Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skema Percubaan Terengganu 2010 (STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN K2)

Skema Percubaan Terengganu 2010 (STPM PENGAJIAN PERNIAGAAN K2)

Ratings:
(0)
|Views: 445|Likes:
Published by lunaticfuneral92

More info:

Published by: lunaticfuneral92 on Sep 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
SULIT*
2
 
STPM
946/1 [Lihat sebelah*Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
SULIT
*
 
Skema Trengganu Kertas 1 [BAHAGIAN A]
1
(a)
Apakah tanggungjawab perniagaan kepada pihak kerajaan. [2]
 
Jalankan perniagaan ikut peraturan
 
Daftar perniagaan- ada lessen
 
Bayar cukai kepada kerajaan
 
Membantu kerajaan dalam penyediaan infrastuktur, tajaan program kerajaan.[Mana-mana 2 fakta x 1m]
(b)
Nyatakan alasan anda mengapa persekitaran umum di Malaysia sesuai untuk melancarkan produk baharu dalam pasaran. [3]1.
 
Politik dan perundangan
- kestabilan politik Malaysia membolehkan perniagaandijalankan dengan selamat / peraturan dan undang-undang yang tidak begitumenekan peniaga dalam menjalankan perniagaan.2.
 
Ekonomi
- yang berkembang pesat, mewujudkan permintaan dalam pasaran.3.
 
Fizikal
- kemudahan infrastruktur yang lengkap dan prasarana yang mencukupi,memudahkan pengguna membeli barang.4.
 
Teknologi
- kepakaran dan kaedah terkini dalam proses pengeluaran produk baharu.5.
 
Persaingan dan jaringan
 
 – 
persaingan meningkatkan daya saing / jaringanmenguatkan strategi perniagaan produk baharu.6.
 
Sosio budaya
- citarasa rakyat Malaysia yang mudah menerima perubahanproduk baharu.
[Mana-mana 3 fakta][Fakta = ½ , huraian = ½, Jumlah=3m]
(c)
Jelaskan maksud carta organisasi dan manual organisasi. [2]
Carta organisasi
 
Merupakan gambarajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikut fungsi-fungsi, jabatan-jabatan dan posisi individu dalam sesesuatu organisasi. [1]
Manual organisasi
 
Menerangkan tiap-tiap fungsi fungsi-fungsi jawatan, skop jawatan,tanggungjawab, bidang kuasa dan had-had autoriti.
 
Mengandungi falsafah kenyataan pengurusan, objektif firma, jabatan jabatanutama, tatanama organisasi dan prinsip-prinsip organisasi.[1]
(d)
Terangkan kebaikan menggunakan carta Gantt sebagai alat kawalan dalampengurusan. [3]
 
Perkembangan sesuatu projek dapat diikuti dari mula sehingga tamat
 
Dapat membandingkan anggaran masa bagi setiap aktiviti dengan anggaran masasebenar
 
Pengubahsuaian masa dapat dilaksanakan bila perlu
 
Memastikan urutan aktiviti dijalankan mengikut jadual
 
Membantu penggunaan sumber dengan cekap[mana-mana 3 x 1 = 3]
(e)
Berikan
empat
fungsi Kesatuan Sekerja. [2]
 
Menggalakkan perhubungan perindustrian
 
Membaiki syarat pekerjaan ahli
 
SULIT*
3
 
STPM
946/1 [Lihat sebelah*Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
SULIT
*
 
 
Memperbaiki status ekonomi dan sosial ahli
 
Meningkatkan produktiviti pekerja[4 Pertama x ½ = 2]
(f)
Jelaskan
tiga
tujuan penyelidikan pemasaran. [3]
 
Meramal masa depan dalam persekitaran pemasaran yang sentiasa berubah
 
Menentukan strategi dalam pengurusan campuran pemasaran.
 
Mendapatkan maklumat lanjut untuk mengelakkan kesilapan dan mengetahuikesilapan
 
Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.[3 pertama x 1m =3m]
(g)
Berikan
tiga
prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh(TQM) [3]
 
Prinsip pengurusan kualiti menyeluruh
 
Fokus kepada pelanggan
 
Kepimpinan yang cekap dan berkesan
 
Mengurus dengan fakta
 
Penambahbaikan berterusan
 
Pemberian kuasa kepada pekerja membuat keputusan
 
Kerja berpasukan
 
Pencegahan bukan penyelesaian masalah
 
Melibatkan seluruh organisasi[3 pertama sahaja x 1m=3m]
(h)
Nyatakan faktor-faktor yang menentukan pembayaran gaji dan upah kepada seseorangpekerja. [3]
 
Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang.
 
Kemampuan syarikat atau kewangan syarikat.
 
Permintaan dan penawaran buruh.
 
Tawaran pesaing.
 
Ekuiti dalaman dan luaran.
 
Keperluan undang-undang.
 
Kesatuan sekerja.
 
Peranan
 
Lokasi/geografi[Mana-mana 3 faktor x 1 m=3m]
(i)
Jelaskan
dua
kebaikan pengambilan keputusan melalui teknik Delphi. [2]
 
Idea yang banyak daripada pelbagai pihak diperolehi
 
Idea dan pendapat diberi dengan merahsiakan identiti pemberi idea/pendapat.
 
Amat sesuai untuk memberi idea kepada isu yang sensitif 
 
Pemberi idea diberi beberapa peluang atau pusingan untuk memberi idea. Ideadapat dijana dengan baik dan diperkemas menjadi idea yang matang dansempurna.[Mana-mana 2 huraian x 1m=2m]
 
SULIT*
4
 
STPM
946/1 [Lihat sebelah*Skema Pemarkahan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat
SULIT
*
 
(j)
Jelaskan perbezaan antara
kreativiti
dan
inovasi
. [2]
Kreativiti
 
 – 
[1m]1.
 
Melakukan sesuatu dengan cara yang unik. [ ½ ]2.
 
Seseorang itu dapat keluar daripada pola yang sama [ ½ ]3.
 
Berfikir di luar kotak 4.
 
Melihat sesuatu daripada perspektif baru.5.
 
Menggabungkan idea yang sedia ada kepada pembentukan idea baru.6.
 
Membuka minda dengan idea-idea baru.7.
 
Mencabar andaian.8.
 
Mencipta sesuatu yang baru.9.
 
Menghubungkan idea yang tidak berkaitan.10.
 
Menerbitkan idea besar kepada idea-idea kecil.11.
 
Berfikir secara fleksibel.12.
 
Penghasilan idea, penyelesaian, konsep dan produk yang asli (novel).13.
 
Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi.
Inovasi
 
 – 
[1m]1.
 
Inovatif bermaksud
kebolehan untuk membuat pembaharuan
ataumengubahsuai sesuatu untuk menjadikannya lebih baik, elok, berkualiti dansebagainya.
 
[ ½ ]
 
2.
 
Satu cara memperkenalkan idea yang baru untuk membuat sesuatu atau menciptasesuatu yang baru. [ ½ ]3.
 
Melibatkan penghasilkan, penerimaan dan pelaksanaan idea baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah.4.
 
Satu proses mengeluarkan idea dan mengubahnya ke bentuk produk,perkhidmatan, sistem dan cara operasi yang baru2
(a)
Huraikan maksud pengurusan sumber manusia dan kepentingan jabatan ini kepadaorganisasi. [8]
Maksud
:Aktiviti perancangan/pengorganisasian/kepimpinan dll berkaitan [1] atau melibatkanpembentukan falsafah, polisi, program dll berkaitan sumber manusia bagi mencapaimatlamat organisasi.[1][2 markah]
Kepentingan jabatan sumber manusia
:1.
 
Menarik sumber pekerja yang berkesan [1]
 
Melalui proses perancangan sumber manusia yg berkesan [ ½ ]
 
Mendokumentasikan analisis kerja [ ½ ]
 
Menentukan calon yang layak mengisi jawatan
 
Menganggar keperluan tenaga kerja dalam j/masa pendek & j/panjang
 
Mengenalpasti dari mana sumber tenaga buruh yg terbaik akan diperolehi
 
Menggunakan kaedah terbaik menarik minat calon pekerja
 
Memilih tenaga kerja yang sesuai & layak 2.
 
Membangunkan latihan & pembangunan pekerja & sistem penilaian yg berkesan
 
Membantu tenaga kerja baru menyesuaikan diri
 
Melatih kemahiran pekerja untuk keperluan kerja dalam j/masa pendek &panjang
 
Merekabentuk sistem penilaian yg adil di dalam menilai prestasi

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Mi Ling liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->