Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Edificarea Sistemului International Dupa Incheierea Razboiului Rece

Edificarea Sistemului International Dupa Incheierea Razboiului Rece

Ratings: (0)|Views: 247 |Likes:
Published by ballossu

More info:

Published by: ballossu on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Teză de master 
Edificarea sistemului internaţional după încheierea războiului rece
1
 
Chişinău – 2008
CUPRINSIntroducere
...........................................................................................................................
3
Capitolul I
Edificarea sistemului internaţional după încheierea războiului rece: aspecteteoretico- metodologice ………………………………………………………
8
§ 1
Fundamentarea teoretică a transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece………
8
§ 2
Diversificarea conţinutului conceptelor de ordine mondială si sistem internaţional……
24
Capitolul II
Formarea sistemului internaţional postbipolar………………………………..
46
§ 1
Edificarea ordinii mondiale policentriste……………………………………………….
46
§ 2
Coexistenţa proceselor de globalizare şi regionalizare în condiţiile formării ordiniimondiale noi…………………………………………………………………………….
57
Capitolul III
Transformarea rolului şi locului statelor naţionale în cadrul relaţiilointernaţionale contemporane……………………………………………………………
70
§ 1
Eroziunea suveranităţii naţionale de stat ………………………………………………
70
§ 2
Republica Moldova în contextul relaţiilor internaţionale: realizări şi problem………...
83
Concluzii şi recomandări
………………………………………………………………….
96
Referinţe bibliografice
…………………………………………………………………….
98
Summary
…………………………………………………………………………………..
108
INTRODUCERE
2
 
Actualitatea temei şi gradul ei de cercetare.
După
 
terminarea războiului rece,determinat de dezintegrarea blocului socialist şi destrămarea Uniunii Sovietice, lumea a trecutîntr-o etapă nouă de dezvoltare - perioada postbipolară. Schimbările care se produc, au uncaracter cardinal, deoarece ordinea mondială şi sistemul internaţional care se bazau pe conflictulglobal al celor două supraputeri, actualmente se îndreaptă spre un alt tip de ordine mondială, careeste definită de mai mulţi cercetători ca noul medievalizm: pe arena mondială coexistă mai multetipuri se structuri de stat - subnaţionale, naţionale şi supranaţionale. Aceasta este dovadă afaptului că ordinea mondială ce se formează, se distinge printr-o organizare complexă, bazată peierarhia structurilor.În legătură cu terminarea războiului rece, F. Fukuyama a declarat victoria democraţiei şi aeconomiei de piaţă asupra totalitarismului şi a economiei planificate, iar Z. Brzezinski a definitlumea ca monopolară, deoarece pe arena mondială a rămas doar o singură supraputere. Înrealitate, situaţia s-a adeverit a fi alta - complexă şi complicată: conflictul global s-a deplasat de pe axa Est-Vest pe linia Nord-Sud. Acest fapt se bazeape nivele diferite de dezvoltare aregiunilor, iar globalizarea măreşte diferenţa între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare,terorismul internaţional devine cea mai mare ameninţare la adresa securităţii internaţionale,migraţia ilegală provoacă probleme de nivel global, precum cele demografice, economico-sociale, politoco-ideologice, cultural-psihologice etc. În acelaşi timp are loc descentralizareamonopolului aplicării violenţei, pe arena mondială apar noi actori importanţi, iar globalizarea a primit un caracter ireversibil, cuprinzînd toate aspectele ale activităţii vitale, coexistînd curegionalizarea (aceste două procese nu se contrapun). În sfîrşit, dar nu în ultima instanţă, pe harta politică a lumii a apărut un nou stat - Republica Moldova, care a devenit membru cu drepturidepline al comuniţii mondiale, participînd în mod activ în cadrul diplomiei bi- şimultilaterale.Actualitatea temei cercetate constă în faptul că lumea în general şi relaţiile internaţionaleîn particular, se schimbă şi se dezvoltă în permanenţă şi este necesar de a defini premiseletendinţelor existente şi celor posibile ale evoluţiei lor, pentru a înţelege şi cunoaşte mai bine procesele ce au loc la etapa actuală. Lucrarea nu cuprinde cercetarea tuturor proceselor ce sedesfăşoară, ea se limitează la cîteva dintre ele. Acestea sunt în primul rînd, formarea noiistructuri a sistemului internaţional şi coexistenţa globalizării şi regionalizării, adică a două procese paralele, care denotă că planeta se transformă într-un „stat global” (folosind termenul luiM. McLuhan) şi că are loc adîncirea cooperării regionale şi formarea structurilor regionale subforma organizaţiilor internaţionale guvernamentale.3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->