Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
P. 1
interna medicina KARDIOLOGIJA

interna medicina KARDIOLOGIJA

Ratings: (0)|Views: 7,425|Likes:
rečnik
rečnik

More info:

Published by: Dragana Šarović Pufahl on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

11/24/2013

pdf

 
Fdyhwdo ahiflfdo Jowifn`nkfeo
If|sdho
eh n|hloe kx|hdeo
Nwynsdho
eh n|hloe kx|hdeo x afwx
So`sfyolfeh
swhi|yor`eoex n|hloe `xsodeo f ywhshwhdeo |wlo
J`oxifjolfeh
|x n|hloe gn`o x kwlo x `f|ynrfao dnkx
Odkfdo shlynwf|
|h aodfbh|yxeh gn`na x kwxifao
\yogf`do odkfdo shlynwf|
|h eor`eo dojnd |sorodeoGn` x
odkfdf shlynwf|
|h jowojyhwf|h gn`na x kwxifao |o |fwhdeha jo rwoyx f knwdefahj|ywhafyhyfao,gn`na x kwxifao ghu |fwhdeo, gn`na x kwxifao |o |fwhdeha x hsfko|ywfexaGn` x
odkfdf shlynwf|
ywoeh 8.<3 afdX j`fdfljne |`flf
ojxydnk s`xldnk hihao
inafdfwoex if|sdho, jo|o`e, jwj`eodeh x s`xlfao, shdx|orn!|hwnuod f|s`exroj 
Shwfbhwdo lfeodnuo
|h jowojyhwf|h lfeodnuna x|dflo, eokniflo, x|dfm |jn`ejf f sw|yfex wxjx fdnkx
Lhdywo`do lfeodnuo
|h jowojyhwf|h lfeodnuna ehufjo, |`xudflh x|dh ixs`eh f bowfdj|o
Shwfbhwdo lfeodnuo
eh sn|`hiflo x|snwhdh rhd|jh lfwjx`olfeh
Lhdywo`do lfeodnuo
eh sn|`hiflo sn|yneodeo ah|odeo owyhwfe|jh f rhd|jh jwrf F snwhahloeo`rhn`owdh rhdyf`olfeh |o sn|`hifldfa |aodehdeha |oiwuoeo jf|hndfjo x owyhwfe|jne jwrf
Shwfbhwdo lfeodnuo
, jon niwou x|snwhdh rhd|jh lfwjx`olfeh, eor`eo |h jni fd|xbflfehdlfehih|dnk |wlo, afywo`dh |yhdnuh f fd|xbflfehdlfeh shwfbhwdnk jwrnynjo, jn`os|o f |njo
Lhdywo`do lfeodnuo
jon niwou df|jh |oyxwolfeh owyhwfe|jh jwrf jf|hndfjna, eor`eo |h jnijndkhdfyo`dh aodh |o ih|dn `hrfa |odyna, owyhwfnrhd|jh bf|yx`h x s`xlfao, snwhahloeoo`rhn`owdh rhdyf`olfeh
N|`hw!nrf lrnwflf
|x njwxk`o|o gn`do lwrhdf`o sn jnuf eokniflo sw|yfex, i`odnro F snyjn`hdflo,f niwou |x afjwnhagn`feo x |xgojxydna gojyhwfe|jna hdinjowifyxRfi`efrh
sx`uolfeh fdyhwjn|yo`dfm owyhwfeo
, xnloroex |h jni jnowjyolfeh onwyh
So`solfena swhi|wlodnk swhih`o
|h ingfeoex sniolf n `njo`fuolfef, rh`flfdf f eolfdf xioworwmo |wlo, F n sn|yneodex ywhshwhdeo doi |wlodfa x|lfaoBfufn`n|jf,
fjyx| |wlo
dh nifuh ahiexwhgowdf swn|ynw 
Iwokodo ţownrfċ
?
 
Fdyhwdo ahiflfdo Jowifn`nkfeo
Bfufn`n|jf fjyx| |wlo
|h so`sfwo x R ahiexwhgowdna swn|ynwx do ? la ahifeo`dn niahifnj`orfjx`owdh `fdfeh `hrnBfufn`n|jf so`soynwdn snrw|fdo
fjyx|o |wlo
fudn|f ? la jroiwoydf
‐Lmnl hd ao||h‑
eh ao|frod xiow rwmo |wlo, yojn io nifuh lhn swhi|wlodf swhihn
‐Lmnl hd inah‑
eh nkwodflhd f |douod xiow rwmo |wlo jnef snifuh ahiexwhgowdf swn|ynw xrfix jxsn`h
Fjyx| |wlo
|h nyhuodn so`sfwo jni kneoudfm n|ngo, swf|x|yro yhldn|yf x s`hxwf f`f shwfjowix,ihbnwaolfef kwxidnk jn|o
Ywf`
|h bfufn`n|jf dh whkf|ywxeh
Ywf` -ymwf``, bwhaf||hahdy&
swhi|yor`eo rfgwolfeh jneh do|yoex swn`o|jna jwrf jwnu soyn`n|jffuahdehdo x|lo, o jneh |h whkf|ywxex so`solfena swhi|wlodnk swhih`o doi niknrowoexlfax|lfao
Ywhshwhdeh f`f ywf`
, anuh gfyf |f|yn`dn, ifeo|yn`dn, |f|yn`dn!ifeo|yn`dn
\f|yn`dn ywhshwhdeh
do|yoeh uo rwhah jndywojlfeh |wlo, nidn|dn f|yf|jfrodeo jwrf fu|wlo, f whkf|ywxeh |h jni afywo`dh fd|xbflfehdlfeh, ihbhjyo ahiexjnanw|jnk |hsyxao, |yhdnuh|haf`xdowdfm uo`f|yojo
Ifeo|yn`dn ywhshwhdeh
do|yoeh uo rwhah sxdehdeo jnanwo, f whkf|ywxeh |h jni |yhdnuhafywo`dnk f ywfjx|sfidnk x|lo
\f|yn`dn!ifeo|yn`dn ywhshwhdeh
|h whkf|ywxeh x |`xloex jnaxdfjolfeh owyhwfe|jnk f rhd|jnk|xio\fasynaf
fd|xbflfehdlfeh `hrnk |wlo
|x yomfjowifeo, if|sdho, sownj|fuao`do dnldo if|sdheo fhiha s`xlo\fasynaf
fd|xbflfehdlfeh ih|dnk |wlo
|x if|sdho, lfeodnuo, dogwhj`no|y rhdo rwoyo, o|lfy fnynj snyjn`hdflo
Ojxydf hiha s`xlo
swhi|yor`eo doeyhuf ng`fj fd|xbflfehdlfeh `hrnk |wlo\fdndfa uo
sownj|fuao`dx dnldx if|sdhx
eh jowifeo`do o|yaoOjxydf wourne
fd|xbflfehdlfeh `hrnk |wlo
|h aodfbh|yxeh dosoifao sownj|fuao`dh dnldhif|sdhh f hihana s`xlo
Dogwhj`n|y rhdo rwoyo
nudoloro snrhlodeh rhd|jnk swfyf|jo x dfrnx knwdeh |xs`eh rhdhX
fd|xbflfehdlfef ih|dnk |wlo
|h eor`eo lfeodnuo shwfbhwdnk yfso, f jni gn`h|dfjo |o mwndfldfa s`xldfa |wlha, anuh inlf in f|ynrwhahdnk wourfeo lhdywo`dh f shwfbhwdh lfeodnuh
Iwokodo ţownrfċ
7
 
Fdyhwdo ahiflfdo Jowifn`nkfeo
Fd|xbflfehdlfeo `hrnk |wlo
eh doelh|lh xuwnjnrodo owyhwfe|jna mfshwyhdufena, onwydfa fafywo`dfa aodoao, fdbowy afnjowio f afnjowifnsoyfeh wou`lfyh khdhuhGn`h|dfj x
fd|xbflfehdlfef ih|dnk |wlo
, uo wou`fjx ni gn`h|dfjo |o fd|xbflfehdlfena `hrnk |wloanuh io `huf mnwfundyo`dn x jwhrhyx, fojn eh if|sdnflod F lfeodnyflodSwf`fjna
ox|jx`yolfeh |wlo
solfehdy f `hjow sworf`dn uoxufaoex |`hihlx snuflfex -sni swhisn|yorjna io eh `hjow ih|deoj ! gn`h|dfj x `huhlha, gnldna f |hihlha sn`nuoex, `hjow |hif |oih|dh |ywodh gn`h|dfjoBfufn`n|jf
ox|jx`yoynwdf do`ou do |wlx
! |wlodo woideo eh wfyafldo, yndnrf eo|df, |xanrodhaoX
ojxydna s`xldna hihax
, ox|jx`yolfena s`xlo |h whkf|ywxex ifbxudn wodnfd|sfwfexa|jf sxjnyf
Swrf |wlodf ynd
eh niwou dok`nk uoyrowodeo oywfnrhdywfjx`owdfm uo`f|yojo
Iwxkf |wlodf ynd
eh niwou dok`nk uoyrowodeo |haf`xdowdfm uo`f|yojoOx|jx`yoynwdn, x
|wlodne fd|xbflfehdlfef
|h whkf|ywxex axj`f yndnrf f wfyoa ko`nso
Sneolod swrf |wlodf ynd
|h anuh lxyf jni solfehdoyo jnef gn`xex ni afywo`dh |yhdnuh,mfshwywnbfeh `hrh jnanwh,odhafeo f mfshwyfwhnuo
N|`og`ehd swrf |wlodf ynd
|h anuh lxyf jni solfehdoyo jnef faoex ifbxudn n|yhlhdeh |wlodnkaf|flo, kneoudn|y, sdhanynwoj|, shwfjowidf f`f s`hxwo`df fu`fr
Dok`o|hd FF ynd
doi onwyna |h anuh lxyf jni owyhwfe|jh mfshwyhdufeh
Dok`o|hd FF ynd
doi s`xldna owyhwfena |h anuh lxyf jni s`xldh mfshwyhdufeh
Sneolod iwxkf ynd
eh niwou snrf|hdnk swfyf|jo x dfrnx |haf`xdowdfm uo`f|yojo
N|`og`ehd iwxkf ynd
eh niwou udoydnk soio swfyf|jo x onwyf f s`xldne owyhwfef, so |h eor`eo jni jn`os|o f |njo, |yhdnuh |haf`xdowdfm uo`f|yojo
Lhsodeh, xiroeodeh swrnk yndo
|h eor`eo x|`hi dhf|ynrwhahdnk uoyrowodeo afywo`dfm fywfjx|sfidfm uo`f|yojo, o jni |`hihlfm |yodeo5 g`nj `hrh kwodh mf||!nrnk |dnso, g`nj ih|dhkwodh Mf||!nrnk |dnso
Lhsodeh, xiroeodeh iwxknk yndo
|h eor`eo x|`hi dhf|ynrwhahdnk uoyrowodeo|haf`xdowdfm uo`f|yojo, o jni |`hihlfm |yodeo5 g`nj `hrh f`f ih|dh kwodh Mf||nrnk |dnso,|yhdnuo onwydnk f`f sx`ando`dnk x|lo, O\I
Ywhlf ynd
|h anuh lxyf jni ;3( ihlh, bfufn`n|jf, F x |wlodne fd|xbflfehdlfef
Iwokodo ţownrfċ
<

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sara Dzankovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
drradmilovic liked this
nataly1977 liked this
Elena Janeva liked this
cupi90 liked this
Gordana Skoric liked this
Gordana Skoric liked this
Adisa Spahic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->