Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
61Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thesis GSM

Thesis GSM

Ratings: (0)|Views: 3,866 |Likes:
Published by namtranvanpt

More info:

Published by: namtranvanpt on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 Phân tích chuyển giao trong mạng GSM 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
Hoàng Hữu Thành
PHÂN TÍCH CHUYỂN GIAO TRONG MẠNG GSM
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUYNgành: Điện Tử - Viễn ThôngCán bộ hướng dẫn: Ths. Nguyễn Quốc Tuấn
 
Cán bộ phản biện : PGS.TS Vương Đạo Vi
HÀ NỘI - 2008
1
 
 Phân tích chuyển giao trong mạng GSM 
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................4Chương 1 .......................................................................................................................6TỔNG QUAN MẠNG GSM .........................................................................................61.1 MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CỦA GSM ...................................................................61.1.1 Trạm di động MS (Mobile Station) ................................................................61.1.2 Modul nhận dạng thuê bao SIM (Subscriber Identuty Module) .....................71.1.3 Trạm thu phát cơ sở BTS (Base Transceiver Station) ....................................71.1.4 Bộ điều khiển trạm gốc BSC (Base Station controller) ..................................81.1.5 Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động MSC .......................................81.1.6 Bộ ghi định vị thường trú HLR ......................................................................81.1.7 Bộ ghi định vị tạm trú VLR ...........................................................................81.1.8 Bộ đăng ký nhận dạng thiết bị EIR ................................................................91.1.9 Quản lý thuê bao và trung tâm nhận thực AUC ............................................91.1.10 Điều khiển quản lý và bảo dưỡng OMC ......................................................91.1.11 Các giao diện trong mạng GSM ...................................................................91.2 MÔ HÌNH MẠNG GSM ....................................................................................111.3 MẠNG TRUY CẬP GSM .................................................................................121.3.1 Các kênh vật lý ............................................................................................121.3.2 Các kênh logic .............................................................................................181.4 XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG GSM ...............................................................221.4.1 Mã hoá tiếng nói ..........................................................................................231.4.2 Mã hoá kênh ...............................................................................................231.4.3 Đan xen ........................................................................................................241.4.4 Mật mã hoá ..................................................................................................261.4.5 Điều chế .......................................................................................................27Chương 2 .....................................................................................................................31GIAO THỨC BÁO HIỆU MẠNG GSM .....................................................................312.1 GIAO THỨC BÁO HIỆU ..................................................................................312.1.1 Giao diện A ..................................................................................................322.1.2 Giao diện Abis .............................................................................................362.1.3 Giao diện Air/Um ........................................................................................452.2 THỦ TỤC TRONG MẠNG GSM .....................................................................572.2.1 Bật tắt máy ở trạm di động ..........................................................................572.2.2 Gán và tách IMSI .........................................................................................582.2.3 Cập nhật vị trí ..............................................................................................58a. Cập nhật vị trí trong BSS ..................................................................................58 b. Cập nhật vị trí trong NSS ..................................................................................622.2.4 Bắt đầu cuộc gọi .........................................................................................63a. Bắt đầu cuộc gọi trong BSS ..............................................................................63 b. Bắt đầu cuộc gọi trong NSS ..............................................................................702.2.5 Cuộc gọi từ đầu cuối di động .......................................................................71a. Đầu cuối di động gọi trong BSS .......................................................................71 b. Đầu cuối di động gọi trong NSS ......................................................................78
2
 
 Phân tích chuyển giao trong mạng GSM 
Chương 3 .....................................................................................................................80CHUYỂN GIAO MẠNG GSM ...................................................................................803.1 CÁC LOẠI CHUYỂN GIAO .............................................................................813.1.1 Trong BTS ...................................................................................................813.1.2 Chuyển giao trong cùng BSC ......................................................................813.1.3 Chuyển giao trong cùng MSC ......................................................................823.1.4 Chuyển giao giữa các MSC ........................................................................823.1.5 Nhận xét ......................................................................................................833.2 CÁC BỘ ĐỊNH THỜI ........................................................................................833.3 CHI TIẾT CHUYỂN GIAO ...............................................................................863.3.1 Trường hợp thành công ................................................................................873.3.2 Trường hợp thất bại .....................................................................................903.3.3 Quay trở lại BSS củ ....................................................................................913.3.4 Giải phóng cuộc gọi .....................................................................................933.4 ỨNG DỤNG SDL ĐỂ PHÂN TÍCH CHUYỂN GIAO .....................................943.4.1 Giới thiệu về SDL ........................................................................................943.4.2 Phân tích các trường hợp chuyển giao .........................................................953.5 THIẾT KẾ MÔ HÌNH .......................................................................................983.5.1 Thiết kế mô hình tổng quát ..........................................................................983.5.2 Các bản tin ...................................................................................................993.6 MÔ TẢ VỀ MÔ HÌNH CPN ............................................................................1023.6.1 Khía cạnh của mô hình ..............................................................................1033.6.2 Các trang CPN ...........................................................................................105KẾT LUẬN ...............................................................................................................117CÁC THUẬT NGỮ ...................................................................................................118TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................120
3

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quách Phi liked this
Ngày Khác liked this
Phan Nhut Nam liked this
nguyenthanhdt5 liked this
bebudtvtk8c liked this
Hà Hoàng added this note
rất bố ích,thanks tiền bối
Than Beo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->