Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CentrumManagement Utrecht

CentrumManagement Utrecht

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Frank Meeuwsen
Casus CentrumManagement Utrecht

Briefing Mediabattle 2011
Naam opdrachtgever: Centrummanagement Utrecht (CMU)  Naam contactpersoon: Kjeld Vosjan  Website opdrachtgever: www.centrummanagementutrecht.nl 

Algemene informatie
Inleiding: CMU is een in 2009 gestarte publiek‐private samenwerking met als doel een aantrekkelijk  centrum voor al haar bezoekers en gebruikers te creeren ten einde de positie van Utrecht centrum  te verbeteren. Plat is dit te vertalen in meer bezoekers, langere bezoekd
Casus CentrumManagement Utrecht

Briefing Mediabattle 2011
Naam opdrachtgever: Centrummanagement Utrecht (CMU)  Naam contactpersoon: Kjeld Vosjan  Website opdrachtgever: www.centrummanagementutrecht.nl 

Algemene informatie
Inleiding: CMU is een in 2009 gestarte publiek‐private samenwerking met als doel een aantrekkelijk  centrum voor al haar bezoekers en gebruikers te creeren ten einde de positie van Utrecht centrum  te verbeteren. Plat is dit te vertalen in meer bezoekers, langere bezoekd

More info:

Published by: Frank Meeuwsen on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2011

pdf

text

original

 
 
De
 
Media
 
Battle
 
is
 
een
 
deelproject
 
in
 
het
 
kader
 
van
 
het
 
RAAK
sia
 
Crossmedia
 
Atelier
 
project
 
in
 
samenwerking
 
met
 
diverse
 
partijen.
 
Casus
CentrumManagement 
Utrecht 
Briefing
Mediabattle
2011
Naam
 
opdrachtgever:
 
Centrummanagement
 
Utrecht
 
(CMU)
 
Naam
 
contactpersoon:
 
Kjeld
 
Vosjan
 
Website
 
opdrachtgever:
 
www.centrummanagementutrecht.nl
 
 Algemene
informatie
Inleiding:
 
CMU
 
is
 
een
 
in
 
2009
 
gestarte
 
publiek
private
 
samenwerking
 
met
 
als
 
doel
 
een
 
aantrekkelijk
 
centrum
 
voor
 
al
 
haar
 
bezoekers
 
en
 
gebruikers
 
te
 
creeren
 
ten
 
einde
 
de
 
positie
 
van
 
Utrecht
 
centrum
 
te
 
verbeteren.
 
Plat
 
is
 
dit
 
te
 
vertalen
 
in
 
meer
 
bezoekers,
 
langere
 
bezoekduur
 
en
 
hogere
 
bestedingen.
 
Planmatig
 
ontwikkelde
 
winkelcentra
 
(Hoog
 
Catherijne,
 
Vleuterweide,
 
Overvecht)
 
hebben
 
een
 
eigen
 
managament
 
die
 
zorg
 
draagt
 
voor
 
schoon,
 
heel,
 
veilig,
 
promotie
 
en
 
communicatie.
 
Dit
 
management
 
wordt
 
verzorgd
 
door
 
de
 
eigenaar
 
van
 
het
 
centrum
 
en
 
huurders
 
(ondernemers)
 
dragen
 
allemaal
 
verplicht
 
bij
 
aan
 
dit
 
gezamenlijke
 
management.
 
In
 
binnensteden
 
ontbreekt
 
een
 
dergelijke
 
vorm
 
van
 
management,
 
terwijl
 
schoon,
 
heel,
 
veilig,
 
promotie
 
en
 
communicatie
 
niet
 
minder
 
van
 
belang
 
zijn
 
om
 
een
 
aantrekkelijke
 
binnenstad
 
te
 
creeren.
 
Schoon,
 
heel
 
en
 
veilig
 
is
 
voor
 
rekening
 
van
 
de
 
gemeente,
 
promotie
 
voor
 
de
 
markt
 
of 
 
misschien
 
ook
 
wel
 
voor
 
de
 
gemeente?
 
Centrummanagement
 
is
 
een
 
samenwerking
 
die
 
probeert
 
op
 
deze
 
manier
 
het
 
centrum
 
te
 
managen,
 
met
 
als
 
doel
 
een
 
aantrekkelijk
 
centrum.
 
Over
 
de
 
opdrachtgever
 
CMU
 
is
 
in
 
2009
 
gestart.
 
Zeven
 
partijen,
 
te
 
weten
 
Kamer
 
van
 
Koophandel,
 
MKB
 
Utrecht,
 
Horeca
 
Nederland,
 
Grootwinkelbedrijven
 
Utrecht
 
(V&D,
 
Hema,
 
C&A,
 
Bijenkorf),
 
ondernemersvereniging
 
Centrum
 
Utrecht,
 
Belangenvereniging
 
Hoog
 
Catharijne
 
en
 
de
 
gemeente
 
hebben
 
toen
 
hun
 
krachten
 
gebundeld
 
in
 
een
 
samenwerking.
 
Gezamenlijk
 
werken
 
zij
 
conreet
 
aan
 
een
 
aantal
 
projecten
 
met
 
als
 
 
 
De
 
Media
 
Battle
 
is
 
een
 
deelproject
 
in
 
het
 
kader
 
van
 
het
 
RAAK
sia
 
Crossmedia
 
Atelier
 
project
 
in
 
samenwerking
 
met
 
diverse
 
partijen.
 
doel
 
die
 
aantrekkelijke
 
binnenstad.
 
Projecten
 
varieren
 
van
 
visievorming
 
(waar
 
willen
 
we
 
straks
 
staan
 
als
 
Utrecht?),
 
organisatiegraad
 
(zowel
 
ondernemers
 
als
 
vastgoedeigenaren
 
worden
 
georganiseerd
 
in
 
verenigingen),
 
maar
 
ook
 
zichtbare
 
zaken
 
als
 
de
 
feestverlichting,
 
hanging
 
baskets
 
en
 
promotionele
 
uitingen.
 
CMU
 
huurt
 
hiervoor
 
een
 
centrummanager
 
in
 
die
 
als
 
spin
 
in
 
het
 
web
 
zorgt
 
dat
 
zaken
 
gedaan
 
worden.
 
De
 
centrummanager
 
wordt
 
aangestuurd
 
door
 
het
 
bestuur
 
CMU,
 
met
 
daarin
 
van
 
alle
 
partners
 
een
 
vertegenwoordiger.
 
CMU
 
wordt
 
dit
 
 jaar
 
voor
 
het
 
laatst
 
gefinancierd
 
door
 
de
 
gemeente,
 
vanaf 
 
2012
 
betalen
 
ondernemers
 
met
 
een
 
verplichte
 
heffing
 
mee
 
aan
 
de
 
samenwerking
 
(dit
 
heet
 
een
 
ondernemersfonds).
 
Strategie
 
en
 
huidige
 
positionering
 
Utrecht
 
heeft
 
gekozen
 
voor
 
stad
 
van
 
kennis
 
en
 
cultuur.
 
In
 
het
 
centrum
 
is
 
veel
 
aanbod
 
van
 
kennis
 
(Universiteit,
 
bibliotheken,
 
Hogescholen,
 
onderzoeksinstellingen)
 
en
 
cultuur
 
(musea,
 
culturele
 
zondagen,
 
evenementen).
 
Je
 
zou
 
zelfs
 
kunnen
 
stellen
 
dat
 
binnenstadsbezoek
 
een
 
cultuur
 
op
 
zich
 
is
 
en
 
dat
 
de
 
binnenstad
 
de
 
ontmoetingsplaats
 
bij
 
uitstek
 
is
 
voor
 
kennis
 
en
 
cultuur
 
en
 
de
 
uitwisseling
 
daarvan.
 
We
 
weten
 
uit
 
onderzoek
 
dat
 
50%
 
van
 
de
 
bezoekers
 
aan
 
de
 
Utrechtse
 
binnenstad
 
komt
 
om
 
te
 
winkelen
 
en
 
zich
 
te
 
vermaken.
 
Communicatiedoelstelling:
 
CMU
 
richt
 
zich
 
nu
 
nog
 
vooral
 
op
 
haar
 
eigen
 
achterban,
 
de
 
ondernemers.
 
aan
 
hen
 
moet
 
de
 
meerwaarde
 
van
 
CMU
 
aangetoond
 
worden
 
(ze
 
gaan
 
er
 
immers
 
voor
 
betalen).
 
Echter
 
vanaf 
 
1
 
 januari
 
zal
 
de
 
focus
 
meer
 
komen
 
te
 
liggen
 
op
 
(potentiële
 
bezoekers),
 
mensen
 
uit
 
Utrecht
 
zelf 
 
(50%),
 
uit
 
de
 
omliggende
 
gemeenten
 
(30%)
 
en
 
uit
 
de
 
rest
 
van
 
het
 
land
 
(20%).
 
Communicatiedoelstelling
 
is
 
om
 
deze
 
mensen
 
te
 
bereiken
 
en
 
te
 
overtuigen
 
om
 
het
 
centrum
 
te
 
bezoeken
 
(vakaer,
 
langer).
 
Let
 
op,
 
promotie
 
alleen
 
is
 
niet
 
voldoende.
 
Er
 
moet
 
vanuit
 
de
 
marketing
 
gedachte
 
promotie
 
gevoerd
 
worden.
 
Dat
 
betekent
 
dat
 
ook
 
de
 
overige
 
p's
 
(plaats,
 
product,
 
prijs,
 
presentatie)
 
aandacht
 
verdienen.
 
Echter
 
daarvoor
 
ligt
 
de
 
verantwoordelijkheid
 
niet
 
(altijd)
 
bij
 
CMU.
 
Propositie
 
van
 
het
 
merk
 
en/of 
 
de
 
organisatie:
 
Merk:
 
1.
 
Utrecht
 
stad
 
van
 
Kennis
 
&
 
Cultuur,
 
bron
 
van
 
authentiek
 
toptalent.
 
2.
 
Organisatie:
 
CMU,
 
organisatie
 
die
 
zich
 
inzet
 
vanuit
 
de
 
marketinggedachte
 
voor
 
een
 
aantrekkelijk
 
centrum.
 
Gericht
 
op
 
zichtbare
 
zaken
 
(quick
 
wins),
 
maar
 
met
 
een
 
duidelijk
 
visie
 
waar
 
we
 
met
 
het
 
centrum
 
van
 
Utrecht
 
heen
 
willen.
 
Merkidentiteit
 
CMU:
 
slagvaardig,
 
lean
 
and
 
mean,
 
gericht
 
op
 
uitvoering,
 
verbinding
 
tussen
 
partners
 
met
 
dezelfde
 
doelstelling:
 
een
 
aantrekkelijk
 
centrum.
 
 
 
De
 
Media
 
Battle
 
is
 
een
 
deelproject
 
in
 
het
 
kader
 
van
 
het
 
RAAK
sia
 
Crossmedia
 
Atelier
 
project
 
in
 
samenwerking
 
met
 
diverse
 
partijen.
 
Over
de
opdracht 
Vraagstelling
 
Vertaal
 
de
 
gekozen
 
propositie
 
van
 
stad
 
van
 
kennis
 
en
 
cultuur
 
voor
 
de
 
binnenstad.
 
Hoe
 
is
 
de
 
binnenstad
 
hierin
 
te
 
vertalen,
 
met
 
in
 
het
 
achterhoofd
 
de
 
doelstelling
 
om
 
zorg
 
te
 
dragen
 
voor
 
een
 
aantrekkelijk
 
centrum?
 
Aanleiding
 
voor
 
de
 
opdracht/Wat
 
is
 
het
 
probleem?
 
Stad
 
van
 
kennis
 
&
 
cultuur
 
is
 
op
 
basis
 
van
 
een
 
analyse,
 
gesprekken
 
en
 
historie
 
gekozen.
 
Binnenstadondernemers
 
herkennen
 
dit
 
profiel
 
wel,
 
vinden
 
het
 
echter
 
moeilijk
 
om
 
dit
 
voor
 
de
 
binnenstad
 
te
 
vertalen.
 
Hoe
 
gaan
 
we
 
dit
 
profiel
 
laden
 
voor
 
de
 
binnenstad,
 
waar
 
bezoekdoel
 
nummer
 
1
 
winkelen
 
is?
 
Doel
 
van
 
de
 
opdracht
 
Bedenk/ontwerp
 
een
 
vertaling
 
(middelen,
 
communicatiestrategie,
 
evenementen,
 
verbanden
 
tussen
 
winkels,
 
kennis
 
en
 
cultuur)
 
van
 
Utrecht
 
stad
 
van
 
kennis
 
en
 
cultuur,
 
die
 
recht
 
doet
 
aan
 
de
 
binnensatd
 
en
 
een
 
bijdrage
 
levert
 
aan
 
het
 
binnenstadsbezoek
 
en
 
een
 
aantrekkelijke
 
binnenstad.
 
Wat
 
weten
 
we
 
over
 
de
 
ontvangers?
 
Veel:
 
herkomst,
 
leeftijd,
 
bestedingen,
 
vervoer,
 
aantal,
 
waardering
 
voor
 
openbare
 
ruimte,
 
bezoekdoel.
 
Wat
 
we
 
vragen:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->