Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologija Test

Psihologija Test

Ratings: (0)|Views: 746|Likes:
Published by Alma Bristina
UNMO, FHN, Engleski jezik i knjizevnost
IV semestar
prof. dr. Ismet Dizdarević
UNMO, FHN, Engleski jezik i knjizevnost
IV semestar
prof. dr. Ismet Dizdarević

More info:

Published by: Alma Bristina on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2012

pdf

text

original

 
Definicija psihologije: 1
.Opda psihologija kao nauka o opdoj zakonitostipsihičkih procesa i osobina proučava: a)svjesne procese, b)nesvjesne procese,
c)spoljne manifestacije i d) uticaje socijalnih faktora na te procese.
2
.
Opda
psihologija je nauka o
mentalnim procesima i ponašanjima oraslog normalnogčovjeka.
 
efinicije opde psihologije
 1.
U širem smislu opda ili generalna psihologija je „cjelokupa teorijska
psihologija koja sist
ematski proučava opde činjenice, zakone,
principe i teorije
psihičkog života u cjelini, za razliku o iferencijalne psihologije koja proučavainiviualne varijacije“
2
.
U užem smislu to je „teorijska isciplina koja proučavaopde, univerzalne funkcije, procese i sposobnosti tzv. normalno
g, odraslog,
civiliziranog čovjeka.“
3
.U naj
 širem smislu opda psihologija je cijela znanstvena
psihologija sa svim svojim teorijama, zakonitostima i principima koji
opdenitovrijee. Izraz „opda“
odnosi se ponajprije na principe koji se nalaze u osnoviglavnih psihi
čkih procesa i fenomena,kao što su
osjeti, percepcije,
preožbe,
 
mišljenje,pamdenje, zaboravljajne, čuvstva, motivacije i r.
 
 
Psihološke grane i iscipline
 A) Teorijske discipline
1.
 
OPDA ILI SISTEMATSKA
PSIHOLOGIJA2.
 
EKPERIMENTALNA3.
 
BIOLOŠKA PSIHOLOGIJA SA
NEUROPSIHIJATRIJOM4.
 
KOMPARATIVNAPSIHOLOGIJA SAZOOPSIHOLOGIJOM5.
 
DIFERENCIJALNAPSIHOLOGIJA SAPSIHOMETRIJOM6.
 
SOCIJALNA PSIHOLOGIJA7.
 
PSIHOPATOLOGIJA8.
 
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA
B) Primjenjive discipline
1.
 
PEDAGOSKA I SKOLSKAPSIHOLOGIJA2.
 
PSIHOLOGIJA RADA IORGANIZACIJSKAPSIHOLOGIJA3.
 
INŽENJERSKA PSIHOLOGIJA
 4.
 
ZRVSTVENA I KLINIČKA
 5.
 
FORENZIČKA
 6.
 
PENELOŠA PSIHOLOGIJA
 
 
Predmeti
proučavanja
psihologije
:
psihički procesi
(učenje, opažanje, emocije,volja, mišljenja, pamdenje i zaboravljanje)
i psihičke osobine
(sposobnost,
navike, crte karaktera, temperament, stavovi). Psihički procesi mogu biti
kognitivni, motivacijski i emocionalni.
 TEORIJSKI PRAVCI U PSIHOLOGIJI 1.BIHEVIORIZAM
- jedini predmet n
aučnepsihologije je ponašanje(eng. behaviour).
Ne priznaje intr
ospekciju, naglašava
 
utjecaj okoline na ponašanje.
2.
GEŠTALT PSIHOLOGIJA
-
Geštalt (oblik, lik)objašnjava cjelinu kao svojstvo koje se ne može r
educirati na sastavne dijelove.
Bitna je organizacija elemenata, psihološki procesi ne utječu na oživljaj cjelin
e.
3.PSIHOANALIZA-
ponasanjem upravljaju nesvjesne sile, pretežno
agresivne iseksualne prirode.
Velik utjecaj na psihologiju ličnosti.
 
4.HUMANISTIČKA
PSIHOLOGIJA
 –
Nastao 50-
tih goina prošlog stoljeda kao reakcija napsihoanalizu. Naglašavaju ljusku prirou i potrebu za stvaralaštvom isamoaktualizacijom. Naglašavaju potrebu istrazivanju jeinstvene lj
udskepotrebe: ljubav, odanost,nada.
5.KOGNITIVNA PSIHOLOGIJA
 –
istrazuje prijem iobradu informcija. Koristi objektivne naucne metode, prizna,nasuprotbihevi
orizmu, jelovanje svih unutarnjih psihičkh procesa.
 
PSIHOLOŠKI PRAVAC (ŠKOLA)
 
 je cjeloviti terijsko-
metoološki moel zasnovanna početnim postulatima nosilaca oređenog psiholoskog shvatanja o kojeg se
polazi u procesu konceptualizacije i empirijskih i
straživanja 1.
Strukturalisticka
psihologija, 2.Funkcionalistička 3. Geštalt psihologija,4. Bihevijoralna, 5.Refleksološka, 6. Psihoanaliza, 7. Egzistencijalistička i 8. Humanistička
psihologija
 
.
TEST
 je standardizirani mjerni instrument kojim se na unaprijed
utvđen način izaziva i mjeri izvjestan uzorak ponašanja koji obro reprez
entira
neku sposobnost, znanje,vještinu ili osobinu ličnosti,
tako da se na osnovupostignutih rezultata ispitanici mogu i u
poređivati među sobom i sa svojom
referntnom grupom.
Vrste testova
: testovi sposobnosti,znanja
i testovi ličnosti u užemznačenju
.
Testovi sposobnosti
- testovi senzorskih sposobnosti, testovipsihomotornih sposobnosti i testovi mentlni sposobnosti
. Tipovi testova znanjasu
: test alternativnogizbora, test dodavanja, test visestrukog izbora i testpridavanja.
Testovi ličnosti
: inventari ličnosti i projektivni testovi.
 
METOE EKSPERIMENTALNOG ISTRAŽIVANJA
-
Pomodu eksp.metoa
namjerno se, u strogo kontroliranim uvjetima, promatra kako pojava koja se
mijenja utjece na rugu pojavu. Eksperimentom se utvrđuje uzročno
-
posljeična veza. Metoe eksperimentalnog istrazivanja sarže 3 varijable:
 1.EKSPERIMENTALNA ILI NEZAVISNA VARIJALA- faktor kojim mijenjamo pojavu
onosno oređene uvjete.
Ne zavisi od pojave koju istrazujemo. 2.KRITERIJSKAILI ZAVISNA VARIJABLA- pojava za koju se zeli istraziti koliko zavisi od utjecajanezavisne varijable. 3.KONTROLNA VARIJABLA ILI RELEVANTNI FAKTOR- U
 
eksperimentu se nastoji kontrolom relevantnih faktora iskljuciti njihov moguciutjecaj na zavisnu varijablu.
METOE I TEHNIKE ISTRAŽIVANJA
-
DESKRIPTIVNE, KORELATIVNE IEKSPERIMENTALNE.
DESKRIPTIVNE METODE
su metode neeksperimentalnogistrazivanja. Primjenjuju se u opisu pojava u toku eks. istrazivanja i samostalno.U psihologiji se koriste 3 vrste deskriptivnih metoda: metoda prirodnog
posmatranja, sarvej metoa i metoa slučaja
.
KORELATIVNE METODE
sunamjenjene za ispitivanje relaci
 ja između 2 ili vise psiholoskih pojava. Uzročno
-
posljeične pojave se ne utvrđuje ovom metoom.
EKSPERIMENTALNIMMETODAMA
se namerno mjenjaju uvjeti. U eksperimentu postoje 3 varijable:nezavisna, zavisna i kontrolna.
METODE NEEKSPERMENTALNOG ISTRAZIVANJA
se primjenjuju planski isistematski.Prednosti:1)
ispitivanje se vrši u prironim uvjetima, 2)moguce je,u relativno
kratkom vremenu, prikupiti veliki broj vaznih informacija o ponasanjima imentalnim procesima ispitanika, 3)primjena rezultata dobivenih ispitivanjem u
stvarnim životnim s
ituacijama su djelotvornija; 4)utjecaj psiholoskogistrazivanja na pojavu koja se ispituje je malenNedostatci: 1) nije poznat utjecaj faktora koji se ne kontroliraju; 2) nije moguceutvrditi kauzalne veze, jer se u procesu primjene ne mijenjaju uvjeti; 3) odnacina formuliranja pitanja ovisi odgovor ispitanika.
PSIHOMETRIJSKEKARAKTERISTIKE TESTOVA
su uvjeti koje mora zadovoljiti svaki psiholoskiinstrument( test, skala stavova, upitnik) kako bi se mogao koristiti kao ispravnoi precizno sredstvo mjerenja.
Osnovne mjerne karakteristike su
: VALIDNOST(VALJANOST), RELIJABILNOST(POUZDANOST), DISKRIMINATORNOST(OSJETLJIVOST) I OBJEKTIVNOST.
Validnost
pokazuje da li test mjeri ono za sto je namjenjen da mjeri( zasto je konstruiran). Govori se o 3 validnosti:kongurentna, konkurentna i predikativna validnost.
Relijabilnost
pokazuje da liponovljeno mjerenje iste psiholoske pojave(osobine,procesa) daje isti rezultat.
Diskriminatornost
pokazuje koliko jedan psiholoski instrument diskriminirasitne razlike u intenzitetu pojave koja se mjeri. Objektivnost:rezultat mjerenja
ne zavisi o osobina licnosti ispitivač
a (procjene mjerioca).
PREDNOSTI ISPITIVANJA TESTOVIMA ZNANJA:
* Velik broj zadataka pokriva
cjelokupno graivo,* iste zaatke rješavaju svi učenici i to omogudijeupoređivanje, *testovima znanja se ispituje znanje sto je i cilj školskog

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirza Avdic liked this
Mirza Avdic liked this
lidija_80 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->