Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dopolnitelna nastava za prvo vtoro i treto

dopolnitelna nastava za prvo vtoro i treto

Ratings: (0)|Views: 1,589|Likes:

More info:

Published by: LadyAne Pridaenkoska on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
Дополнителна настава по предметот англиски јазик за прво, второ и трето одделениеНаставник Анета ПридаенкоскаОУ Крсте Мисирков - Скопје
 
ЦЕЛИ НАПРОГРАМАТА
 Повторување и додатна обработка на материјалот со посебен нагласок наиндивидуалниот пристап. Развивање на јазичните вештини(слушање говорење за прво и второ одделение) и читање и пишување (за трето одделение )потребни за служење со англискиот јазик на ниво предвидено со програмата.Усвојување на вокабуларот и граматичките структури кои се обработуваат завреме на редовната настава. Оваа настава е наменета за учениците кај кои вотекот на учебната година се појавуваат потешкотииво разбирањето исовладувањето на прогрмските содржини во редовната настава
НОСИТЕЛИНАПРОГРАМАТА
 Наставник: Анета Придаенкоска и учениците од прво, второ и третоодделение
НАЧИН НАРЕАЛИЗАЦИЈА
Учениците ке се состануваат еднаш неделно (ученици кои имаат потешкотииво совладувањето на наставната програма) со цел подобро да се вклучат во работата на одделението и успешно совладување на наставната програма: усвојување на вокабуларот и увежбување на граматичките структури (методина демонстрирање, разговор, индивидуална работа, за да дадат задоволителни резултати во нивниот напредок.
ВРЕМЕНСКАРАМКА
 Во текот на учебната година
АКТИВНОСТИ
1.Членови на семејството (прво одделение)2. Лични заменки (второ одделение)3Формите на глаголот и личните заменки (трето одделение) Броеви 1-10 (прво одделение)5Членови на семејството (второ одделение)Членови на семејството (трето одделение) Делови од облека (второ одделение)8 Живеалишта и соби во домот (трето одделение)9 Предмети во училницата (прво одделение)10 Делови од телото (второ одделение)11 Предлози за место12 Делови од телото (прво одделение)13 Годишни времиња и месеци (трето одделение)14  Броеви до 2015 Денови во неделата (трето одделение)16  Вокабулар: играчки (прво одделение)17  Вокабулар: храна (второ одделение)18 Present Simple Tense (трето одделение)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->