Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nefertiti

Nefertiti

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by Miodrag Ječmenić

More info:

Published by: Miodrag Ječmenić on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
one su viada
e svl[etomcmdalc/J/efectittNaslov originala:Nicole Vidal: NEFERTITICopvright: Editions Gallimard © 1961 Prevodilac: LADISLAV GRAKALIÆ Likovna oprema: BRANKO KOSECeaipat&ka ktati'icaSREDOZEMNO MORo UMEMFIS (Nopht)Sakkara oo/lGerzehCQ200 kmHterakonpoils o[Stari EgipatPrvi dioNEFERTITI/\/\<\<\iPRVO POGLAVLJEgjJr i evo i èièa je zaspala, naslonjena o veliku siko-moru u jugozapadnom dijelu vrta koja je pru
ala hlad terasi ispred sobe Huja, nadzornika kraljevskog harema. Najradije je za svoj popodnevni odmor birala ovo mjesto jer je blago
u
tanje li
æa prekrivalo èavrljanje
ena. Ovdje je imala mira. Mu
ice su trèkarale po njenoj ko
i nje
nim, miluæim i prijateljskim koraèiæima, nje
nim kao sjeverni povjetarac u doba naj
e
æe
ege, a
og sunca zaustavljao se na granici mozaika sjena i svjetla koji je okru
ivao podno
je debla.Iznenada, u njen je san prodro zvonak smijeh i ona je drhtava srca izronila iz sna.
ivo se uspravila, kao prepla
ena
ivotinja iznenaðena u svojoj jazbini; tada je shvatila da je to smijeh njene dojkinje Ti. Slegnula je ramenima i pokupila s tla svoju lepezu od trske, koja je kliznula na
uti pijesak, nezadovoljna samom sobom
toje pokazala strah, ona, kæerka faraona, kao najobiènija Crnkinja iz Nubije. Njena se srd
ba, posve prirodno, prenijela na njenu slu
avku, dobru Ti.
to je ona radila kodHuja u vrijeme kad je zapravo morala spavati na svojoj rogo
ini, ili, barem mahati lepezom iznad svoga uspavanog supruga?Huja nije bio eunuh kao Mose a da bi sebi mogla dopustiti da se
ali s njime u vrijeme kad mu
karci koriste postelju! A ipak, zar joj jednog dana nije rekla:
Gazelo moja, ako s mu
karcem
eli
raspravljati o neèem drugom osim o ljubavi i raskala
osti, potra
i ga prijepodne na gradili
tu, ili uveèe kad sjedne za stol; jer, mu
karac na gradili
tu misli na svoj posao, a mu
karac pred peèenom patkom misli na u
itak dob-rog obroka; ali uðe
li u njegovu sobu, njegov pogled dok te slu
a, pada na postelju.Tada on misli na »postelju«, na »
enu u postelji«, jednom rijeèju na »
enu«, i njegove seredotoèuju na tebe, oko mu se ovla
i, ruka mu postaje pokretna, a uho gluho na tvojerijeèi, i neka ti Iset,1 koja se rodila u moèvari, bude sklona!S mjesta na kojem se nalazila mogla je vidjeti samo gornji dio freske, naslikanena suprotnom zidu, i glavice, oblo
ene ukrasima u obliku papirusova lista, dvajutankih drvenih stupova prekrivenih zelenom oblogom, ali mogla je slu
ati razgovorkao da se nalazi u sobi i bilo je nekako muèno iznenaðena onim
to je saznala. Huja iTi nisu razgovarali ni o ljubavi ni o raspojasanosti, veæ o njoj, a to je bilo ne
tojo
gore. Mrzila je kad bi o njoj govorili potajno i nasamo; èinilo joj se to nekomvrsti izdaje, a posebno od strane Ti koja je poznavala sve njene sitne mane, iusuðivala se kritizirati je!
Nefertiti2 je odrasla
rekao je Huja.
Ah, ne govori mi o tome! Da li je odrasla? Pa veæ dva mjeseca gleda mu
karce ispodpojasa!
odgovori Ti onim svojim neugodnim glasom zbog kojeg joj se zacijelo èestozgru
alo mlijeko dok je bila »kraljevska dojilja«.»Ti si odrasla prljavka i mrzim te!« pomisli djevojèica koja je porumenjela od bijesa.
Èetrnaest joj je godina
nastavi Huja smijuæi se
a u èetrnaestoj godini ima pravo poavljati pitanja o
ivotu, smrti, o bogovima i o onome
to se krije ispod mu
ke pregaèe ... jer ona je naga trèala sa svojom nagom braæom, u kuæi kraljevske djece, i ne mora z
 
nati kakva je korist od odjeæe oko pojasa!1 Egipatski naziv za bo
icu Iziðu.2 Nefertiti znaèi: »Ljepotica nailazi« ili »Evo ljepotice«.
Mu
karci su naivni i glupi, a ti si najgluplji od svih! S osam godina djevojèica veæzna sve, u desetoj sanjari, a u dvanaestoj je zrela za udaju.»Prljava si, prljava, prljava!« zamalo je kriknula djevojèica koja je bijesno stezalagranu sikomore.
E pa, sve je onda u najboljem redu!
reèe Huja koji se i dalje smijao
i buduæi da faraon
eli uspostaviti suvladarstvo, mlada æe gazela moæi, bez oklijevanja, udati se za Amenotesa, na
e novo Sunce na izlazu, neka bude
iv i zdrav! ...
Neka bude
iv i zdrav ...
promrmlja zaneseno Ti, a onda nastavi prirodnim piskutavim glasom:
Znaèi, ja sam dojila kraljicu Egipta, ja, smjerna Ti, dojila sam gospodaricu Dviju zemalja!1 Zamisli samo, Huja, kakvu radost mo
e osjeæati obièna smrtnica pri pomislida je svojim mlijekom dojila boginju... moje bijelo jagnje, moj lotosovcvijet, moju zelenu
abicu! Dr
ala sam je na svojim rukama, ljulju
kala je kad je plakala, lijeèila sam joj upalu oèiju, jadni moj dra
esni ibis!2 Oh, kako sam bdjelanad njom kad je bila bolesna, Huja! Oh, moja mala gazela ima duha, tako je nje
na, tako je dobra! Dvije zemlje imat æe pravu kraljicu, a ni Amenotes se neæe moæi po
aliti! Nakon velike kraljice Hat
epsut3 nema
ene dostojnije da nosi »Ureaus«4!Glas dojkinje postao je plaèljiv i Nefertiti je mogla zamisliti kako u tom trenutku Ti bri
e suzu u kutku oka; jer Ti je vjerovala da je plemenito osjeæajna i
eljela je da i ostali vjeruju u to.1 Misli se na Gornji i Donji Egipat.2 Sveta ptica starih Egipæana; dolazak ibisa najavljivao je nadolazak poplavnih voda Nila.3 Kraljica koja je vladala cd 1494
1472. p.n.e., i za vrijemeèije vladavine je Egipat do
ivio najveæi razvoj.4 Ukras u obliku naoèarke koji su faraoni nosili u kosi, iznad èela.Djevojèicu je obuzeo hladan bijes; stegla je usnice i iz njenih krupnih oèiju vrcalesu iskre.»Ne boj se, sjetit æu se da si samo moja dojkinja!« pomislila je. »Previ
e si prljava, i mrzim te! Onaj par nau
nica, koji sam ti poklonila, bacit æu u Nil i gospoða krokodilica æe se okititi njima da bi se svidjela svome suprugu! ... Pod udarcima
tapa uæi æe
u svoje posljednje poèivali
te, moja draga i dobra Ti, tako da æe
u Gzirisovu domu zauvijekostati puna modrica!«
Dobro, dakle
nastavi Ti ponovo mirnim glasom
kasno je veæ, i moj æe proljetni mjesec ustati iz postelje i zaèuditi se
to me nema ondje, reæi æe: »Gdje je moja slu
avka Ti?a joj se ne
to nije dogodilo?« I
to bih tada morala odgovoriti? »Razgovarala sam s Hu-jom vi
e vremena nego
to je bilo potrebno i on me obavijestio da æe
se uspeti na prijestolje suvladarice sa sinom tvog oca i kraljice Tijd!«
¦ Tajne velikih mogu se komentirati, ali ne i
iriti
odgovori Huja
jer predugi jezikse re
e, a previ
e
iroko otvorene u
i se odsijecaju. Neka tvoj suprug Ai svake veèeri usne u neznanju, do onoga dana kad æe faraon ... Neka bude
iv i zdrav ...
Neka bude
iv i zdrav ...
odano promrmlja Ti.
¦ Do onoga dana kad faraon bude saopæisvojuodluku. Tada, neka ti se oèi ra
ire od èuðenja i neka tvoje ruke plje
æu dugo i dugo! I taæu to smatrati èinom prave odanosti.
Nas dvoje smo bili zajedno 'kao brat i sestra, i neka usta tvoje sestre postanukrezuba prije nego
to bude odala tajne svoga brata.
¦ Neka te bogovi po
tede krezubosti u cvijetu mladosti!Na te rijeèi Nefertiti je stavila ruku na usta kako bi sprijeèila da ne prasne u smijeh.Videæi da je razgovor zavr
en, mlada je djevojka kliznula niz sikomoru da je ne bi zatekli ikako prislu
-kuje. Iako ju je obuzela
elja da se nasmije, bila je ljuta i odluèila je da se durido veèeri i da se ne da umek
ati izrazima »moj lotosov cvijete, bijelo jagnje i zelena
abica«, koje æe Ti zacijelo vikati punim glasom kroz vrtove i dvorane palaèe. Znala je otoèiæ, ne
to malo dalje, nizvodno, gdje je kao mala djevojèica èesto boravila s Maijem,
 
sinom velikog kancelara. Mai je bio njen najbolji prijatelj, odrastao je »nag« zajedno s njom i s drugom djecom dvorjanika, ali je njoj ipak bio najmiliji. Mo
da zato
to je bio istih godina, a mo
da i zato
to su im ukusi bili isti. Bio je otvoren iveseo, vjeran, odan; nije se bojao nikoga i nièega, a ako je pisar Ipi govorio o njemu da je lijen, Nefertiti je mislila da to nije mana koja bi mogla onemoguæiti djeèaka takve inteligencije. I tako: Amenotes je bio veoma marljiv uèenik, ali ona nije vjerovala da je ta vrlina dovoljna da bi jednog dana vladao Egiptom.Iznenada, mlada je djevojka shvatila svu va
nost razgovora izmeðu svoje dojkinje i vrhovnog nadzornika harema, Huja. Bila je toliko ljuta na Ti da u tom trenutku nije shvatila da je
ele udati za njena polubrata Amenotesa. Sada, kad se njen bijesmalo sti
ao, vratile su joj se u pamet Hujeve rijeèi: »Buduæi da faraon
eli uspostavitisuvladarstvo, mlada gazela æe se moæi udati za Amenotesa«.Amenotes! .. . Namijenili su je tom ru
nom, mr
avom, visokom biæu, uvijek nagnutom naprijed, pognutom, kao da je umoran i kao da bi se najradije naslonio o neki zid ... Bio je mnogo stariji od nje, ima najmanje osamnaest godina, i sve je svoje vrijeme provodio uz pregaèu sveæenika i vodio rasprave o osobinama bogova ... Bilo bibolje da je oti
ao pregledati morske putove za Siriju i da se bavi poslovima svogaoca! Zaista, nije sebe mogla zamisliti da bi po
la za svoga polubrata, da bi se udala za njegovu vrlinu svetosti! Da je barem bio dobar drug, hajde de, ali uvijek je prolazio kraj njeponosito i nijemo, a da se nikad nije ni poku
ao osmjeh-nuti. Jedne je veèeri prvi put uputio nekoliko rijeèi Ne-fertiti, a i tada su to bile neugodne rijeèi; s gaðenjemje prstom pokazao na grudi svoje sestre i suho dobacio: »Sakrij svoje grudi sada kad su propupale ...« Nasuprot tome, Mai je bio mnogo ljubazniji, uglaðeniji. Kad jedo
ao iiz Tanisa, noseæi oèevo pismo za faraona, posjetio je svoju prijateljicu koju nije vidio godinu dana, i uèinio joj je divan (kompliment. Rekao je: »Postaje
 
enom, Nefertiti! Vidi
, tvoje su grudi kao dva pupa lopoèa koji se probijaju kroz glatku voduproljeæa.« Na kraju krajeva, kad se dobro razmisli, Mai je bio podrijetlom iz plemenite obitelji, a kako je kruna Egipta naslijeðe
ena, nije joj bilo jasno za
to ne biona, prva kæerka faraona, mogla odrediti svog supruga i suvladara? Poæi æe do oca i porazgovarati s njime. Reæi æe mu: »Volim Ma-ija i smatram da æe biti dobar sin kao
to æe bi i dobar suvladar Dviju zemalja! Lijep je, plemenit i njegovi mladenaèki uvojci ne
naru
avaju ljepotu njegovih crta lica, dok je tvoj stariji sin Amenotes ru
an, bezprivlaènosti, uopæe se ne brine o tvojoj slavi, a njegov uvojak kao da je ispleten od same tri niti kudjelje«.Nefertiti prasne u smijeh.»Tri niti 'kudjelje ...« kad budem vidjela Amenote-sa, reæi æu mu: »Ja te neæu, jer ti sista star da ima
samo tri niti kudjelje na glavi da ih isplete
, i ti mi neæe
naèiniti dijete«. Dakako, njenom æe bratu biti krivo
to tako s njime govori! On æe se potruditi dase vrati u vjersku
kolu u Tebi1 ili u Onu2, kako bi
to prije mogao operirati slijepo crijevo,
to æe mu donijeti samo sram i nabusit prijem!Ta je pomisao smiri.Stigla je do stubi
ta
to je vodilo do obale Nila. Onamo su, rano ujutro, silazili peraèi dvora sa svojim1 Najèuveniji grad starog Egipta, tzv. »Grad sa sto vrata«.2 Stari naziv za Heliopolis.drvenim pratljaèama i svojim zave
ljajima prljavog rublja, a za njima njihov upravitelj, »bijesni« Hori. Nefertiti ih je èesto promatrala, sakrivena u svome gnijezdu u
evaru, i to joj je omoguæilo da nauèi sve o rjeèniku upravitelja peraèa: »Pobaèeni sine!«, »Pedne pijane noæi!« .. . »Tvoj te otac pri porodu nazvao guzonjom, i imao je pravo!« »Rukati je èvrsta kao zrela banana, a prsti kao trulo li
æe!« »Kad bih ti dao da pojede
sva goa koja ostavlja
na rublju, bio bi debeo kao Mutin1 sin« i mnogo drugih, jo
smje
nijihizraza, koje bi, s vremena na vrijeme, izgovorila Nefertiti, na Tiino zgra
anje. Ona ba
nije voljela »bijesna Horija«, jer je imao opaku jezièinu i surovo je postupao sasvojim podreðenima; ali ga nikad nije prijavila zbog njegovih prostota, jer ga nikad nije vidjela da tuèe peraèe.»Kakvi li su licemjeri mu
karci!« pomisli s gorèinom djevojèica, prisjeæajuæi se Horijevaa kad je smatrao da je nasamu isa svojim potèinjenima.Razmi
ljajuæi o Amenotesu, ponovo je obuze srd
ba. Pa makar joj na glavu pala velika krava s neba, ipak ne mo
e kriti istinu svog srca! Èak iako bi se, da se usp-ne na pr

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->