Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

LỜI NÓI ĐẦU
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU
1. An toàn bảo mật thông tin và mật mã học
5. Mật mã học (cryptology)
6. Khái niêm hê ma mât (CryptoSystem)
7. Mô hình truyền tin cơ bản của mật mã học va luât Kirchoff
Hình 1.1: Mô hình cơ ban cua truyền tin bao mât
8. Sơ lƣợc về lịch sƣ̉ mật mã học
9. Phân loại các thuật toán mật mã học
10. Một số ƣ́ng dụng của mật mã học
CHƢƠNG II: CƠ SỞ TOAN HOC
Ly thuyêt thông tin
1. Ly thuyêt thông tin
1.1. Entropy
1.2. Tốc độ của ngôn ngƣ̃. (Rate of Language)
2. Ly thuyêt đô phưc tap
3.3. Hê mât tich
3.2. Số nguyên tố
3.4. Vanh ZN (vanh đông dƣ module N)
3.5. Phần tƣ̉ nghịch đảo
3.6. Ham phi Ơle
Bang 2.1: Bang bâc cua cac phân tử trên Z*
3.7. Thặng dƣ bậc hai
Bang 2.2: Bang luy thưa trên Z13
3.8. Thuật toán lũy thƣ̀a nhanh
3.9. Thuật toán Ơclit mở rộng
3.10. Phƣơng trình đồng dƣ bậc nhất 1 ân
3.11. Định lý phần dƣ Trung Hoa
4.1. Một số ký hiệu toán học
4.2. Thuật toán Soloway-Strassen
4.3. Thuật toán Rabin-Miller
4.4. Thuật toán Lehmann
5. Bai tâp
CHƢƠNG III: CAC HÊ MA KHOA BI MÂT
1.2. Hệ mã Caesar
1.3. Hệ mã Affine
1.4. Hệ mã Vigenere
1.5. Hệ mã Hill
1.6. Hệ mã đổi chỗ (transposition cipher)
Bang 3.2: Ma hoa thay đôi vi tri côt
Bang 3.3: Ma hóa theo mâu hình hoc
Bang 3.4: Vi du ma hóa theo mâu hình hoc
2.1. Mât ma khôi
2.2. Chuân ma hoá dữ liêu DES (Data Encryption Standard)
Bang 3.6: Bang hoan vi IP
Bang 3.7: Bang hoan vi ngƣợc IP-1
Bang 3.9: Bang dich bit tai cac vòng lặp cua DES
Hình 3.5: Sơ đô ham f
Hình 3.6: Sơ đô ham mở rông (E)
Bang 3.12: Hôp S1
Bang 3.13: Hôp S2
Bang 3.14: Hôp S3
Bang 3.15: Hôp S4
Bang 3.16: Hôp S5
Bang 3.17: Hôp S6
Bang 3.18: Hôp S7
Bang 3.19: Hôp S8
Bang 3.21: Vi du về cac bƣơc thưc hiện của DES
2.3. Các yêu điêm cua DES
2.4. Triple DES (3DES)
Hình 3.7: Triple DES
2.5. Chuẩn mã hóa cao cấp AES
AES Chuẩn mã hóa cao cấp
Hình 3.8: Cac trang thai cua AES
Bang 3.27: Bang thê S-Box của AES
Hình 3.10: Ham ShifftRows()
Hình 3.11: Ham MixColumns cua AES
Hình 3.12: Ham AddRoundKey cua AES
Hình 3.13: Ham InvShiftRows() cua AES
Bang 3.28: Bang thê cho ham InvSubBytes()
2.6. Các cơ chê, hinh thưc sử dụng cua ma hoa khôi (Mode of Operation)
Hình 3.14: Cơ chế ECB
3. Bai tâp
CHƢƠNG IV: CAC HÊ MA MÂT KHOA CÔNG KHAI
1. Khái niêm hê ma mât khoa công khai
2. Nguyên tắc cấu tạo của các hệ mã mật khóa công khai
Bang 4.1: Tốc độ của thuật toán Brent-Pollard
Hình 4.3: Mô hình ƣ́ng dụng lai ghép RSA với các hệ mã khối
3.3. Hệ mã El Gamal
3.4. Các hê ma mât dưa trên các đƣơng cong Elliptic
Hình 4.6: Phƣơng pháp trao đổi khóa Diffie-Hellman dƣ̣a trên ECC
Bang 4.3: Bang so sanh cac hê ma ECC vơi hê ma RSA
CHƢƠNG V: CHƢ̃ KÝ ĐIỆN TƢ̉ VA HAM BĂM
1.2. Hê chữ ky RSA
1.3. Hê chữ ky ElGammal
1.4. Chuân chữ ky điên tử (Digital Signature Standard)
1.5. Mô hình ƣ́ng dụng của chƣ̃ ký điện tƣ̉
Hình 5.1: Mô hình ƣ́ng dụng của chƣ̃ ký điện tƣ̉
Hình 5.2: Sơ đô chữ ky sử dung ham Băm
2.2. Đăc tinh cua ham Băm
Hình 5.3: Sơ đô vòng lặp chinh cua MD5
2.5. Môt sô ƣ́ng dụng của ham Băm
CHƢƠNG VI: QUAN LY KHOA
2.2. Hê phân phôi khoá Kerberos
2.3. Hê phân phôi khóa Diffe-Hellman
3.2. Giao thưc trao đôi khoá Diffie-Hellman co chưng chỉ xác nhân
3.3. Giao thưc trao đôi khoá Matsumoto-Takashima-Imai
3.4. Giao thưc Girault trao đôi khoá không chưng chỉ
4.Bai tâp
CHƢƠNG VII: GIAO THƢ́C MẬT MA
1. Giao thưc
3. Các bên tham gia vao giao thưc (the players in protocol)
4.2. Giao thưc co ngƣơi phân xử
4.3. Giao thưc tƣ̣ phân xƣ̉
5. Các dang tân công đôi vơi giao thưc
TAI LIÊU THAM KHAO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh an Toan Bao Mat Thong Tin

Giao Trinh an Toan Bao Mat Thong Tin

Ratings:
(0)
|Views: 1,012|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hoàng Tùng on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 22 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 26 to 86 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 90 to 118 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 122 to 148 are not shown in this preview.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yobbo Pin liked this
Trương Hoàng Linh liked this
Hung Nguyen Pro liked this
Ngoc Nguyen liked this
an ninh mạng liked this
Dương Đình Tú liked this
Dương Mạnh liked this
Truong le Xuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->