladowy
:------:------:------:-----;-&;9------:-----:-----:-----:-----:-----:------:------:------:
II"I,III,I,II,II"II,,,I,I,I."IIII,II,,
:-----:------:------:-----:-9;8------:-_---
t-----:-----:-----:-----:---
--!----
--!------:
I,IIIIIII,IIIII,I"'"III,II
~----+----
+----~---
--~-&;1-----
-j---_oj-----
i-----
i-----i----
-i---
-+----+----~
II,""IIII,,,
[--.~~;;L:]::::iL_:t:::--[IL_T:--L
II"'"IIIIIIII,I
t
IIIIIII,I
~-----!------!-----~-----
~-0;4------
j---
--!-----;-----~-----~-----~---
--i----
--j----_oj
I,,IIII,IIII,II"I""II,,I
~-----i------;-----~-----
~-O-.3------~-----~-----;-----;-----~-----~-----;------:-----~
"IIIIII,II,IIIII'"I,,IIIIIIIIII,,II,
r-----,---
+:---
~-e-,2------~-----
i---~----~_--~---~--
-----;-----~
,PSLi;;;:
!-----
-j------j------j----
-~-&;1------
j----
-!-----!----
-r-----~----
-j------j-----
-j------j
LiberalizmEtatyzm
ii;;;
i';;
i
i;i
i
ekonomiczny
-0;5-O~40~3-0;2-O~100.10~20;30.40;50.60~70~80.9
1II,'"III,,I
;------i------;------;-----
~-Oj1-----.:-----:----
-t-----:-----:----
-i------i------;------i
,I,II"I,III,I,,IIIII,IIII,
~----+----+----+----~~O,-2
-----~------t-----~-----~-----~-----+----+-----~
::::::-:PO:::::
~-----[------t-----~----
+-0.-3-----
j-----\-----
f-----~---
-of-----~----
-j-----
-j----
--t
I,III""It,
rr
t"
I
r,
III,
r,
f---
--i----
--j-----~-----
~-O.4-----
i-----
----
t----
-f----
-f-----f-----t----
--j-----~
r,rrr'r,
II,I,II
rr
II"I,,IIII
~-----[-----+----~-----
~~.-5-----
j-----j-----\-----
i-----i-----~---
--i------i-----~
~---j-.
-sto--
to.~----
-j-----
j----
-!----
-!-----!----
-t-----~---
--i------i
,II",,II,,II
'~-__~-_c
-C~.-7~~:::
c-----'--'_-----~
Liberalizmswiatopoqladowy
Napodstawie:
Elektoratygl6wnychpartiipolitycznych:charakterystykapoglqdow,
Komunikatzbadan
eBOSBS/138/2009.
A.PorownajpogladyelektoratuPiSiPO.B.Okresl,ktoryzelektoratowwnajmniejszymstopniuprzychylasi~dodoktrynyinterwencjonizmugospodarczego.C.Wiedzac,zeelektoratPiSidentyfikujesi~jakoprawicowy,zasSLD-jakolewicowy,okresl,ktorezprzedstawionychnawykresiezalozenideologicznychdecydujeopodzialelewica-prawicawswiadomosclpolskichwyborcow.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->