Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Kal Korff Sep 1 2011 - Cloud Computing

Kal Korff Sep 1 2011 - Cloud Computing

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by Kal Korff
Kal Korff writes about cloud computing.
Kal Korff writes about cloud computing.

More info:

Published by: Kal Korff on Sep 06, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2011

 
Ojc Oltgg 
Ecl~h Elav~x`mi Ela`mi Ullm
dp
Ojc O- Oltgg 
@mxntmjx`lmjccp Upmh`ejxnhElvpt`ibx  46:: dp Ojc O- Oltgg ! JCC T@IBXU TNUNTWNH-
Yb`cn xbn elav~x`mi `mh~uxtp elmx`m~nu xl ajon `xu vlux!VE xtjmu`x`lm j ajtonx tnjc`xp#ju altn jmh altn elmu~antu jmh d~u`mnuunu uy`xeb xl ald`cn!djunh hnw`enu# xbntn‐uj vbpu`ejc c`a`xjx`lm glt uxlt`mi `mgltajx`lm lm xbnun ijhinxu yb`eb bju etnjxnh j yblcnmny ajtonx xbjx `u jdl~x xl nrvclhn- @x‐u ejccnh ecl~h elav~x`mi-@m j mltajc hnuoxlv VE# xbntn `u ~u~jccp j cjtin bjth ht`wn# ulan xbtnn xl g`wn `mebnu `mu`{n# yb`eb uxltnu jcc lg pl~t `mgltajx`lm- Elmwnmx`lmjc bjth ht`wnu elan `m m~antl~uu`{nu# gtla b~mhtnhu lg i`ijdpxnu xl nwnm xntjdpxnu- J xntjdpxn `u :#666 i`ijdpxnu-Yb`cn uajcc ald`cn a~u`e vcjpntu u~eb ju xbn njtc`nt nh`x`lmu lg Jvvcn‐u `Vlh elmxj`mnha`m`jx~tn lmn `meb ht`wnu# `m xlhjp‐u ajtonx lg xb`m xjdcnx!djunh VEu u~eb ju xbn `Vjhlt ucnno ald`cn vblmnu# xbntn `u ml tlla nwnm glt j uajcc lmn `meb bjth ht`wn-Elmwnmx`lmjc bjth ht`wnu jcul bjw`mi alw`mi vjtxu# jmh alw`mi vjtxu ejm dtnjo hlymlt ynjt l~x- Analtp ejthu# dp elavjt`ulm# bjwn ml alw`mi ncnanmxu xl ylttp jdl~x#xbnp jtn `mg`m`xncp altn tnc`jdcn jmh jtn a~eb gjuxnt-Hnuv`xn xbn uajcc u`{n jmh nmltal~u ejvje`xp lg nwnm UHTJA ejthu# xbnp ux`cc ejmmlxblch b~mhtnhu lg i`ijdpxnu mlt nwnm j xntjdpxn lg hjxj- Xb`u `u j b~in elmentm glt elav~x`mi ajm~gjex~tntu# u`men hnajmh dp elmu~antu glt altn uxltjin vlynt unnau`mg`m`xn- Xb`u `u ybntn ecl~h elav~x`mi elanu `mxl vcjp# jmh `x‐u j w`jdcn ulc~x`lm-Ulan lg xbn cjtinux vcjpntu `m xbn elav~x`mi ajtonx# `mec~h`mi Illicn# A`etlulgx jmhJvvcn# jtn tnjhp`mi ‒ecl~h untw`enu‐ glt xbn`t e~uxlantu- Xbn vt`me`vcn lg ecl~helav~x`mi `u u`avcn; `muxnjh lg uxlt`mi nwntp u`micn dpxn lg hjxj lm pl~t ald`cn hnw`en#pl~ ejm lggcljh ybjxnwnt g`cnu pl~ yjmx ~v xl xbn ecl~h jmh uxltn xbna glt tnxt`nwjc cjxnt ybnmnwnt pl~ y`ub-
 
J ‒ecl~h‐ `u j ec~uxnt lg elav~xnt untwntu yb`eb jtn bluxnh lm j cjtin untwnt gjta lymnhdp ybjxnwnt elavjmp pl~ ebllun xl hl d~u`mnuu y`xb- @g pl~t ebl`en `u A`etlulgx glnrjavcn# pl~t hjxj `u uxltnh n`xbnt glt gtnn lt glt j uajcc almxbcp gnn lm VEu lymnh#aj`mxj`mnh jmh lvntjxnh dp A`etlulgx-@m jhh`x`lm xl gtnn`mi ~v uvjen lm pl~t elav~x`mi hnw`en# ecl~h elav~x`mi jcul bjujmlxbnt jhwjmxjin; j~xlajx`e djeo!~vu-^mgltx~mjxncp# alux vnlvcn mnwnt dlxbnt xl djeo ~v xbn`t hjxj- Elmu~antu jtn c~eopxbjx xbn tnc`jd`c`xp lg alux uxltjin hnw`enu `u u~eb xbjx xbnp tjtncp clun xbn`t `mgltajx`lm-Xb`u hlnu mlx anjm xbjx mlx djeo`mi ~v pl~t g`cnu `u xbn t`ibx xb`mi xl hl- @m xt~xb# gj`c~tnxl hl dju`e djeo!~vu `u ytlmi# `x‐u el~tx`mi h`ujuxnt u`men –A~tvbp‑ mnwnt xjonu jblc`hjp-Lmn lg xbn g`tux ecl~h untw`enu xl ajon `xu yltchy`hn hnd~x mnrx almxb `m Unvxnadnt y`ccdn Jvvcn‐u ‒`Ecl~h-‐ A`etlulgx y`cc jcul dn tncnju`mi `xu ecl~h untw`enu mnrx pnjt-Ybnm pl~ cli `m xl `Ecl~h# jcc lg pl~t jvvc`ejx`lmu# elmxjexu# ejcnmhjtu# naj`cu# vblxlu#a~u`e jmh w`hnlu y`cc j~xlajx`ejccp dn upmebnh jmh djeonh ~v xl pl~t hnw`enu- Lt# `g pl~ ebllun mlx xl bjwn jcc lg xbna ubjt`mi xbn ujan hjxj# pl~ ejm v`eo jmh ebllun jupl~ hnu`tn-Dp bjw`mi xbn hjxj pl~ yjmx uxltnh w`tx~jccp `m j ‒ecl~h#‐ pl~ ejm tnxt`nwn `x jx y`cc# jmh `x`u jeenuu`dcn gtla jmpybntn# jmpx`an# ju clmi ju pl~ bjwn jm @mxntmnx elmmnex`lm-Glt ajmp d~u`mnuunu# ecl~h elav~x`mi `u jm `hnjc ulc~x`lm- @x mlx lmcp tnh~enu @Xbjthyjtn eluxu# d~x ajonu xbn `uu~n lg `muxjmx hjxj jeenuu# jmpybntn# jmpx`an#jmpvcjen# j ml dtj`mnt-:-6w:Unv :# 46::
Ojc O- Oltgg `u jm `mxntmjx`lmjccp omlym j~xblt# elc~am`ux jmh `mwnux`ijx`wn kl~tmjc`ux-
4
Elvpt`ibx  46:: dp Ojc O- Oltgg ! JCC T@IBXU TNUNTWNH-
Ml vjtx lg xb`u elmxnmx ajp dn tnvtlh~enh `m jmp glta mlt dp jmp anjmu y`xbl~x xbn nrvtnuu# yt`xxnm elmunmx lg Ojc Oltgg- –Gj`t ~un#‑ hlnu MLX jvvcp- Dp tnjh`mi xb`uhle~anmx# pl~ y`cc`micp jitnn xl dn cnijccp dl~mh dp `xu xntau jmh elmh`x`lmu- W`lcjxltu lg xb`u vlc`ep y`cc bjwn jgnclmp HAEJ Elvpt`ibx `mgt`minanmx mlx`en g`cnh jij`mux xbna y`xb cjy nmgltenanmx-G`tux x`an lggnmhntu ajp dng`mnh ~v xl (>66#666# `avt`ulmnh glt g`wn pnjtu# lt dlxb- Glt tnvnjx lggnmhntu# xbn ajr`a~a vnmjcxp `metnjunu xl jg`mn lg (:#666#666# `avt`ulmanmx glt ~v xl xnm pnjtu# lt dlxb- Xb`u `u j HAEJ vtlxnexnh hle~anmx# `ccnijc elvp`mi jmh,lt tnvtlh~ex`lm lg `xu elmxnmxu jtn xtjeonh lm xbn @mxntmnx jmh tnvltxnh xl cjy nmgltenanmx glt gnclmp vtlune~x`lm-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->