Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kertas Percubaan PA2 Kedah 2011

Kertas Percubaan PA2 Kedah 2011

Ratings:
(0)
|Views: 384|Likes:
Published by Barath Thiagarajan

More info:

Published by: Barath Thiagarajan on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
STJLIT
900t2BENGAJIAN
AM
2
SEPT,
20tl
3
JAM
90012
PROGRAMPENINGKATAN
AKADEMIK
STPM
2OII
ANJURAN
MAJLIS
PENGETUA SEKOLAH.SEKOLAH
MALAYSIA
(KEDAH)
PEI\GAJIANAM
KERTAS
2
(TrGA
JAM)
Arahan kepada calon:JANGAN BUKA KERTAS
SOALAN
INI
SEHINGGAANDA
DIBENARKANBERBUATDEMIKIANJawab enam
soalan.
Pilihsatu soalan daripada
tiap-tiap
Bahagian
A,
B,
D
dan
E
dandua soalandalam bahagian
C.
Gunakan
lembaran
kertasyangberlainan
bagitiap{iap
bahagian.Markah untuk
tiap{iap
soalan
diberikan
dalam
tanda
kurung
[
].
NOTA
Bersama
dengan
kertas
kertas
graf.Jika
tidak,
peperiksaan.
soalan
ini
andaharus
rnenerima
sila
mintadaripada
pengawas
Kertassoalan
initerdiri
daripada
8
halamanbercetak
[Lihat
sebelah
SULIT
0a12
 
STJLIT
2
BAHAGIAI{
A
900t2
Pilih
satu
daripada
tajuk-tajuk
di
bawah
ini,
dan
tulis
karangan ,yang
panjangnya
antara250hingga
300patah
perkataan.
[25markah]
I
Pulau Pinangsemakin
popular
selepasPertubuhan
Pendidikan,
Saintifik
dan
KebudayaanPertubuhanBangsa-bangsa
Bersatu(UNESCO)
mengiktiraf
Georgetown
sebagai Tapak
Warisan
Dunia
padaTJulai
2008.Jelaskan
kepentingan
p6ngiktirafan
ini
dan
langkah-langkah
untuk
mempopularkan
Tapak
Warisan
Dunia
yangterdapat
di
Malaysia.
2
Kegiatan merempit
hangatdiperkatakan
melaluimedia
massa
sama adamedia
cetak
ataupun
media
elektronik.
Walaupun
kadang
kalakegiatan
ini
berakhir
dengan tragedi.namun masih ramai
lagi
yang
tidak
serik-serik untuk melakukan
aktiviti
tersebut.
Bincangkan
faktor-faktor
yang
menyebabkan
gejala
ini
berleluasa
dan
langkah-langkah
menanganinya.
BAHAGIAN
B
Pilih
satu
daripada
tajuk-tajuk
di
bawah
ini,
dan
tulis
karanganyangpanjangnya
antara
250
hingga
300patah
perkataan.
[25markah]
3
Bunyi
yang
tidak
disukai
akan
memberi
ketidakselesaan
kepadamanusia.
Bunyi
tersebut
tidak
memberikan
apa-apa
informasi
dankekuatannya
sering
berubah
secaramendadak
dari
semasa
ke
semasa.
Bincangkan
faktor-faktor
pencemaran
bunyi
dan kesannyakepadamanusia.
4
Teknologi
Hijau
ialah
pengaplikasianpenggunaansains
alamsekitar
untuk
memelihara
sumberdan
alam sekitar
semula
jadi
serta
mengawal
kesan
negatif
aktiviti
manusia,
Bincangkan kepentingan
teknologi hijau
kepadamanusia.
90012STJLIT
 
ST]LIT
3
BAHAGIAN
C
e00t2
Jawab
duasoalan sahaja dalam bahagian
iri.'
satu
daripoda soalan
5(a) atau
5(b)
dan
satulagidaripada soolan
6(a)
atau
6(b)
5
(a)
"Bagi
merealisasikan
matlamat
pembangunan
modal
insan,
negara
sentiasa
berusaha
menyediakan
tenaga
kerja
berwibawa
yang
berbekalkan
ilmu
pengetahuan
dalam
pelbagai
bidang,termasuksains
dan
teknologi.
Modal
insan
merupakan
individu
yang
berilmu,
berke.vakinan,
mempunyai
nilai
murni
dan
moral
yang
tinggi,
beretika,berbudipekerti,
bersopan
santun.
berdisiplin,dinamik,inovatif,kreatif,
sihat,bersemangat
patriotik,adil,
progresif,
cekaldan berdaya
saing.''
(Dipetik
daripada
Arbain
Muhayat,
www.ipislam.edu.my,
2 1
Disember 2008)Apakahyangdimaksudkan
dengan
modal
insan?
Dengan menggunakan
tidaklebih
daripada
50
patah
perkataan,
nyatakan
kepentinganpembangunan
modal
insan?
ATAU
5
(b)
"Ciri
pentingyang
menunjukkan
seseorang
pelajar
itu
menghadapikecelaruantingkahlaku ialah berkelakuan
ganas.
Mereka
juga
merasa
tidak
berguna,
anti
sosial
dan
rasa
rendah
diri.Hal
ini
akanmenyebabkan mereka sering
terlibat
dengan
tingkah laku buruk
seperti
merosakkan
harta
benda,
mencuri
dan
membuli
semata-mata
untuk
menimbulkan
perasaan
yang
menyeronokkandalam
diri
mereka."
(i)
(ii)
(i)
(ii
)
(Dipetik
dan
diubah
suai daripada
Konflik
Pelajar
Agresif,
Ganas
dan
Memberontak,Dev,an
Masyarakal,
Julai 2009)Apakah
ciri
yang
menunjukkan
seseorang
pelajar
berhadapan dengan masalah kecelaruan
tingkah
laku?
Dengan
menggunakan
tidak lebih
daripada 50patah
perkataan,
jelaskanlangkah
yang
boleh
diambilolehibu
bapa
bagi
mengatasi masalah
kecelaruan
tingkahlaku
anak-airak?90at2
SL]LIT

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mai Bery liked this
Fiona Lau liked this
kyradamiahana liked this
Ang Wei Zhong liked this
Mathew Roysoon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->