Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5.EPIDEMIOLOGIJA-skripta za državni

5.EPIDEMIOLOGIJA-skripta za državni

Ratings: (0)|Views: 3,100 |Likes:
Published by Mirko Gabelica

More info:

Published by: Mirko Gabelica on Sep 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
EPIDEMIOLOGIJA
DEFINICIJA EPIDEMIOLOGIJE= grana medicine koja se bavi istraživanjem raspodjele bolesti na nekom području, terazlozima takve raspodjele / cilj epidemiologije je prevencija bolesti i očuvanje zdravlja
utvrđivanje etiologije ili uzroka ili rizičnih faktora bolesti
određivanje proširenosti bolesti u populaciji
istraživanje prirodnog tijeka bolesti i njezine prognoze
vrednovanje novih preventivnih i terapijskih mjera
osiguranje temelja za razvoj javnozdravstvene politike i regulative koja se odnosi naokolišne problemeENDEMIJA, EPIDEMIJA, PANDEMIJA
endemija
= dugotrajna prisutnost bolesti na nekom području (npr. endemska nefropatija kodSlavonskog Broda, trbušni tifus u Slavoniji, gušavost u okolici Samobora…)
epidemija
= pojava određene bolesti na nekom području u većem broju nego se očekuje (na barem 200 000 stanovnika)
masovno (zajednički izvor zaraze) i progresivno širenje (širenjesa osobe na osobu)
pandemija
= pojava bolesti u kratkom vremenu u više zemalja ili kontinenata (npr. gripa)INFEKTIVNA DOZA
infekcioznost
= sposobnost prijenosa uzročnika bolesti na druge osobe (najjače izraženo uvrijeme inkubacije, no moguće i za vrijeme trajanja bolesti, kao i nakon preboljenja bolesti – kliconoštvo)
infektivna doza
= količina patogenih mikroorganizama koja će izazvati infekciju u osjetljivihosoba (što je veći broj unesenih uzročnika, veća je vjerojatnost da će domaćin reagiratiinfekcijom i infekcioznom bolešću) / potrebna mala količina uzročnika – ospice, potrebnavelika količina uzročnika - salomonelozaVIRULENCIJA, PATOGENOST
virulencija
= stupanj patogenosti
patogenost
= sposobnost uzročnika da izazove bolest u osjetljivom dominu (mala patogenost – TBC, velika patogenost – ospice)IMUNITET= stanje imunosti, tj. sigurnosti protiv određene bolesti
može biti
humoralni
(protutijela) i
 stanični
(T limfociti)a.
prirođeni
(dobiva se od majke) b.
stečeni
(nastaje tijekom života)
aktivan (nastaje nakon preboljenja neke zarazne bolesti, nakon cijepljenja ili prokuživanjem infekcijom)
 pasivan (nastaje unosom imunog seruma, gamaglobulina, putem krvi tijekomtrudnoće i mlijekom tijekom dojenja)EPIDEMIOLOŠKI LANAC –VORGALIKOV LANAC= uvjeti za pojavu i širenje zaraze na određenom području
izvor zaraze
(zaražen čovjek ili životinja ili zdrav čovjek – kliconoša )
 putovi širenja zaraze
(kontaktom, hranom, vodom, zemljom, člankonošcima, posteljicom)
ulazna vrata infekcije
(probavni ili dišni sustav, sluznice, koža)1
 
količina i virulencija uzročnika, te okolina
osjetljivost ili dispozicija domaćina
(morbili će uvijek izazvati bolest, dok je za npr. poliomijelitis ili meninokokni meningitis potrebna velika količina uzročnika)IZVOR ZARAZE (inficirani čovjek ili životinja, kliconoša)KLICONOŠTVO= zdrava osoba koja u sebi nosi uzročnike bolesti, te ih izlučuje u okolinu slinom, krvlju,stolicom ili mokraćom-kliconošom se postaje nakon preboljenja bolesti ili nakon infekcije-po trajanju klicontvo može biti:
akutno: češće
kronično: rijetko (trbušni tifus, paratifus, hepatitis)PRIJENOS BOLESTI HRANOM-naće mesom i mliječnim proizvodima-naće se prenose crijevne zarazne bolesti i alimentarne intoksikacije (salmonela,stafilokoki, klostridiji)-ovim načinom prijenosa unese se veći broj uzročnika, pa ove bolesti imaju kruinkubaciju i težu kliničku sliku-izbijaju eksplozivno, kratko traju-češće u ljetnim mjesecimaHIDRIČNA EPIDEMIJA-najčešće iz zdenaca (jer se voda u vodovodu kontrolira)-najčešće se prenose crijevne zarazne bolesti-vodom druge namjene (npr. za kupanje) mogu se prenijeti leptospiroze, virusnikonjunktivitis, streptokokoze-udisanjem vodenih kapljica prenosi se legionela-u vodi se uzročnici ne razmnavaju, već razrjeđuju, pa je infektivna doza unesena uorganizam manja – duža inkubacija, blaža klinička slika, kratko trajanje («rep epidemije»)-izbija eksplozivno sa nespecifičnim proljevima-kemijska analiza vode upuje na fekalno onćenje (povanje nitrita i nitrata, te povećanje potrošnje kisika)-izolacija uzročnika iz osumnjičene vode i oboljelih osobaINDEKS KONTAGIOZNOSTI= stupanj osjetljivosti domaćina prema pojedinoj bolesti (broj oboljelih na 100 izloženih nekojzaraznoj bolesti )
kod bolesti sa apsolutnom dispozicijom (morbili) taj će indeks biti 100,kod šarlaha 30-40, kod polijomijelitisa 0DESKRIPITIVNA EPIDEMIOLOGIJAepidemiologija:
deskriptivna
: tko obolijeva od određene bolesti, gdje se bolest javlja, kada se javlja(planiranje zdravstvene zaštite)
analitička
: uzroci bolesti (prevencija bolesti)
eksperimentalna
: klinički i terenski pokusiepidemiološke varijable:
mjesto2
 
vrijeme (sezonstvo
<
1 god., periodičnost
>
1 god., sekularne promjene
>
10 god.)
osoba (dob, spol, zanimanje, bračno stanje, imunološko stanje) pristupi testiranja postavki:
eksperimentalni (istraživač aktivno utječe na promjenu jedne karakteristike, kako bieventualno registrirao promjene u drugoj)
opažajni (istraživač je samo pasivni promatrač zbivanja, registrator određene promjene)Izvori informacija mogu biti redoviti izvori (bolničke i izvanbolničke informacije) i posebnaistraživanja (anketiranje).Istraživanje se vrši na uzorku (slučajni uzorak – randomizacija ili stratificirani uzorak).EPIDEMIOLOŠKA ANKETA= način provođenja posebnih ispitivanja, koristi se anketni list sa sastavljenim pitanjima imogućim odgovorimaMORBIDITET (pobol)= broj oboljelih od neke bolesti na 100, 1 000 ili 10 000 stanovnika nekog područja
opći
specifičniIzvori podataka za ocjenu morbiditeta:
 prijave odrenih bolesti i povreda (npr. obavezno prijavljivanje zaraznih bolesti i povreda)
registri za proširene kronične bolesti (tuberkuloza, dijabetes, IM, psihoze, rak)
zdravstveni kartoni i periodički izvještaji ambulantno-polikliničkih ustanova
 bolnička statistika (dijagnoze i trajanje liječenja prema bolničko-statističkom listiću)
 podaci zdravstvenog osiguranja o trajnoj i privremenoj rednoj nesposobnosti
statistika osoba sa fizičkim i mentalnim oštećenjem
 podaci terenskih istraživanjaSTOPA INCIDENCIJE (učestalost)= broj novih bolesnika od neke bolesti na 100, 1 000 ili 10 000 stanovnika nekog područjaSTOPA PREVALENCIJE (proširenost)= ukupan broj bolesnika od neke bolesti na određenom broju stanovnika nekog područjaMORTALITET= broj svih umrlih osoba na nekom području na 1 000 stanovnika tog područja u jednojkalendarskoj godiniSPECIFIČNI MORTALITET – MORTALITET DOJENČADI= broj umrle djece do navršene 1 godine starosti na 1 000 živorođenih u jednoj kalendarskojgodini na određenom području
pokazatelj razvijenosti zdravstvene zaštitePERINATALNI MORTALITET= broj mrtvorođene djece zbrojen s brojem živorođene djece, ali umrle do 7. dana života na1000 ukupno rođene djece (mrtvorođena + živorođena) na određenom području u određenojgodini
pokazatelj zdravstvenog stanja ploda i trudnoće3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alma Zonic liked this
Oliver Stosic liked this
Milan Božanić liked this
Edina Konicanin liked this
Dajana Čulić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->