Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rubicon 2000 / 2. különszám

Rubicon 2000 / 2. különszám

Ratings: (0)|Views: 396|Likes:
Published by MSzDoro
Felvételi adattár 3
Felvételi adattár 3

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: MSzDoro on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

 
TORTENELMIFOLVOIRAT
ARA:
298Ft
2000.M'
SODIKKULONSzAM
 
RendeziazELTEAllam-esjogtudomanyiKaraval,valamintazELTETanarkepzoF6iskolaiKaravalegyuttrnukodveaRubiconTortenelmiFolyoirat
A-lntrzus:Intenrivegyetemi
es
J6iskoiaiJelheszit6tanJolyam
AMesterkurzuskorabbitanfolyamaihozhasonloantobb
tematfeldolgozoeloadas-sorozatfelvetelirekeszulodiakck,Ielvetelire
Ielkesztto
tanarokeserdeklodok
szarnara.Avidekiresztvevokszamara-tertteselleneben-kollegiurniferohelyetbiztosttunk,
Id6pont:
2000.
tiprilis
1-2.
Reszvereh
dij:
3620Ft
B-Iwrzus:Tanaritovabbhepz6tanJolyam
A
Mesterkurzustancirolmak
ctrmitanfolyamazoktatasiminiszteraltaiT300730-90511999szarnalattenge-delyezettpedagogus-tovabbkepzesiprogram(indttasiengedely:T
302460-265/1999).
Apedagogusokszamara
a
kethetvegirendezvenybolallo,30erastanfolyamelvegzeseutantanusttvanytadunk.Aresztvevoknekoktatocsomagot,bufejegyetes-haigenylik-kollegiumiIerohelyerkulonteritesnelkulbiztosttunk.
Id6pont:
2000.
tiprilis
1-2.
es
oktober
7-8.
Reszvereh
dij:
15200
Ft
Akihszeretikatorttnelmet,deugyerzik,hogynemismerikelegge.Akikismeri.kawrttnelmet,detudjak,hogysokkaltbbbettudhatnanak.AkinsokattudnakatOrtenelemr61,detudjak,hogysohasemtudhatnakeleget.Mindazoknak,akikjelkeszultenk[vcml1ahnehivagl1iajelve-lehnek,esazoknakis,akikszeretnekdiakjaikataJelvetelireeredmenyesenjelkesztteni,tovdbbaazoknak,al~ik,,(sak"szeretnenekatOrtenelemtitkaikoz6ttmine!alaposabbaneligazodni.
RaczArparJ
He(V5zi,,:
AzEotvosLorandTudornanyegyetern
Jogi
KaraBudapest,Egyetemter1-3.VI.eloado
10.00MezeyBarna:Jogrortenetialapfogalmak:ajogforrasok,jogalkalmazasok,torvenykezesiesigazsagszolgaltatasiszervek
temakorebol
10.45BeliGabor:TorvenyekestorvenyalkalmazasazArpad-korban
11.45Siiinet
12.15
Volgyesi
Levente:
Kivaltsagoltteruletek
a
feudalis
korban:varosok,szekelyek,szaszok,rarsulrorszagok13.15BeliGabor:Matyasrorveoykonyve:aDecretumMaius
14.00Siiinet
14.30VolgyesiLevente:AszokasjogesaHarmaskonyv
15.15Parhuzamoseltiadasok(valaszthato)
I.
FeketeJudit:Terkephasznalata
torrenelerntanfrasban:
AHabsburgBirodalomteruleti
valtozasai
II.
G.Szab6Istvan:Hogyan
keszuljunk
a
felvetelire?
Esszekerdesekkidolgozasa
16.15
Szunet
16.45SzarayMiklos:NepessegesetnikaimegoszlasatortenetiMagyarorszagon
A"riUs
2.
8.30GasparCsaba
Laszlo:Akeresztenysegalapveto
tanftasai9.30
KatusLaszlo:A
korai
keresztenyseg
tortenete
10.15Sziinet
10.45KatusLaszlo:A
kozepkori
szerzetesseg11.30BaloghElemer:Torvenyalkotasestorvenyalkalrnazasatorokkori
Magyarorszagon
12.30Szunet
13.00Po6rJanos:Torvenyekvagyrendeletek?Arendisegesakozpontihatalomkuzdelme13.45
Balogh
Elerner:Torvenyalkotasistrategiakareformkorban
14.45Szunet
15.15MezeyBarna:TorvenyalkotasapolgariMagyarorszagon(1867-1949)16.15MatheGabor:Amagyarpolgariallamigazsagszolgalratasiszervezete
(I
867-1949)
 
ELOFIZETESIAKCIO
Akik
a
szerkeszt6segnela2000.evree16fizetnek,egy
s.z3m
3nit
(az
oj
evben348fit)megtakarithaljak.-[ehat3480fithelyett3130FIaze16fuetesidij.Emellettel6fizet6inkkedvezmt!nye
Woo
jutbatnakbow
koribbievfolya-
mainkpeldJinyaibol.
Kedvezmenyes
drak:
o
1997-eshjolYIIIII-llOOFt
1998-IU
iFjoqa",
-1300
FI
IHkl
hfeI1tIM-
1800
FI
.K~(S.)-900Ft
AJ1I,..,..
kit
kordbbil,jolYlllllolmegnndelnek.a
0
JU1n1btm,.,.".~tirlJJsmenJesen
luzplulljaJc
meg.
jflg
",.gl'dsarolhat6peldtinyok:
Neme16fJZC:t&bez
kapcsolod6
megrendeleseketnem
au
m6dunkbantel-jesfteni.
Rqp
szimaink
egyeskonyvesboltokbanmegvasarolhal6k
Oii
d50.
oklal).
""•es
MntetesAra:148Ft
9618-9
Gy6zelmesvereseg,195c)Ara:198Ft
96/10
MagyarkormanyfOk
Ara:168Ft97/1
Horthy.korszak
Ara:
168Ft
97/2
Nagy
europaibtkerendszerekAra:
168Ft97/3-4Titokzatosokor
Ara:
268
Ft
97/5-()
EuropaAra:
268
Ft97/7
Fegyl'erektorteneleAra:
168
Ft
97/8
AllamforrrulkAra:168Ft
9719
KozepkorAra:168
Ft
97/1020.
szazadi
portreK
(egyetemestort,)Ara:
168
Ft
98/1KAdar·korszak
Ara:
198Ft
98/2
1848-1849Ara:198
Ft
98/3
A
reformkor
nagyjaiAra:198
Ft
98/4-5Mozgasteres
keoyszerpalya
Ara:
268Ft98/6Aprostihki6torreneteAra:198Ft
9817
EletmOdtortenet
Ara:
198
Ft
98/8
20,
sz•.
hfordul6k:
1918,1938,1968Ara:198Ft
98/9-10
MagyarkozepkorAra:268
Ft
99/1-2
NemetorszagAra:348
Ft
99/3
OroszorszagAra:298Ft99/41848-49-es
portrek
Ara:298Ft
99/5-6
AmasodikvilAgluiboni.2.resz
Ara:
348Ft
99n
Millenoiumi
arckepcsarnok
1.
resz
Ara:
298Ft
99/8
Millenniumi
arckepcsarnok
2.
resz
Ara:298Ft
9919-18
VaJogatAsazelsc)
evek
cikkeibdl
Ara:
348
Fe
Kiiliinszamok:
98/1.
Ara:168Ft
zkbeoyi
es
KossutbAra:
148Ft
z
erotika
kulnirtortenete
A.ra:
229Ft
9/1.
Amasodlkvil3.gh3boru.1.resz
Ara:
298Ft
9/2.
Felveteliadattar
1.
re
z
lOOOI1.
FelvHeli
adattar
2.
reszAra:298Ft.
MegrendelOiapaz50.oldalon
RUBICON
2000
masodik
kulnnszam
G.SzabO
IstvanFELVETELIADATTAR
ill.
RESZ
4
Jogtorteneti
alapismeretek,
Torvenytar.Torvenyek
is
rendeletek,
refonnok
e
alkotmanyok,orzaggytilesek
es
hatarozataik,zsinatihatarozatokespapalbullak
agimnazlumitankdnyvekanyagaban
43Toritrening
FelvetelielOk.eszlt6feladatsorok.7.reszKORABBIKULONSzAMAINK:
FelveteliadattarI.resz
Egyeteme
tortenetikronologia
Csatakbadezerek
Magyartortenelmiszemelyek
TortenetifoldrajzMagyartortenelmifogalomtar
Partokamagyar
t6rtenelemben
Toritrening-felveteli
felkeszit6
feladatsorok.3.rez
Felveteli
adattar
II.
re
z
Magyar
tortenetikronologia
Egyetemestortenelrnizemelyek
Tortenelrniszakszotar
Egyetemes
tortenetifogalomtar
Toritrening-felveteli
felkeszf(o
feladatsorok,4.resz
FlGYELEM
Korabbi
ktdonszamaink
kiktilde
et
szerkeszt6segtink:csak10
peldanyfo!ottirendeleeseten
vallalja(utanvertel
kU16npotakoltsegnelktil),Egy-egypeldanypostazasat
nem
tudjukvallalni.Kulonszamaink,mikenr-
megkaphat6-
regisui-
mainkis,
egyedtilaRubicontis
terjes.zto
konyvesboltokbanerhet6kel,
melyeknek
li
tajamegtaJaIhat6az
50.oJdalon.
rartalomb61:
Franciaorszagszliletee"Capeting·csoda"
.KiriUysag
viragkora.•
A
francia
kiralyokfelszentelee
~vucuWQ.,
a
zuz'
A
diadalmasreneszansz
kiralya:
1.Ferenc
BertalanejszakajaRichelieues
Xffi.
LajosA
..v.......
arom«
apoleon
>
emfelejtetrekes
nem
tanultak?
AParizsiKommunrel
legendak
neJkUI
franciarepublikanizrnusParizsesa
nernzetisegikerdes
vilaghaboni
alanAnepfrontkorrnanya.
DeGaulle-telDeGaulle-ig
Mltterandevei
E
szamunk
aNEMZETI
KULTRALls
ALAP.az
OKTATAsl
MINISZTERIUM.
valarnintaSOROSALAP1TVANY
tamogatashal
ke
zU11.
InBI(,()\TORTE\,EUII
Fot\,OIR:\T
2000.'l.~SODIKKtL()~SZ:i,_'l
F6szerke
zle:
RaczArpad
Szerkeslltobizottsag:Baeskal
Vera
Katus
Usz.lo,
LilvanGyorg
OrmesMaria,
OroszIstvanPetoekiAroo
RomsiesIgDilc
Szerkesztoseg:
CorbaLaszloHermannRobert,
KojanitzLaszlo,Mezey
Barna,
NemethGyorgyPoorJanos,
Rainer
M.
Janos
Olvas6szetkeszt6:
Poteocsik
Erika
Kep.zerkeszt6:BasicsBeatrix
Jalsovszky
KatalinMarot
MiklOs
Foto:Gottl
Egon.
Tervezdszerkesztd;Czeizel
Balazs
Kiadja
aRubicon-HiizBt.Felelciskiado:RaczArpMAsz.erkesztOsegclme:1161Budapest,
Sandoru.60.
Nyomas:
VESZPRtMl1'lilNYOMDART:
FeJel6svezet6:ErdoAndrasvezerigazgat6TerjezliaHlrkerRt.esazNHRt.EI6fizelesidija2000.eyre3480
FI
EJ6fiz.el·her6a
RUB1CON-nAz
St.-nel(csekkszamlaszam:Budape
I
BankRt.,10102237-77185300·00000001),valamintBudapestena
Magyar
Posta
RI.
HJrlap.e16-fizetesies-ElekrronikuPostaIgazgatdsagon(XII!.,Lebelu.
lOlA,
levelcfm:HELP,Budapest1900),illetvekeriiIeti
ligyfHszo!gruati
isodaiban,videkena
po
tahiva-talokban.HUISS0865-6347
Tel:403·5477
(de.10
orateS!)
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Endre Kovács liked this
Endre Kovács liked this
István Sarkadi liked this
Yossarian_2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->