Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Etapele Fund Amen Tale Ale Procesului de Consiliere

Etapele Fund Amen Tale Ale Procesului de Consiliere

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by epekeina

More info:

Published by: epekeina on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2011

pdf

text

original

 
Etapele fundamentale ale procesului de consiliere
Desfasurarea practica a procesului de consiliere presupune o diversitate mare a aspectelor  procedurale in functie de cazul abordat, natura problemelor cu care se confrunta, precum si infunctie de orientarile teoretice pe care le adopta consilierul, de competentele sale. De aceea, nuexista un tipar sau un algoritm generalizabil in demersul complet de consiliere sau pentrudirijarea acestuia.Totusi, privind din perspectiva conditiilor psihologice fundamen-tale in desfasurareaconsilierii, putem desprinde o anumita succesiune logica a verigilor sau etapelor fundamentale pecare le putem regasi intr-o forma sau alta in orice proces complet de consiliere. Din aceasta perspectiva, se pot desprinde patru etape fundamentale in desfasurarea practica a proceselor deconsiliere:1.
 
etapa stabilirii relatiei de consiliere.2.
 
etapa identificarii si explorarii problemelor pe care le prezinta cazul abordat.3.
 
etapa planificariiactiunilor de rezolvare a problemelor.4.
 
etapa de aplicare (implementare) a solutiilor sau actiunilor de rezolvare a problemelor. 
Etapa stabilirii relatiei de consiliere
poate fi considerata nu doar ca o faza pregatitoare, cica un moment decisiv pentru tot parcursul consilierii. Structura relatiei de consiliere sifunctionalitatea optima a raporturilor intercomunicative ofera cadrul fundamental pentrudesfasurarea eficace a actiunii de consiliere. Multi autori au subliniat ideea ca, independent demodelele teoretice asupra consilierii, in toate sistemele de consiliere conditia fundamentala oconstituie comunicarea apropiata, interactiva, intr-un context optim, cooperant consilier - client. 
Carl Rogers
evidentia ca o consiliere eficienta trebuie sa aiba la baza o relatie binestructurata dar permisiva, care trebuie sa-l ajute pe client sa se inteleaga pe sine insusi inasemenea masura incit sa fie capabil sa faca pasi pe linia unei noi orientari.Obiectivele principale ale etapei care presupune insasi stabilirea relatiei de consiliere constauin asigurarea premiselor pentru structurarea relatiei si pentru functionalitatea sa optima. Se vor avea in vedere urmatoarele:1.
 
stimularea comunicarii deschise, sincere2.
 
realizarea unui climat de intelegere, respect si incredere3.
 
desfasurarea libera a unui interviu psihologic care sa permita recoltarea informatiilor despre"client" si problemele sale4.
 
stabilirea gestaltului (structurii) consilierii, ceea ce inseamna si asigurarea premiselor necesare pentru cooperarea deplina intre consilier si persoana consiliata, aceasta din urma
 
constientizind specificul acestui demers si faptul ca este necesar sa-si asume responsabilitateaeforturilor personale in demersul de analiza si rezolvare a problemelor 5.
 
asigurarea credibilitatii necesare si indeosebi a premiselor privind confidentialitatea asupradatelor personale.Consilierul va adopta o atitudine pozitiva, neconditionata fata de subiect. Apropierea calda,sinceritatea, naturaletea comunicarii vor contribui la eliminare retinerilor sau blocajelor interioare.Se recomanda sa se insiste asupra libertatii depline pe care subiectul o va avea in legaturasubiectele abordate. Se recomanda ca psihologul consilier sa manifeste o acceptanta totala,neconditionata si sa-l audieze cu rabdare, sa depaseasca momentele de tacere, facindu-l pesubiect sa inteleaga ca el este liber sa spuna orice despre sine si ca nu va fi constrins sa vorbeascadespre suiecte pe care nu doreste sa le abordeze.Se impune sa subliniem ca o alta calitate o constituie siguranta psihologica pe care trebuie sao confere subiectului.
Carl Rogers
accentua ca cele doua calitati esentiale pe care trebuie sa leaiba relatia de consiliere sunt: permisivitatea si securitatea psihologica conferita clientului.Aceasta din urma decurge din faptul ca pe tot parcursul consilierii psihologice, consilierul vaoferi respect, aprobare, astfel incit sa se evite orice abordare cu caracter critic sau care sa presupuna o evaluare a clientului din perspectiva sistemului personal de valori al consilierului.Relatia de consiliere va functiona optimal daca comunicarea sincera, deschisa, va fi insotita deintelegerea empatica a subiectului abordat si daca pe aceasta baza, consilierul va ajunge la ceeace
Rogers
numea "referentialele interioare" ale subiectului, modul in care subiectul intelegelumea, se percepe, se vede si se intelege pe sine.In functionalitatea optima a relatiei de consiliere este important ca inca din primele sedinte sase faca explicite aspectele legate de ceea ce numim gestaltul sau structura specifica a consilierii.Aceasta presupune o maniera speciala a comunicarii interactive, sustinuta deopotriva de client side consilier. Consilierul indeplineste rolul de a asculta ceea ce subiectul relateaza despre sine si problemele sale.Cele 6 conditii fundamentale ale consilierii in conceptia lui
Carl Rogers
sunt:1.
 
existenta unui raport intercomunicativ intre client si consilier.2.
 
 prezenta unei solicitari de ajutor din partea persoanei consiliate.3.
 
existenta unei comunicari sincere, autentice in relatia client - consilier.4.
 
capacitatea consilierului de a trai si de a-si exprima atitudinea pozitiva, neconditionata fata desubiectul abordat.5.
 
capacitatea de intelegere empatica a cadrului de referinta al clientului.
 
6.
 
 prezenta unei acceptante neconditionate conferite clientului, acestea fiind o premisa pentrusiguranta psihologica interioara.
 Etapa identificarii si explorarii problemelor clientului
- obiecti-vul cel mai important esteacela de a-l ajuta pe client sa-si exploreze si sa-si inteleaga propriile probleme, consilierul avindin atentie ca rolul sau este de a-l asista pe client in a-si asuma responsabilitatea rezolvarii problemelor sale.Principalele obiective ale acestei etape sunt:1.
 
explorarea si analiza fiecarei probleme.2.
 
specificarea naturii problemelor clientului.3.
 
stabilirea unei liste de prioritati.4.
 
determinarea gradului de severitate a problemelor si selectarea acelora care sunt decompetenta consilierului.5.
 
facilitarea demersului de autoanaliza a problemelor si autoclarifi-care a situatiilor care aucontribuit la geneza lor in perspectiva proiectarii acelor schimbari care pot contribui laindepartarea efectelor indezirabile.Este important sa intelegem ca eficacitatea demersului de consiliere nu este doar in functie decalitatea consilierii ci si de natura problemelor in raport cu care subiectul nu numai ca doresteajutor, dar se si angajeaza sa le depaseasca.Sunt greu rezolvabile problemele mai vechi, mai ales acelea care se datoreaza unui mediugenerator al unor situatii de risc sau stres. Nu pot fi abordate cu succes problemele cu o bazaconstitutionala, ereditara, pentru cei cu handicap. 
Etapa planificarii actiunilor de rezolvare a problemelor
- se considera ca aceasta etapaurmeaza dupa ce consilierul a obtinut informatii relevante referitoare la cazul abordat. Niciodatanu se trece la demersul de interventie pina ce nu ne-am edificat asupra cazului abordat si a naturiisale. Cind este vorba despre elevi, este important ca acest demers sa cuprinda si un anumitconsult interactiv care sa puna in valoare un anumit parteneriat al factorilor educationali.Sunt specialisti care insista asupra importantei unei verigi intermediare, si anumeamplificarea perspectivelor de autoanaliza a problemelor.Se recomanda consilierului sa tina cont de conversatia cu persoanele din mediul educationalin cazul abordat.Se au in vedere urmatoarele obiective:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->