Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rubicon 2003 / 06

Rubicon 2003 / 06

Ratings: (0)|Views: 261 |Likes:
Published by MSzDoro
Megismerhető-e a múlt?
Megismerhető-e a múlt?

More info:

Published by: MSzDoro on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

 
Magyar
euszdzadok,
Tanulmdnyol:KosaryDomokos90.szUletesnapjara2980FtKosdryDomokos:BeuezetesMagyarorszagtortenetenek.forrdsaibaesirodalmdba
1.
Altalanosresz1.2980FtKosaryDomokos:BeuezetesMagyarorszagtortenetenel:[orrdsaibaesirodalmaba
1.
Altalanosresz2.3980FtKosaryDomokos:
A
magyareseuropaipolitikatorteneteb613500FtKosdryDomokos:KossuthLajosareformkorban3800FtZeidlerMiklos(szerk.):Trianon7980FtHarmattaJanos(szerk.):6korikeletitortenetichrestomathia3800FtLysiasbeszedei3500FtGergelyAndras(szerk.):Magyarorszaga
19.
szdzadban
3780FtHegyiDolores(szerk.}:Goriigoalldstortenetichrestomathia2480FtBodyZsombor-
O.
Kovacs[ozse](szerk.),Beuezetesatdrsadalomtortenetbe3980FtBonisGyorgy:Huberisegesrendisegak6zepkorimagyarjogban3800FtEngelPal:Honor,udr,ispansag3980FtKosaLaszlo:Nemesek,parasztok,polgarok2780Ft
AkotetekmegvasarolhatokazOSIRISK6NYVESHAzB~
(1053
Budap,"st
J
VeresPalneu.
4--6.
TelJfax:
328-0371,266-4999),
esanagyobb
konyves-
boltokban
vagy
megrendelhetdkazOSIRISVEv6OLCALATIIRODATOL(1133Budapest,Vaciut
100.
Tel.:
452-0594,452-0595,
fax:
452-0596)
AHELIKONKIADOAJANLATA
HALADAS,HANYATLAS,HEGEMONIAKELET-KOZEP-EUROPABAN
Al"lDREWC.JANOS
 
ELOFIZETESIAKCIO
Akik
a
szerkesztosegneTfizetnekeloel5Y,
Me,
kedvezmbryesdronkapbatjQk
megaRubicont,
S
Rarabbiev{olyamaool.lltiskedvezmenyes
ani
egyseg-
csomagokbanlehetmegrendelni.M.egr!rule161apa
66.
oldaJon
Elofizetesidij
egy
me:(2oo317-ml)3990
Ft
~dvezmen"estWfolyamdrak:
0
1998-as
ev-
1"600
Ft..1999-es
ev-
1900Ft2000-es
ev-
2500
Ft
o
2001-es
iv-
3000
Ft•2002-es
iv-
3000Ft.Meg
megvasarolhatdpeldanyok:
911/1
9812
9gn
~--~~=7==~~~~--~~~~~~
9814,..598/6
981798J8;""""=-"'-'-~=~~~~-=C:-:--±-=~:=-!~~·
J
98/9-10'
99/1~2
99/3
99/4
99/8
99/9-10'
2000/1-2
200013
AzArplid-haz
--
ua:
348Ft
2000/4
I
N!I!
eurOJ1ai
4inasztiak
u-a:
348Ft200015
Hadaku~an
~a:
348Ft
2000/6
Ki
volt
Kadar?
Lra:
348Ft2000/7-8
Kadar-eletiit
Lra:
488Ft2000/9
Magyaro~Zag
2
~ban
Lra:
348Ft
V:allasok
vilaga
000110'
200111-2
Ki
volt
Horth
Miklos?rijne.ielmikitero.
1945-1990'
001/3
200114-5
Kommunizmusok
CvsZazada
200116
NOk
a
tiirtCnelembeii
lra:
399Ft
200117
Szent
Istvanes
kortarsai
lra:
399Ft
200118-9
Trianon
lra:
599Ft2001110-20021120.
,Wadi
mitoszok
lra:
599Ft
200212
DaiiasidOk
~a:
399Ft200213
Ahatal
~a:
399Ft
200214-5
Plirtok
lra:
599Ft
11)IJ2I6-7
AVO-AVH-DIIHI.
e
ka:
599Ft200218
Kossuth-emlekszam
ka:
399Ft200219-10
Maltai
rendszer
.Ara:599Ft
.1001111-12
1956
llra:
399Ft200311-2
Maavarbor-hortOrtCnelem
-
lra:
699Ft
2003/3-4
Uj
vila&rend
~~699Ft
2OOJ/5
Kitalalt
kozeokor?
ka:
448Ft
Eszamunka
NEMZETIKULTORADsALAP
es
az
OKTATAsIMlNISzrtRlUM
t:iioog_at:isaval
kesziilt.
ROMSICSIGNAc
A
tortenesz
mestersege
4A
torteneszmestersege.6
Az
antikhagyomany(Lukianosz:Hogyankelltortenelmetirni?)
9Akozepkori
kereszteny
tortenetiras
(SzentAgoston:Isten
varosarol,OtodikKonyv)
12Areneszanszesareformacio(LorenzoValla:ErtekezesKonstantin
allitolagos
adomanyozasiokiratanakmeghamisitasarol,
JeanMabillon:Librorumderediplomaticasupplementum)
17Afelvilagosodas
(Voltaire:T
anacsok
egy
ujsagironak.
A
tortenelemrol.
Voltaire:LevelJeanBaptisteDubos
apatnak)
22Anemetidealizmus(WilhelmvonHumboldt:Arortenetirofeladatarol)
26
Apozitivizmus(HenryThomasBuckle:
Acivilizaciotortenete
Angliaban]
29
Aromantika(ThomasBabingtonMacaulay:
Tortenelem)
32
Ahistorizmus(LeopoldvonRanke:Eldszo,LeopoldvonRanke:Hogyan
ertendo
a
tortenelmihaladas
gondolata)35Amarxizmus(Jean
jaures:Bevezetes
aszocialista
tortenelembe)
38A
tortenetiras
mintakademiaidiszciplina
40Szakosodas
esszintetizalasa
20.
szazadban
47ArnoldJ.Toynbee:Tortenelemfelfogasom50FernandBraudel:AFoldkozi-tengeres
amediterranvilagII.Fulopkoraban
53Azujszazadkiiszoben.AntonioPolitobeszelgeteseEricHobsbawm-mal.EricHobsbawm:MitkoszonhetnekatorteneszekKarlMarxnak?EricHobsbawm:Fejlddott-eatortenetiras?56Ismeretelmeletivitak:relativizmus,marxizmus,neopozitivizmus(CharlesA.Beard:
A:z
anemesalorn.KarlR.Popper:Atortenetirasesatortenelem
ertelme)
63Posztmodemismeretelmeletestortenetiras(SimonSchama:
Polgarok,
Afranciaforradalom
kronikaja)
RUBICON
I()IUJ:MI
\11
H)[)clIRAT'\IEC,JFLENIKEVE:\[I
TtZSZA.\I'
XIV.
EVFOLL\\1132.SZA\1
Foszerkeszto:Szerkesztdseg:CsorbaLaszlo,HermannRobert,MezeyBarna,Nyomas:
VESZPlffiMlllill'lYOMDART
Felel6svezeto:ErdosRaczArpadNemethGyiirgy,PoorJanos,RainerM.JanosAndrasvezerigazgato
e
TerjesztiaHirkerRt.esazNHSzerkesztobizottsag:Olvasoszerkesztd;PotencsikErikaRt..ElofizethetoaRUBICON-HAlBt-nel(csekk-BacskaiVera,KatusLaszlo,Kepszerkeszto:BasicsBeatrix,Jalsovszky
Katalin,
Maretszimlaszam:BudapestBankRt.,10102237-77185300-LitvanGyiirgy,OrmosMana,Miklos,SandorTibor00000001),valamintBudapestenaMagyarPostaRt.OroszIstvan,PetnekiAron,Foro:GottlEgonLevel-esHirlapuzletagiIgazgat6sagin(XII!.,Lehelu.f-R_o_m_s_ics_I;:.gn_ii_c..L_T_er_ve_zo_N_ze...,.rk_es_zt_o_:_z_eiz_e_l_a_la_zs--l110/A,levelcim:LHI,Budapest1900),illetvekeriileti KiadjaaRubicon-Has
Bt,.
Feleloskiad6:RaczArpad.Aszerkesztosegcfme:1161Budapest,Sandoru.60.iigyfelszolgalatirodaiban,videkenapostahivatalokban.Tel.:403-5477es402-1848(de.10oraUlan).Fax:402-1849.e-mail:rubicon@mail.datanet.huHUISSN0865-6347
3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->