Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kerja Kursus Murid dan Alam Belajar

Kerja Kursus Murid dan Alam Belajar

Ratings:
(0)
|Views: 1,659|Likes:
Published by Akhi Muhammad Aiyas
Kerja Kursus Murid dan Alam Belajar PISMP Sem 2 oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2.2011 di IPG KaDRI
Kerja Kursus Murid dan Alam Belajar PISMP Sem 2 oleh guru pelatih PISMP Kajian Sosial Sem 2.2011 di IPG KaDRI

More info:

Published by: Akhi Muhammad Aiyas on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 KKP MURID & ALAM BELAJAR (EDU 3103)Halaman
|
1
 
PERMAINAN PETA AHMAD
Permainan kanak-kanak amat mempengaruhi perkembangan dan pembelajarankanak-kanak. Pembelajaran berlaku secara holistik. Pelbagai perkara dapat dipelajarioleh kanak-kanak melalui satu jenis permainan yang direka sendiri ataupun yangdikongsi bersama. Seringkali kanak-kanak mereka permainan mereka sendiri termasukperaturan bermain, penggiliran, alatan dan sebagainya.Telah menjadi hak kanak-kanak untuk bermain, berehat, beriadah danberseronok (
the right to rest, leisure; to engage in age - appropriate play and recreational activities)
menurut akta hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-BangsaBersatu (PBB : 1989).Menurut Jean Piaget melalui Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail Syed Mustapa(2011), main adalah selari dengan pembelajaran dan seharusnya bermain bolehdijadikan sebagai satu proses belajar, iaitu proses menambah baik dan memenuhikeperluan psikologi dan keperluan sosial. Malah dengan bermain juga dapat dijadikankuasa untuk merujuk kepada pertandingan yang melibatkan pasukan menang, seri dankalah. Permainan yang bersifat fantasi berkait rapat secara langsung dengan mainsebagai berunsur ansur maju.Menurut Friedrich Froebel melalui Ahmad Subki Miskon & Syed Ismail SyedMustapa (2011), bermain merupakan salah satu cara untuk melatih perkembangankanak-kanak. Main juga dapat melatih kanak-kanak meluahkan ekspresi mereka danseterusnya memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk memperkembangkankemahiran fizikal dalam proses pembelajaran mereka. Perkembangan kemahirantersebut kemudiannya akan menjadi dasar kepada pendidikan yang akan dilalui muridpada peringkat seterusnya.
1.0 PENDAHULUAN
 
 KKP MURID & ALAM BELAJAR (EDU 3103)Halaman
|
2
 
Konsep main atau bermain merupakan satu konsep yang kelihatan mudah tetapisukar untuk dedifinisikan, terutamanya dalam konteks pendidikan dan pembelajaranbagi seseorang kanak-kanak. Kita sedar akan kepentingan main apabila kita melaluiprosesnya dengan sendiri. Menurut Pellegrini (1995) melalui Noriati A. Rashid dalambuku beliau Murid dan Alam Belajar (2009), mudah kita menjelaskan konsep maindengan melihat unsur-unsur main secara sukarela, main bermotivasi intristik, mainmelibatkan penglihatan dan pergerakan fizikal yang aktif serta mempunyai kualiti yangmelibatkan imaginasi.Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan 2007 halaman 977, perkataan
‘main’ membawa maksud sesuatu yang dilakukan untuk bersenang
-senang ataubersuka-suka dengan menggunakan alat-alat tertentu atau tidak.Menurut Fromberg (1987) melalui Ahmad Subki Miskon (2011) dalam bukunyaMurid dan Alam Belajar, secara umumnya main adalah simbolik, bermakna,menyeronokkan, sukarela dan bermotivasi instrik, mempunyai peraturan dan berbentukepisodik. Sering kali main dikatakan antonim kepada kerja atau belajar. Sebenarnyakonsep tersebut kurang tepat kerana kerja atau belajar yang menikmati kepuasan sertamempunyai ermpat unsur berkenaan tergolong dalam konsep main.Manakala menurut Brian Sutton-Smith dalam Pellegrini (1995) melalui ChoongLean Keaw (2011) dalam bukunya Murid dan Alam Belajar, main dapat digolongkanmengikut fungsinya, iaitu main sebagai satu kemajuan, main sebagai kuasa, mainsebagai fantasi dan main sebagai mainan. Bagi kanak-kanak, main merupakan satulaluan yang membolehkan kanak-kanak belajar dan mengenali persekitaran dunianyamelalui penerokaan, simulasi, lakonan, proses cuba jaya dan manipulasi alatan.
2.0 KONSEP MAIN
 
 KKP MURID & ALAM BELAJAR (EDU 3103)Halaman
|
3
 
Melalui main, sama ada dikendalikan secara terancang atau kanak-kanakbermain sendiri, proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh akan terusberlaku. Bermain jelas memberikan peluang kepada kanak-kanak untukmemperkembangkan fizikal mereka. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yangberhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar danmotor halus serta kesedaran tentang badan mereka.Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakanbahagian-bahagian badan mereka untuk bersenam. Ini membolehkan kanak-kanakmeningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat, lebih yakindan boleh berdikari. Kanak-kanak boleh memperkembangkan fizikal dari segi motorkasar dan halus. Antara contoh permainan yang boleh melatih perkembangan fizikalkanak-kanak seperti tolak dan tarik alat permainan, ambil barang-barang kecil,memukul bola dan permainan yang memerlukan kanak-kanak menulis.Menurut Lev Vygotsky melalui Choong Lean Keaw (2009), bermain ialah sumberperkembangan kanak-kanak. Melalui aktiviti main, mereka belajar dan mengamalkemahiran sosial asas, disamping membentuk identiti kendiri, belajar berinteraksidengan kanak-kanak lain dan belajar cara berkawan.Manakala menurut Fromberg & Gullo (1992) melalui Choong Lean Keaw (2009),main meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak, disamping kompetensi sosial,kreativiti, imiginasi dan kemahiran berfikir. Dapatan ini disokong pula oleh Frost (1992)
yang mendapati bahawa ‘main’ merupakan sumber utama perkembangan imigina
si,kecerdasan, bahasa, kemahiran sosial dan keboleh persepsi-motor bayi kecil dankanak-kanak. Antara kepentingan kegiatan
main 
ialah kepentingan dari sudut fizikal,emosi, sosial dan intelektual.
3.0 KEPENTINGAN MAIN

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Noor Shahira Shera liked this
Ishaq Shairazi liked this
Mc Elmer liked this
Simon Raj liked this
Kimberly Ng liked this
Kimberly Ng liked this
Fadil liked this
Awang Mohamad Ariffin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->