Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Delier

Delier

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by Richard Pladdet
delier
delier

More info:

Published by: Richard Pladdet on Sep 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2015

pdf

 
Iay idewjgly au lagy mgidg`i rdd} jgiauehg idg`galigl
]aehk}i _`kiigy
 
Ig`ag} 
Ig`ag}6 rkl @kyafl, `a}k :
updd} 
al knng}> ig*`a}k $ ig*`a}awj : r}af rg}ykk`i6 dly*upd}gl$dly*upd}alcAl Klc`d*ukxauehg `ayg}kyww} ddn sg`6 kewyg edlbwuadlk` uykygIg`ag}6 wayalc rkl ggl kewyg eg}gm}k`g dly}gcg`alc dmr dlig}`accglig udjkyagn, sg`ng aliagl dlmghklig`i, `grglumgi}gacgli nkl vafl Jgguyk` au hgy}grg}uamg` Hgy m}gal sd}iy maf ggl ig`ag} 
cgrklcgl
al ggl rg}klig}i mgswuyvafl
Udju au g} ‐p`wnng}ac‚ cgi}kc,
Ggl ig`ag} au udju hgy glacgkklnldpalcupwly rkl ggl `grglumgi}gacglig udjkyauehg kklidglalcNg}luqjpyddj6 mallgl glng`g w}gl ydy ikcgl dpy}giglig uydd}lau rkl hgy mgswuyvafl
Ig`ag} ckky cgpkk}i jgy hdcg jd}yk`aygay maf dwig}gl
Idpkjalg}cg ea}ewayu6
lac}duy}akykk`, jgud`ajmaueh, jguded}yaekk`
Hg`ig} Mgswuyvafl
 ig`a}awj
 uywpd} 
 edjk
Jgiaekyag ygcgl ig`ag} sg}ny jguded}yaekk`
Glng`g igbalayagu
 
Igbalayag rd`cglu Hk}}audl—u _}aleap`gu db Alyg}lk` Jgiaealg
(Hbuy =73, ;2
g
giayadl!6
‐ 
 K uykyg db edlbwuadl yhky au keedjpklagi mq kcaykyadl, hk``wealkyadlu, y}gjd}, kli a``wuadlu (jaupg}egpyadlu db glra}dljglyk` uachy, udwli, d} ydweh! au yg}jgi ig`a}awj
‚ 
 
Igbalayag ig`ag} rd`cglu SHD (Sd}`i Hgk`yh D}cklaukyadl!6
‐ 
 Kl kewyg d}cklae eg}gm}kA uqli}djg ehk}keyg}avgi mq edlew}}gly iauyw}mklegu db edlueadwulguu, kyyglyadl, pg}egpyadl,d}aglykyadl, yhalnalc, jgjd}q , puqehdjdyd} mghkradw}, gjdyadl, kli yhg u`ggp*skng eqe`g Iw}kyadl au rk}akm`g, b}dj k bgs hdw}u yd k bgs sggnu kli yhg igc}gg db ugrg}ayq }klcgu b}dj ja`i yd rg}q ugrg}g Kl k`edhd`*aliwegi sayhi}ksk` uqli}djgsayh ig`a}awj au nldsl ku ig`a}awj y}gjglu
‚ 
 
Igbalayag ig`ag} rd`cglu yhg Jkqd E`alae6
‐ 
Ig`a}awj au k ug}adwu iauyw}mkleg al k pg}udl#u jglyk` kma`ayagu yhky }guw`yu al k ige}gkugi ksk}glguu db dlg#u glra}dljgly kli edlbwugi yhalnalc Yhg dlugy db ig`a}awj au wuwk``q uwiigl, dbygl sayhal hdw}u d} k bgs ikqu Ig`a}awj ekl wuwk``q mgy}kegi yd dlg d} jd}g edly}amwyalc bkeyd}u, uweh ku k ugrg}g d} eh}dlae jgiaek` a``lguu, jgiaekyadl, uw}cg}q, d} i}wc d} k`edhd` kmwug Yhg uqjpydju db ig`a}awj kli igjglyak k}g uaja`k}, kli alpwy b}dj k bkja`q jgjmg} d} ek}gcarg} jkq mgajpd}ykly yd
jkng k iakclduau,‚ 
 
IUJ*AR iakclduyauehg e}ayg}ak ig`ag} 
 
k
uydd}lauugl al mgswuyvafl jgy rg}jalig}i rg}jdcgl dj ig kklikehy yg }aehygl, rkuy yg hdwigl db yg rg}p`kkyugl
m
rg}klig}alc al ig edclayagrg bwleyagu db hgy dlyuykkl rkl skk}lgjalcuuydd}lauugl, iag lagy ydgcgueh}grgl nwllglsd}igl kkl ggl }ggiu mguykklig db vaeh dlysanng`glig igjglyag
uydd}lau dlysanng`y vaeh al nd}yg pg}adig (w}gl db ikcgl! gl lgacy ydy ggl b`weywg}gli mg`ddp drg} ggl pg}adig rkl=9 ww} 
dp mkuau rkl klkjlgug, @D db `km nkl ggl rkl ig rd`cglig rg}jdgig`afng dd}vkngl kklcgyddli sd}igl6
 
upgeabagng `aehkjg`afng vagnyg
 
alydxaekyag (idd} k`edhd`, i}wcu db jgiaekyag!
 
jw`yabkeyd}aî`g dd}vkkn
 
klig}g dd}vkkn (mr uglud}auehg igp}arkyag!
 
Iay idewjgly au lagy mgidg`i rdd} jgiauehg idg`galigl
]aehk}i _`kiigy
 
I}ag uwmyqpgl rkl ig`ag} 
 
 
hqpg}keyagrg*hqpg}k`g}yg uwmyqpg (cgkcaygg}ig ig`a}awj!*
 
igud}aîlykyag, sklgl, hk``wealkyagu
*
 
dly}gnnalc mglvdiakvgpalgl, k`edhd` 
 
hqpdkeyagrg*hqpdk`g}yg uwmyqpg (uya``g ig`a}awj!*
 
kpkyhag, yg}wccgy}dnngl cgi}kc
 *
 
dwig}gl, hgpkyauehg glegbk`dpkyhag
 
 
cgjglcig rd}j*
 
 puqehdjdyd}g keyaraygay gl k`g}yhgai yafiglu ig`a}klyg gpaudig k`yg}lgg}y ywuugl kpkyhag gl kcaykyag
 
m}dl6 Hklimdgn _uqehd*pkyhd`dcag idd} EK@ Hddciwal
Hw`pjaiig`gl maf iakclduyagn 
 JJUG (Bd`uygal, Bd`uygal gl JeHwch!ig E`den I}ksalc YguyM`dgi`kmIDU (Ig`ag} Dmug}rkyag Ue}gglalc uehkk`!Ig kklikehy nkl cgyguy sd}igl idd} ig ;??*3 yguy,
‐sg}g`i‚ djcgngg}i upg``gl
(r}kkc 9k gl 9m way ig JJUG! Ydy 3 eafbg}uyg``gl rkl `kkc lkk} hddc gl 7 rkl hddc lkk} `kkc
Jdcg`afng klig}g iakcldugu
dkHqpdyhq}gdäiagIgedjpglukyad ed}iau (skk}idd} ggl g`gey}d`qyuydd}lau!
“ld}jk`
*
p}guuw}g— hqi}degbk`wu
 Cglggujaiig`glalydxaekyag (mr klyapk}naludlaek, klya*gpa`gpyaek, puqehdy}dpg bk}jkek, iacdxalg!Uwmiw}kk` hgjkyddjY}kwjk ekpayauJgykmd`g dly}gcg`alc
_}giaupdlg}glig bkeyd}gl al ig `ayg}kyww} 
 *
 
(g}luyacg! udjkyauehg kklidglalc*
 
hdcg `ggbyafi
(≧ 3? fkk}!
 *
 
mkug`alg edclayarg ajpka}jgly*
 
uydd}lauugl al ig keyaraygaygl rkl hgy ikcg`afnu `grgl (KI@!*
 
pduydpg}kyagb *
 
rauwu* gl cghdd}uydd}lauugl (uglud}q*igp}argi!*
 
HAR*pkyaîlygl*
 
pkyaîlygl jgy m}klisdligl*
 
y}kwjk ekpayau*
 
aluw`ygl*
 
lag}bk`gl*
 
`grg}bk`gl*
 
hk}ybk`gl*
 
pd`qbk}jkeag*
 
cgm}wan rkl k`edhd` gl dpakyglHdg jgg} p}giaupdlg}glig bkeyd}gl kklsgvac igu yg c}dyg} }auaed dp ig`ag}
_}geapayg}glig bkeyd}gl
 *
 
ndd}yu*
 
albgeyag*
 
ighqi}kyag*
 
g`gey}d`qyuydd}lauugl (Lk $ N!*
 
m`kku}gyglyag*
 
jgiaekyag jgy puqehdkeyagrg sg}nalc (mr klya*gjgyaek, ed}yaeduyg}däigl, klyaehd`alg}caek!*
 
H
=
*}gegpyd}klykcdlauygl*
 
 Klya*_k}naludlaek
 
Iay idewjgly au lagy mgidg`i rdd} jgiauehg idg`galigl
]aehk}i _`kiigy
 
 Kklrw``gli dlig}vdgn 
 Lkkuy @D ddn c`wedug, w}alguyaen (lay}agyyguy!Rg}ig}6*
 
m`dgi`km*
 
w}algnsggn*
 
mgg`ird}jalc rkl hgy m}gal*
 
`wjmkk`pwleyag
Iabbg}glyakk`*iakcldug
 
 
Ig`ag} Igjglyag Igp}guuag
dlyuykkl kewwy (w}gl ydy ikcgl! u`wapgli cg`gaig`afnmg`ddp b`weywg}gli @klcvkkj p}dc}guuagb, mafrkuew`ka}g igjglyagup}dlcucgsafuikcuehdjjg`alcgl, al igkrdli rkkn mgyg}guygjjalckklikehy cguydd}i cguydd}i (jgguyk`! alyknyd}aîlykyag cguydd}i cguydd}i Alyknycghgwcgl cguydd}i K`vhgajg}6 cguydd}i k` rklkb mgcalRkuew`ka}6 cguydd}i (dp`kyg}g yg}jafl!(jgguyk`! alyknyiglnygjpd ld}jkk` ld}jkk` $ m}kiqb}ggl m}kiqb}ggl, mghk`rg mafcgkcaygg}ig igp}guuagAlhdwi rkl hgy iglngl aledhg}gly `ggc p}gdeewpkyagu, mafpuqehdyauehg igp}guuag ddnsklgl db kehyg}idehyLm maf ggl Ehk}`gu Mdllgy Uqli}ddj au }gk`aygayumgugb alykey gl hgy mgswuyvafl hg`ig}Lm mdrgl ig 1? fkk} au ig p}grk`glyag rkl igjglyag al Lgig}`kli dlcgrgg} 7?'
(“Ig dwig pkyaîly—6
Lgi Yafiueh} Cglgguni =?;;>;776K=22=!Lm G} vafl cggl mgy}dwsmk}g cgcgrglu mguehanmkk} drg} p}grk`glyag gl aleaiglyag rkl ig`ag} al L@ maf dwig}gl (sg` alvagnglhwaupdpw`kyag6 p}grk`glyag ig`ag} ydy 5?'!
Mg}wehy6 ig`ag} maf WSA maf mgfkk}igl
_}grk`glyag mkeyg}aw}ag (<;?g7! maf 7?' hddcmgfkk}ig ;x db < $ f} (r}dwsgl < jkllgl!Iakclduyagn6*
 
ugiajgly au dlmgy}dwsmkk} al rg}p`ggchwau*
 
w}alguyaen$lay}agy*yguyIg lay}agy*yguy hggby ggl hdcg upgeabaeaygay, gehyg} ig w}alg iagly sg` rd`idglig `klc al ig m`kku cgvgygl yg hgmmgl, klig}unklu dp rk`u lgckyagb 
dehygliw}algIg lay}agy nkl maf ggl WSA ddn lgckyagb vafl Rk`u*lgckyagb ycr pugwidjdlku gl glyg}dedeegl
 
W}alguyaen*yguy Ugluayaraygay Upgeabaeaygay Rk`u lgckyagb Lay}agy 19 8? 2@gwedeqygl 39 27 =2
Edjmalkyag lay}agy gl `gwed—u
13 1= 5Ekrg6 m`kku}gyglyag
Ig`ag} maf Jd}mwu _k}naludl, _k}naludlaujg db JUK*p
 Udju nkl maf ggl pkyaîly rg}sk}ihgai dlyuykkl idd} klyapk}naludlaek Al gg}uyg aluyklyag iagly igvg jgiaekyag ikl rg}`kkciyg sd}iglSkllgg} igvg rg}`kcalc sgg} cgpkk}i ckky jgy ggl rdd} ig pkyaîly dlkklrkk}imk}g rg}u`gehyg}alc rkl _k}naludlaujg(rg}jalig}alc rkl ig jdma`aygay!, ikl nkl al drg}`gc jgy ig lgw}d`ddc grglywgg` ldc cgndvgl sd}igl ig jgiaekyag ydehsgg} dp yg hdcgl gl ggl klyapuqehdyaewj g}maf yg cgrgl

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->