Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Economie Monetara Si Financiara European A. Orastean R. - Sbarcea I.

Economie Monetara Si Financiara European A. Orastean R. - Sbarcea I.

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:
Published by Boro Carmen

More info:

Published by: Boro Carmen on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
1
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIUFACULTATEA DE ŞTIINłE ECONOMICECONF. UNIV. DR. RAMONA ORĂŞTEAN
 ECONOMIE MONETARĂ ŞI FINANCIARĂ  EUROPEANĂ 
SIBIU2010
 
2
Capitolul 1EVOLUłIA PROCESULUI DE UNIFICARE MONETARĂEUROPEANĂObiective:
-
 
sinteza şi evaluarea proceselor şi fenomenelor monetar-financiare ce au loc şi se manifestă în cadrul relaŃiilor monetareşi financiare dintre Ńările europene;-
 
înŃelegerea procesului de integrare monetară europeană,cunoaşterea cadrului organizatoric şi instituŃional specific;-
 
cunoaşterea şi înŃelegerea principalelor etape în evoluŃia procesului de unificare monetară europeană.
Rezumat:
Istoria economică prezintă situaŃii care au demonstratfaptul că Ńările europene aspirau la mai multă cooperare în domeniulmonetar, lipsa acesteia conducând la prăbuşirea principiilor pe careerau construite sistemele monetare naŃionale şi sistemul monetar european aşa cum a funcŃionat în diferite etape, până la crearea uneiuniuni monetare în Europa.
ConŃinutul capitolului:
1.1. Încercări de creare a unei zone de stabilitate monetară 1.2. Primii paşi spre unificarea monetară în Europa1.3. Sistemul monetar european1.4. PiaŃa unică şi spaŃiul financiar european1.5. Coordonarea politicilor economice şi monetare
1.1. Încercări de creare a unei zone de stabilitate monetară
Până în anul 1914, circulaŃia monetară din Ńările europene s-a bazat pe
etalonul aur-monedă
, care presupunea convertibilitateanelimitată în aur a bancnotelor şi fixitatea cursurilor de schimb,metalul monetar circulând liber pe piaŃa internă şi internaŃională. În
 
epoca în care a existat etalonul aur-monedă (jumătatea secolului alXIX-lea - 1914), convertibilitatea integrală a bancnotelor a impus o
 
3
disciplină relativ riguroasă în materie de emisiune monetară, creând,astfel, sentimentul de încredere de care depinde buna funcŃionare aoricărui sistem monetar. Băncile centrale se supuneau acesteidiscipline deoarece, în cazul ieşirii aurului din Ńară, îşi reduceaucantitatea de bancnote pusă în circulaŃie, iar în cazul intrării aurului,sporeau această cantitate. Efectul extern al mecanismului monetar aur-monedă a fost faptul că raporturile de schimb dintre diverselemonede europene au rămas practic nemodificate o lungă perioadă detimp.
1
 Sistemul monetar bazat pe etalonul aur-monedă şi,
 
în cadrulsău, cursurile de schimb fixe, a funcŃionat satisfăcător într-o epocăîn care mişcările de capitaluri de la o Ńară la alta, deşi complet libere,erau reduse ca volum, iar mijloacele de informare şi de transfer defonduri erau mai puŃin eficace decât cele de astăzi.În condiŃiile declanşării primului război mondial, aurul aînceput să fie înlocuit din ce în ce mai mult în tranzacŃiileinternaŃionale şi în rezervele valutare ale băncilor centrale cu"monede de rezervă", respectiv monede ale unor Ńări dezvoltate din punct de vedere economic şi financiar (Anglia, FranŃa şi SUA) careoricând puteau fi preschimbate în aur de băncile de emisiune dinŃările de origine. Cambiile, biletele la ordin, cecurile etc. denominateîn lire sterline, franci sau dolari erau acceptate în plăŃileinternaŃionale, băncile centrale din diferite Ńări începând să le deŃinăîn rezervele lor, alături de aur. Deoarece utilizarea lor era maicomodă decât folosirea aurului, acestea au început să fie deŃinute în portofoliile lor şi de nerezidenŃii Ńărilor emitente.Începând cu anul 1914, convertibilitatea în aur a fostsuspendată aproape în toate Ńările, cu excepŃia SUA, care abia în1933 a interzis băncilor sale efectuarea plăŃilor în aur şi deŃinerea deaur de către particulari. Această detaşare a fost posibilă datorităîncrederii deŃinătorilor de bani în banca centrală şi faŃă de o anumităguvernare, încredere care apoi s-a extins şi asupra deŃinătorilor străini de monedă naŃională, care au acceptat să o păstreze ca atarefără să o convertească în aur.După primul război mondial (1918), majoritatea Ńărilor au
1
Cerna, S. - "
Unificarea monetară în Europa
", Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 19

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rodika Rusu liked this
Claudia Duma liked this
H Jo liked this
Iorgulan Icã liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->