Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SU CİLT 2

SU CİLT 2

Ratings: (0)|Views: 328 |Likes:
Published by dibbace

More info:

Published by: dibbace on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
 
~ 1 ~
SU CİLT 2
 
Dr. Münir Derman (K.S)
1-Ey muhterem okuyucu!..2-
AFİYET OLSUN!..
 3-
ALLAH DOSTU DERKİ
 4-
CAHİDE AYŞİN GÜL BANU HATUNLARA …
 5-TASAVVUF DERLER...6-
İNSAN
 7-
KÂİNATTA AHENK
 8-SU!.. SU!..9-HAVA VE SU10-
HER İNSANDA MEZİYYET VARDIR
 11-ATOM
 – 
 
MOLEKÜL – 
 
ASİT
- BAZ12-
TEBDİL VE TAHVİL
 13-
FITRÎ YAPI
 14-
“ALLAH HERŞEYİ MUHİTTİR.”
 
 
 
~ 2 ~
15-
EN BÜYÜK AVUKAT, KULUN VEKİLİ ALLAH’TIR
 16-
BOŞ TARAFINIZI ALLAH İLE DOLDURUN!..
 17-
YAĞMUR DAMLALARI...
 18-
KUSS İBN
-
İ SAİDE
 19-
Nûr 
-u M20-Su Kadar Aziz Olun!21-SU...22-
SU DER Kİ
 
Ey muhterem okuyucu!..ALLAH DOSTUDER K
İ
:SU...EY MUHTEREM OKUYUCU!..BU K
İ
TAPTA K
İ
CÜMLELER SEN
İ
N
İ
Ç ÂLEM
İ
NE A
İ
T CÜMLELERD
İ
R.OKU!
Ş
ÜN!H
İ
TAP ED
İ
LEN K
İŞİ
SENS
İ
N KEND
İ
N
İ
BULMAYA ÇALI
Ş
.
İ
NSANI, “
İ
NSAN”
İ
NSAN YAPAR”
 BU K
İ
TAP, BU CÜMLEN
İ
N
İ
Ç ÂLEM
İ
N
İ
N AÇIKLAMASIDIR.KEND
İ
N
İ
BULMAYA ÇALI
Ş
!..
ŞEREF AMCA...
 
Âlem : Bütün cihan. Kâinat. * Dünya. * Her şey. * Cemaat. * Halk. * Cemiyet. Dehr. *Hususi hal ve keyfiyet. * Bir güneş ile ona tâbi olan ve etrafında devreden seyyarelerinteşkil ettiği dâire. (Cenab
-
ı Haktan gayrı mahlukata Âlem denmesi, mucidi olan Zât
-
ı Ecelleve A'lâ Hazretlerini bilmeğe delâlette vesile olduğuna mebnidir. L.R.)(Semâvatta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat,birer âlemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir âlemdir.( $) tâbiri ise, "Doğrudan doğruya,her âlem, Cenâb
-
ı Hakkın rububiyyeti ile idâre ve terbiye ve tedbir edilir" demektir. M.)
 
 
 
~ 3 ~
AFİYET OLSUN!..
 
Su ismindeki bu kitabın birinci mukaddeme cildinde suyu dudaklarınıza
deydirdiniz.
Ş
imdi yudum yudum içme
ğ
e ba
ş
layın...
 Birden bire içmeyin.Sindire sindire olsun...
Niyazımız bu kadar!..
 
Hazırlayanlar..
 
Niyaz : f. Yalvarma, yakarma. Dua. *
Rağbet ve istek. * Hâcet, ihtiyaç.
 
Mukaddeme : İlk söz. Başlangıç. * Önde gelen. Medhal. Giriş. * Man: İki kaziyeden ibaretolan sözün evvelki kaziyesi
 
ALLAH DOSTU DERKİ
 
“Efendime…”
 M.D.ALLAH Dostu Derki:
Buradaki dost, ALLAH‟ın seçti
ğ
i dost de
ğ
ildir.D
ost olarak yalnız ALLAH‟ı seçmi
ş
 
mânâsına gelen dosttur.
 
ALLAH‟ın seçti
ğ
i dostun „Bu dost” aya
ğ
ının altını öper.
 ALLAH Dostu Derki tâbirini garip bulmu
ş
...Kim?..
Söylemeye utanırım ben.
 
Sorarım o din âlimi diye geçinen islâm kisvesindeki zâta:
 
“Siz kimin dostusunuz?..”
 
“E
ğ
er âlimler, ALLAH‟ın dostu evliyası olmasa, ALLAH‟ın Velîsi ve dostu da yoktur.Zira ALLAH câhil kimselerden Velî ve dost edinmez.” Bu söz
İ
mâm-
ı
Ş
âfiî‟nin
a
ğ
ızlarından sudur etmi
ş
tir..
HAKK‟ın yanında kendi kıymet ve makamınızı aramayın!
 
HAKK‟ın sizin yanınızdaki kıymetini arayın, ço
ğ
altın, ölçün o zaman kıymetinianlarsınız...
 
İ
nsan, kendi de
ğ
erinin hakikatini ALLAH‟ın sesine kulak verdi
ğİ
zaman anlar.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Nuri Çetin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->