Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
37Activity

Table Of Contents

I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu
2. Các tính chất của một cơ sở dữ liệu
Một cơ sở dữ liệu có các tính chất sau:
II. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Định nghĩa hệ quản trị Cơ sở dữ liệu
2. Các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu
3. Các đặc trưng của giải pháp cơ sở dữ liệu
a. Bản chất tự mô tả của hệ cơ sở dữ liệu
b. Sự cô lập giữa các chương trình và dữ liệu
III. MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Định nghĩa mô hình cơ sở dữ liệu
2. Các loại mô hình cơ sở dữ liệu
3. Con người trong hệ cơ sở dữ liệu
a. Người quản trị hệ cơ sở dữ liệu (Database Administrator-DBA)
b. Người thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Designer)
c. Những người sử dụng (End User)
d. Những người phân tích hệ thống và những người lập trình ứng dụng
e. Những người thiết kế và cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liêu
f. Những người phát triển công cụ
g. Các thao tác viên và những người bảo trì
CHƯƠNG 2 : MÔ HÌNH THỰC THỂ-LIÊN KẾT
I. SỬ DỤNG MÔ HÌNH KHÁI NIỆM BẬC CAO CHO VIỆC THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
II. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỬA MÔ HÌNH THỰC THỂ-LIÊN
1. Kiểu thực thể, tập thực thể, các thuộc tính và các khoá
a. Các thực thể và các thuộc tính
b. Các loại thuộc tính
2. Các liên kết, các kiểu liên kết, các vai trò và các ràng buộc cấu trúc
a. Các kiểu liên kết, tập liên kết và các thể hiện
b. Cấp liên kết, tên vai trò và liên kết đệ quy
c. Các ràng buộc trên các kiểu liên kết
III. VÍ DỤ VỀ THIẾT KẾ MỘT MÔ HÌNH ER
1. Đặt vấn đề
2. Xác định các kiểu thực thể, các thuộc tính và các kiểu liên kết
I. CÁC KHÁI NIỆM CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ
1. Miền, thuộc tính, bộ và quan hệ
2. Các đặc trưng của các quan hệ
II. CÁC RÀNG BUỘC QUAN HỆ, LƯỢC ĐỒ CSDL QUAN HỆ
1. Các ràng buộc miền
2. Ràng buộc khoá và ràng buộc trên các giá trị rỗng (null)
3. Cơ sở dữ liệu quan hệ và lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ
4. Toàn vẹn thực thể, toàn vẹn quy chiếu và khoá ngoài
III. CÁC PHÉP TOÁN CỦA MÔ HÌNH QUAN HỆ
1. Các phép toán cập nhật
a. Phép chèn (Insert)
b. Phép xoá (Delete)
c. Phép sửa đổi (Update)
2. Các phép toán đại số quan hệ
a. Phép chọn (SELECT)
b. Phép chiếu (PROJECT)
c. Phép đặt lại tên (RENAME)
d. Các phép toán lý thuyết tập hợp
e. Phép nối (JOIN)
f. Tập hợp đầy đủ các phép toán quan hệ
g. Phép chia
3. Các phép toán quan hệ bổ sung
IV. CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH THỰC THỂ-LIÊNKẾT THÀNH MÔ HÌNH QUAN HỆ
1. Các quy tắc chuyển đổi
2. Chuyển đổi mô hình cụ thể
I. CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ
1. Ngữ nghĩa của các thuộc tính quan hệ
2. Thông tin dư thừa trong các bộ và cập nhật dị thường
3. Tạo ra các bộ giả
II. CÁC PHỤ THUỘC HÀM
III. CÁC DẠNG CHUẨN DỰA TRÊN KHOÁ CHÍNH
1. Nhập môn về chuẩn hoá
a. Dạng chuẩn 1
b. Dạng chuẩn 2
c. Dạng chuẩn 3
CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ VẤN TIN CÓ CẤU TRÚC SQL
I. GIỚI THIỆU SQL
2. Tạo cấu trúc bảng
3. Các ràng buộc toàn vẹn SQL
III. QUẢN LÝ DỮ LIỆU CƠ BẢN
2. Nhập dữ liệu
3. Kiểm tra nội dung bảng
4. Lưu nội dung bảng
5. Bổ sung dữ liệu cho bảng
6. Sửa chữa
7. Xoá hàng
8. Khôi phục nội dung bảng
IV. VẤN TIN
1. Liệt kê từng phần nội dung bảng
2. Các toán tử lôgic: AND, OR và NOT
3. Các toán tử đặc biệt
V. CÁC LỆNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU NÂNG CAO
1. Thay đổi kiểu dữ liệu của cột
2. Thay đổi đặc điểm thuộc tính
3. Bổ sung cột cho bảng
4. Nhập dữ liệu cho cột mới
1. Sắp xếp danh sách
2. Loại bỏ trùng lặp
3. Các hàm số học SQL
4. Nhóm dữ liệu
5. Bảng ảo: việc tạo các khung nhìn
6. Chỉ mục SQL
7. Liên kết các bảng CSDL
VII. TÓM TẮT
VIII. CÂU HỎI ÔN TẬP
IX. BÀI TẬP
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
5_thietkecsdl

5_thietkecsdl

Ratings: (0)|Views: 3,091 |Likes:
Published by Canh Luu

More info:

Published by: Canh Luu on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 63 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 67 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 101 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 127 are not shown in this preview.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minh Nguyễn liked this
Voi Kute liked this
Le Tran Dang Thi liked this
Phu Tran liked this
Phu Tran liked this
Lê Thúy liked this
Lê Thúy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->