Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw

Huidige en toekomstige belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat vanuit de landbouw

Ratings: (0)|Views: 523|Likes:
publicatiedatum: 1997
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA);DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO);Waterloopkundig Laboratorium (WL);red. P.C.M. Boers;H.L. Boogaard, J. Hoogeveen ... [et al.]
publicatiedatum: 1997
auteur: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA);DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO);Waterloopkundig Laboratorium (WL);red. P.C.M. Boers;H.L. Boogaard, J. Hoogeveen ... [et al.]

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Sep 01, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
C12167 RWS
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
1
Watersysteemverkenningen
 
"O
o
Watersysteemverkenningen 1996
Huidige en toekomstige belasting van hetoppervlaktewater met stikstof en fosfaatvanuit de landbouw
QTQ
3
in
ri-
V)
OCD
P.C.M. Boers (red.)H.L. Boogaard
J.
Hoogeveen
J.G.
KroesI.G.A.M. Noij (red.)C.W.J. Roest
E.F.W.
RuijghJ.A.P.H. Vermulst
3O"OC
Onderzoeksprojekt uitgevoerd in het kader van deWatersysteemverkenningen door:Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling RIZADLO-Staring Centrum SC-DLOWaterloopkundig Laboratorium WLRIZA rapport 97.013SC-DLO rapport 532ISBN 9036950619
 
Afkortingenlijst
AB-DLO DLO-instituut voor Agrobiologisch enBodemvruchtbaarheidsonderzoekAEM Analytische Elementen MethodeANIMO Agricultural Nltrogen MOdelBIS Bodemkundig InformatiesysteemCBS Centraal Bureau voor de StatistiekCLUMSI CLustering via UPGMA van een Matrix metSimulariteitslndicesC/N Koolstof-Stikstof verhoudingC/P Koolstof-Fosfor verhoudingDEMGEN Demand GeneratorDLO Dienst Landbouwkundig OnderzoekECO Ecologische gegevensFBV FosfaatBindend VermogenFVG Fosfaat VerzadigingsgraadGHG Gemiddeld Hoogste GrondwaterstandGLG Gemiddeld Laagste GrondwaterstandGONAT Geographically Oriented NATional instrument of ANIMOGt GrondwatertrapIKC Informatie- en KenniscentrumIN Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleidIPI Interprovinciale InventarisatieKNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutLEI-DLO DLO-LandbouwEconomisch InstituutLGN Landelijke Grondgebruiksdatabank van NederlandLKN Landschapsecologische Kartering van NederlandLNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijNAGROM NAtionaal GROndwater ModelNAP Noordzee ActiePlanNDF Notitie Derde Fase mest- en ammoniakbeleidNW3 Derde Nota WaterhuishoudingNW4 Vierde Nota WaterhuishoudingPAWN Policy Analysis of Water management in the NetherlandsRAP Rijn ActiePlanREGIS REgionaal Geohydrologisch InformatiesysteemRIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuhygiëneRIZA Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandelingSC-DLO DLO-Staring CentrumSTIBOKA STIchting voor BOdemKArteringSTONE Samen Te Ontwikkelen NutrientenEmissiemodelSWATRE Soil Water Actual TRanspiration ExtendedTNO organisatie voor Toegepast NatuurwetenschappelijkOnderzoekUPGMA Unweighted Pair Group Method using Arithmic AveragesV&W ministerie van Verkeer en WaterstaatVROM ministerie van Volkshuisversting, Ruimtelijke Ordening enMilieubeheerWL Waterloopkundig LaboratoriumWIS Waterstaatkundig InformatiesysteemWSV WatersysteemverkenningenWUM Werkgroep Uniformering Mestgegevens
RIZA,
SC-DLO
en WL
Belasting
van het
oppervlaktewater
met
stikstof
en
fosfaat vanuit
de
landbouw

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->