Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skema Percubaan Perlis 2009 (STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN K2)

Skema Percubaan Perlis 2009 (STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN K2)

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by lunaticfuneral92

More info:

Published by: lunaticfuneral92 on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2011

pdf

text

original

 
SULIT* 1
PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS PKPSMPERLIJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMPERLISJPNPERLISPKPSMJPNPERLISPKPSMJPNPERLIS 
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMASIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2009
ANJURANPERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUASEKOLAH MENENGAH MALAYSIA(CAWANGAN PERLIS)
SKEMA PEMARKAHAN
Jawab empat soalan sahaja: semua soalan dalam Bahagian A dan dua soalan dalam Bahagian BSemua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda [ ].Kertas soalan ini terdiri daripada 16 halaman bercetak.Persidangan Kebangsaan Pengetua Sekoah Menengah Perlis (PKPSM) & JPNP 2009
 
946/2 
PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERTAS 2
(Tiga jam)
STPM 2009
SULIT*
 
SULIT* 2
1 a 4 jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia :- Mahkamah Persekutuan- Mahkamah Rayuan- Mahkamah Tinggi- Mahkamah sesyen- Mahkamah MajistretPilih mana-mana empat yang pertama,1/2 x 4 = 2mb Tiga syarat kelayakan berkontrak mengikut S11, Akta kontrak 1950 ,i) Dewasa- Seseorang yang mencapai umur 18 tahunii) Berakal sempurna-
 
Berupaya memahami kontrak yang dibuat / mampu membuatpertimbangan yang rasionaliii) Tidak hilang kelayakanTidak ada mana-mana undang-undang yang menghalangnya berkontrakF = 1/2m, H = 1/2m, ½ x 6 = 3mc Perbezaan antara usahawan dengan peniaga ialah-Usahawan menjalankan perniagaan dengan tujuan mendapatkan keuntungandan memberi sumbangan , jasa dan bakti kepada masyarakat dan Negara (1m)manakala peniaga hanya mementingkan keuntungan semata-mata danmegabaikan sumbangan kepada masyarakat dan Negara (1m)ATAU-Usahawan menubuhkan perniagaan dan mempunyai kemahuan untukberkembang serta menerajui perniagaan (1 m) manakala peniaga menceburiperniagaan dengan mengekalkan saiz dan bentuk tanpa menunjukkan minatuntuk berkembang. (1 m)d Tiga sumbangan koperasi kepada ekonomi Negara :i. Koperasi memajukan kepentingan ahli-ahli. Secara tidak langsungpeningkatan kualiti hidup akan meningkatkan kuasa beli dan seterusnyamenjana ekonomi Negara.ii. Koperasi dapat membantu usaha kerajaan dalam pembangunan Negara.iii Penggunaan sumber tempatan dalam proses pengeluaran akanmenghasilkan keluaran yang boleh menambahkan pendapatan Negara[H =1m x 3 = 3m]
 
SULIT* 3
e Tiga kelebihan pendekatan eksport untuk memasuki pasaran antarabangsa :i. tidak memerlukan banyak modal tambahan jika tidak membuatpengubahsuaian pada produkii. Risiko rendah jika ada jaminan pembayaran dari pengimportiii. Pasaran luas melibatkan banyak Negara yang boleh dieksport[H =1m x 3 = 3m]f Konsep dunia tanpa sempadan ialah penggunaan secara meluas pasukan,rangkaian dan mekanisme struktur yang sama tanpa ada sempadan yang nyata(1m) . Sempadan ialah dari segi autoriti, perbezaan bidang tugas dan tanpamengira sekatan politik. (1m)g Ciri kod etika professional ;-Bersifat regulatif iaitu menerangkan dengan jelas kepada orang ramai apakahnorma yang mesti dipegang oleh golongan professional-Melindungi kepentingan awam dan mereka yang berkepentingan dalamprofesion-Tidak bersifat menguntungkan bidang profesion semata-mata dan merugikankepentingan awam-Bersifat spesifik dan jujur-Mengawasi tindak tanduk anggotanya dan hendaklah diawasi olehmasyarakat[H = 1 x 2 = 2 m]h Tiga keadaan dimana seseorang individu dianggap melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan kepentingan pekerjaannya ialahi.menyalahgunakan harta atau wang syarikat untuk tujuan peribadiii.menggunakan maklumat yang ada dalam kapasiti tugasnya untukkeuntungan sendiriiii.Mengambil kesempatan dengan menggunakan kedudukannya sebagaipengarah untuk mendapatkan keuntungan peribadiiv.Mengambil atau menyimpan sebarang untung rahsia atau diperolehi daripihak lainv.Memasuki kontrak dengan syarikatnya tanpa mendedahkan fakta bahawadia adalah pihak yang ada kepentinganvi.Bersaing dengan syarikat nya sendiri tanpa memdedahkan percanggahanyang timbul[Pilih tiga yang pertama,1m x 3 = 3m]i Memorandum masih efektif digunakan walaupun ada telefon bimbit kerana-Memo boleh disimpan dalam fail sebagai bukti sekiranya timbul masalah yangberkaitan-Memo boleh digunakan untuk mengemukakan cadangan, meminta bantuanatau maklumat yang sangat diperlukan dalam masa terdekat-Memo ringkas, padat dan tepat kepada sasaran atau penerima.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->