Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs 23 - Despre Moarte Si Inviere

Curs 23 - Despre Moarte Si Inviere

Ratings: (0)|Views: 33 |Likes:
Published by flynow

More info:

Published by: flynow on Oct 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Curs 23Despre moarte şi înviere1. De ce mor oamenii?„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ‚Poţi să mănânci după plăcere dinorice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căciîn ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit… Femeia a văzut că pomul era bunde mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Aluat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatula mâncat şi el.” (Geneza 2:16,17; 3:6).„În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din elai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce.” (Geneza 3:19).„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intratmoartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, fiindcă toţi au păcătuit…”(Romani 5:12).2. Cu ce se aseamănă omul, datorită caracterului trecător al vieţii sale?„Omul! Zilele lui sunt ca iarba şi înfloreşte ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este şi locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.” (Psalmii103:15,16).„Omul născut din femeie are viaţa scurtă, dar plină de necazuri. Se naşte şi e tăiat ca ofloare; fuge şi piere ca o umbră.” (Iov 14:1,2).„Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şifloarea cade jos…” (1 Petru 1:24).3. În ciuda acestei realităţi, ce gând continue să preocupe neamul omenesc, de la primii noştri părinţi şi până astăzi şi care este provenienţa acestuia?„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândulveşniciei…”4. La ce fel de întrebări a dat naştere acest gând pus de Dumnezeu în om?„Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scapesufletul din locuinţa morţilor?” (Psalmii 89:48).„Căci, drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui şi din toată străduinţainimii lui, cu care se trudeşte sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere, şi trudalui nu este decât necaz; nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui…” (Eclesiastul2:22,23).5. Cum a răspuns Dumnezeu în mod pozitiv acestor întrebări?
 
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru caoricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)6. Cum este Hristos în măsură să rezolve această problemă existenţială a omului?„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.” (Ioan 1:4).„Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; şiEu îl voi învia în ziua de apoi.” (Ioan 6:40).„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul,Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20:31).„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este înFiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.”(Ioan 5:11,12).„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mânaMea.” (Ioan 10:28).„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, vatrăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”(Ioan 11:25,26).7. Ce reprezintă moartea pentru aceia care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor  personal? Ce ne spune Scriptura despre starea celor morţi?„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic…” (Eclesiastul9:5).„După aceste vorbe, le-a zis: ‚Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezescdin somn.” (Ioan 11:11).8. Cum declară Biblia că teoria orientală a reîncarnării după moarte este falsă, şi ce nespune ea că urmează în realitate după moarte?„Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata…” (Evrei 9:27).9. Care sunt câteva din criteriile după care oamenii vor fi evaluaţi la această judecată alui Dumnezeu?„Şi am auzit un glas din cer, care zicea: ‚Scrie: ferice de acum încolo de morţii, caremor în Domnul!” – „Da”, zice Duhul; „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci
faptelelor îi urmează
!” (Apocalipsa 14:13).„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce aînviat pe Hristos Isus din morţi,
va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricinaDuhului Său, care locuieşte în voi
.” (Romani 8:11).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->