Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
15Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta arhitektura

Skripta arhitektura

Ratings: (0)|Views: 3,321|Likes:
Published by Natalija Slaviček

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Natalija Slaviček on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
Uvodno predavanje
Charles-Louis Girault et alt., Grand Palais, kupola,
Taj Mahal u Indiji, mauzolej ; Katedrala u Chartresu je primjer gotičke gradnje.
unutrašnjost (1900.), Paris
 
 
ARHITEKTURA: ZNAČENJE POJMA
 
ARHITEKTURA: INVENCIJA I(L) FUNKCIONALNOST?
 
PRIKAZI GRAĐEVINA
 
POSTUPCI ISTRAŢIVANJA GRAĐEVINA
 
 
ARHITEKTURA: VRSTE ANALIZA
 
ARHITEKTURA: PRETPOSTAVKE TUMAČENJA
Arhitektura
 
 – 
 
 je već u prvotnom antičkom smislu riječi obuhvatan i mnogoslojan pojam.
Sastoji se od dva
starogrčka kor 
ijena:
Arh
 
 – 
 
označava počinjanje, upravljanje, poduzimanje
 
i
Tekton
 
 – 
 
označava pronalaţenje, stvaranje, učvršćivanje, oblikovanje, graĎenje (tesanje, graĎenje drvom)
.U pozivu arhitekta
sjedinjena su sva ta područja djelatnosti; arh je zbroj stvaralačkih d
 jelatnosti.Arh -
projektiranje i
graĎenje
 
 – 
 
 jedno je od sredstava pomoću kojih se čovjekov ţivotni prostor ureĎuje, smisleno razgraničuje i
oblikuje u suodnosu s prirodom
 – 
 
od pojedinačne stambene kuće, pa sve do širih regija.
Arhitektura
(Latinski
„architectura―, od starogrče sloţenice „arkitekton―, ὰρχιτεκτονική , od ὰρχι
glavni
i
Τεκτονική
graditelj
) u uţem smislu je
znanost i umjetnost projektiranja i oblikovanja zgrada i drugih
graĎevina
.
Arhitekt
je osoba koja se bavi arhitekturom .Pojam "a
rhitektura" se takoĎer koristi za proizvode arhitektonske djelatnosti, npr.
arhitektura Novog Zagreba
ili
arhitektura Dioklecijanove palače
.
Arhitekt se bavi planiranjem i projektiranjem zgrada i drugih graĎevina, te sudjeluje u nadzoru i voĎenju
izgradnje
istih. Arhitekt osmišlja graĎevine s obzirom na
kontekst i program
, razmatrajući pri tom masu,formu, volumen, prostor, teksturu, strukturu, svijetla i sjene, materijale i pragmatične poput troškova,konstruktivnih i tehnoloških ograničenja da bi došao do
 
 praktičnog, ekonomičnog i po mogućnostiumjetničkog arhitektonskog djela.
 
Razlika izmeĎu arhitekture i graĎevinarstva
 
često je bila predmet kontroverze.
Nikolaus Pevsner, europski
 povjesničar iz prve polovice 20. stoljeća, rekao je: "Garaţa za bicikle je graĎevina
, katedrala u Lincolnu je
arhitektonsko djelo". Danas je razlika prilično nejasna. Ako poput Vitruvija smatramo da je arhitektura svadobra izgradnja, znači li to da loša arhitektura ne postoji?
Prije se smatralo kako je arhitektura umjetnost, a
graĎevina inţenjerstvo. Danas je takva podjela neodrţiva.Danas se pojam arhitektura najviše odnosi na visokogradnju, urbanizam i sl.
 
 
Palladio, Villa Rotonda, Vicenza Paxtonova
Kristalna palača
(1851.),
Hyde Park, London,J. Fergusson, Viollet-le-Duc;
 
Danas u tom zadatku suraĎuju projektanti, arhitekti, vlast, industrija. Suvremena arh nezamisliva je be
zpovijesne pozadine
 – 
 
njezini su korijeni u stvaralačkoj produkciji prošlih stoljeća. GraĎevine spadaju meĎu
najtrajnije svjedoke povijesti
 – 
 
daju pouzdanu informaciju o stvaralačkim sposobnostima svog vremena. Njima se bave u širem opsegu znanstvene discipline što su utemeljene u 19. st – 
PU, povijest, arheologija,
etnologija, antropologija (sve vrste i razne arh, uključujući i tehničke, kao i industrijsku arh, mogu biti i jesu predmet istraţivanja; samo su teţišta različito postavljena u različitim disciplinama) – 
 
ali koje takoĎer 
imaju dugostoljetnu tradiciju izgradnje i nadogradnje (razvoja).
U isto vrijeme (19.st) javljaju se i velike restauratorske obnove povijesnih graĎevina (uglavnom snacionalističkim teţnjama) te se otkrivaju nove graĎevinske tehnike. MeĎu ostacima sačuvanih graĎevinaiz davne prošlosti malo ih je uspijelo sačuvati izvorni izgled. Većinom su one rezultat dugotrajnog procesa preobrazbe. Istraţivanjima se iz njihovog konačnog obličja nast
oji rekonstruirati ono prvotno. Do njega se
dolazi oslobaĎanjem starijih dijelova gradnje, iskopavanjima, poredbenim istraţivanjima, konzultacijom pisanih izvora itd. (izvorni opisi i nacrti prava su rijetkost).UtvrĎivanje stanja jedini je način barem
djel
omičnog očuvanja za nadolazeće naraštaje, jer su čak i najznačajniji spomenici često izloţeninestručnim zahvatima (arheologija: iskopavanje, biljeţenje, vrednovanje i konzervacija tragova).
 
Rim, forum
Zahvaljujući suvremenim istraţivanjima širom svijeta slika sveukupnog svjetskog graditeljstva postaje preciznija i slojevitija, tako se došlo i do spoznaje da je svaka arhitektura vezana uz svoje doba i da je
neponovljiva.Istodobno raste spoznaja kontinu
iteta, u kojem su meĎusobno povezana različita razdoblja, dolazi doutjecaja ili preuzimanja pojedinih arh rješenja ili elemenata.
 
 
 Partenon
, zapadno pročelje (448.
-443. pr.Kr.), Palladio, S. Giorgio Maggiore, VenecijaIktin je izradio nacrte,
Kalikrat je preuzeo voĎenje gradnje
 Hood Museum of Art, Hanover, New Hampshire, 1993.
Arhitektura se temeljno dijeli na:
 
 profanu (svjetovnu) arhitekturu
; U profanoj se bitno razlikuju stambena i društvena arhitektura.
 
sakralnu (religijsku) arhitekturu
 
 
 fortifikacijsku (utvrdnu) arhitekturu
 
 No, podjelu arhitekture ne treba shvatiti kruto, jer su se kroz povijest javljale graĎevine kojima je funkcija pomiješana. Takve su npr.:
 Dvorac-
tvrĎava u
Velikom Taboru
 
koji je ujedno i kuća za stanovanje obitelji
Ratkaj, ili
crkva Vrboska na otoku Hvaru
 
(16. st.) koja je ujedno i tvrĎava za obranu od Turskih gusara
 
Veliki Tabor, Hrvatsko zagorje, 16.st.; Trogir, Katedrala, Glavni portal, Radovan:
Siječanj
, oko 1240

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jelena Periša liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Antun Herceg liked this
Karmen Stanču liked this
Antić Milan liked this
vakeveki liked this
Dora Kalšan liked this
koninco liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->