Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Erich Von Daniken - Tanrıların Arabaları

Erich Von Daniken - Tanrıların Arabaları

Ratings: (0)|Views: 153 |Likes:
Published by Ogan Bookman
uzaylılar ile aramızda bağ kurmaya çalışan ilginç bir çalışma
uzaylılar ile aramızda bağ kurmaya çalışan ilginç bir çalışma

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Ogan Bookman on Sep 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

 
T  T  N  N  R  R  I  I  R  R  I  I  N  N  R  R  R  R  I  I   
E  E  R  R  I  I  H  H  V  V  N  N  Ä  Ä  N  N  I  I  K  K  E  E  N  N   
1 Orijinal adı: Chariots of the Gods2 Türkçesi: Zeki OKAR
 
Ç
NDEK
LER
G
R

.....................................................................................................................................................3
 
B
R
NC
BÖLÜM: EVRENDE AKILLI YARATIKLAR VAR MI?.................................................................4
 
K
NC
BÖLÜM: UZAY GEM
M
Z O DÜNYAYA
N
NCE..........................................................................7
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AÇIKLANAMAYANIN
MKÂN DI
I DÜNYASI..........................................................11
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TANRI B
R ASTRONOT MUYDU?....................................................................22
 
BE

NC
BÖLÜM: GÖKLERDEN GELEN - ATE
SAÇAN SAVA
ARABALARI...................................28
 
ALTINCI BÖLÜM: ESK
HAYAL VE MASALLAR MI, YOKSA ESK
GERÇEKLER M
?..........................33
 
YED
NC
BÖLÜM: ESK
HAR
KALAR MI YOKSA UZAY YOLCULU
U MERKEZLER
M
?...................43
 
SEK
Z
NC
BÖLÜM: PASKALYA ADASI - KU
ADAMLARIN ÜLKES
..................................................51
 
DOKUZUNCU BÖLÜM: GÜNEY AMER
KA'NIN DER
N SIRLARI VE BA
KA GAR
PL
KLER................55
 
ONUNCU BÖLÜM: DÜNYANIN UZAY DENEMELER
...........................................................................61
 
ON B
R
NC
BÖLÜM: DO
RUDAN HABERLE
ME
Ç
N ARA
TIRMALAR..........................................72
 
ON
K
NC
BÖLÜM: YARIN...................................................................................................................80
 
 
G
R

 
Bu kitabı yazmak cesaret isteyen bir i
ti; okumak da aynı
ekilde cesaret isteyecektir.Kapsadı
ı kuramlar ve kanıtlar, geleneksel arkeolojinin özenle kurulmu
mozaik yapısınauymadı
ı için, belki bilginlerimizce 'sözü edilmemesi gereken' kitaplar sınıfına sokulacaktır.Geçmi
imizi ara
tırmanın, gelece
imizi ara
tırmaktan çok daha çekici ve serüvenliolabilece
i gerçe
i kar
ısında halk, belki kabu
una çekilip orada kurdu
u dünyadaya
amayı seçecektir.Ne olursa olsun, binlerce, milyonlarca yıl geriye uzanan geçmi
imizin tutarsızlıklarla doluoldu
u gerçe
i, kesinlikle koruyacaktır. Geçmi
, ilkel dünyamızı, içi adam dolu uzayarabalarıyla ziyaret eden bilinmeyen tanrılarla doludur; akıl almaz teknik yeteneklerin varoldu
u, günümüzde ise ancak bir bölümü yeniden bulunan bilgilerin gizlendi
i bir geçmi
...Arkeoloji derseniz, o da tutarsızlıklar içindedir. Çünkü binlerce yıllık elektrik pilleri, platinkopçalı kusursuz uzay giyimleri içinde garip yaratıklar, küçük elektronik beyinlerin bileçözemedi
i on be
basamaklı sayılar yeni kazılarda ortaya çıkmaktadır. Bunları yapmı
 olması gereken ilkel insanların, böylesine inanılmaz bilgileri nereden elde ettikleri sorusuister istemez ki
inin aklına takılmıyor mu?Tutarsızlıklar din alanında da sürüp gitmektedir.
öyle ki, bütün dinler sözle
mi
gibi,insano
luna yardım ve kurtulu
vaat ederler.
lkel tanrılar da aynı
eyler için söz verirler.Ama niçin verdikleri sözü tutmazlar; niçin son derece modern silâhlarını ilkel insanlara kar
ıkullanırlar; niçin onları yok etmeyi tasarlarlar?Binlerce yıldır kurulmasına çalı
ılan inançlar dünyasının artık yıkılaca
ı
üncesinealı
alım. Birkaç yıllık dikkatli ara
tırma, hepimizi rahatlatan zihin kurumlarını yerle bir etmeyeyetiyor; gizli toplumların kitaplıklarında saklı duran bilgiler birer birer gün ı
ı
ına çıkıyor;uzay ça
ı gizlilikler ça
ı olma niteli
ini yitiriyor ve yıldızları hedef alan uzay yolculukları,geçmi
le aramızda kalan uçurumları kapatmaya ba
lıyor. Tanrılar, rahipler, krallar,kahramanlar bu uçurumun karanlıklarından çıkıyorlar. Geçmi
imizi gerçekten eksiksizö
renmek istiyorsak, onları gizledikleri sırları açıklamaya zorlamalıyız. Bu nasıl yapılabilir?Arkeolojik ara
tırmaları modern laboratuvarlar üstlerine almalıdır!Arkeologlar tarihsel yerle
me kalıntılarını, üstün duyarlıklı ölçü araçlarıyla yenidenincelemelidirler!Ve gerçe
i arayanlar, bütün kurumlara ku
kuyla bakmaya koyulmalıdırlar!On bin yıl öncesinin insanı için uzay yolculu
u bir sorun de
il, bir gerçekti! Bunun ispatı,karanlık geçmi
te tanrıların bıraktıkları ve bugün anlamını çözmeye çalı
ımız sayısızizlerdir. Evet, pek uzak ça
larda uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerini ileri sürüyorum! Budünya dı
ı akıllı yaratıkların kimler olduklarını ya da hangi gezegenden geldiklerini henüzbilmiyorum. Ancak; o ça
da ya
ayan insansı yaratıkları kitle halinde yok ettiklerine ve yeni,belki de ilk, 'homo sapiens'i ürettiklerine kesinlikle inanıyorum.Bu iddia tümüyle devrimcidir; kusursuz gibi görünen zihin kurumlarını temelindensarsmaktadır. Amacım, bu iddianın delillerini gözler önüne sermektir.Kitabım birçok ki
inin cesaret vermesi ve i
birli
iyle hazırlanabildi. Son birkaç yıldıryüzümü göremeyen karıma anlayı
lılı
ı için, binlerce mil bana yol arkada
ı eden Hans

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mister Spock liked this
votkalimon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->