Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORL Skripta Za Specijalizante

ORL Skripta Za Specijalizante

Ratings: (0)|Views: 739|Likes:

More info:

Published by: Dragana Šarović Pufahl on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
O T O R I N O L A R I N G O L O G I J ASKRIPTE ZA SPECIJALIZANTEBEOGRAD1990MEDICINSKA DOKUMENTACIJADobro vo|enje medicinske dokumentacije veoma je zna~ajno s obzirom nasudsko-medicinski zna~aj. Bitno je kod izdavanja sudsko-medicinskih uverenja,ve{ta~enja itd.AMBULANTNI BOLESNICI - HITNI SLU^AJEVIPOVREDEPotrebno je uzeti detaljnu anamnezu. Treba pribele`iti ta~an datum i ~aspovre|ivanja, na~in povre|ivanja i {ta mu je prethodilo. Kod saobra}ajnih udesaustanoviti da li je povre|eni voza~, suvoza~ ili putniku putni~kom vozilu, autobusu,kamionu, na motoru itd. Da li je bio vezan sigurnosnim pojasem, da li je nosio za{titnukacigu. Ubele`iti da li jeizvr{ena prethodna obrada i u kojoj ustanovi. Ustanoviti da li je primio AT za{titu uvidom u dokumentaciju koju bolesnik donosi sa sobom. Ako je primio, to ubele`iti, a ako nije primio to tako|e ubele`iti i napisati da je potrebnoda primi.JATROGENE POVREDENastaju pri izvo|enju nekih medicinskih postupaka. Imaju veliki sudsko-medicinski zna~aj. Ako se pri izvo|enju nekih intervencija neplanirano nanese nekaozleda tkivima, to treba ubele`iti, objasniti bolesniku i hitno ga uputiti u ustanovu gdemo`e da bude le~en.Karakteristi~an primer za ovakve povrede je perforacija jednjaka priezofagoskopiji. U tim slu~ajevima nedozvoljivo je svako odlaganje ako postoji makari sumnja na perforaciju jednjaka. Neophodno je odmah stupiti u kontakt satorakalnim hirurgom i prevesti bolesnika.OBRADA BOLESNIKA NA ODELJENJUU toku preoperativne pripreme bolesnika treba obezbediti potrebnu medicinskudokumentaciju, potpisom potvrdjenu saglasnost bolesnika, odn. roditelja za predvi|eneintervencije. Za svako obolenje postoji minimum nalaza koje je potrebno uraditi.HRONI^NI OTITISU preoperativnoj pripremi potrebni su:l. AUDIOGRAM2 AKUMETRIJA - ISPITIVANJA VILJU[KAMA RINNE, SCHWABACH, WEBER3.VESTIBULARIS
 
4.RTG MASTOIDA PO SCHULLERU (eventualno, nije neophodno)5.RTG MASTOIDA PO SCHULLERU, PIRAMIDA PO STENWERSU, pa i CT (kodvrtoglavice, sumnje na holesteatom, ozlede facijalisa)OTOSKLEROZA1. OTOSKOPIJA2. GELLEOVA PROBA3. AUDIOGRAM4. VESTIBULARIS5. TIMPANOGRAM6. RTG MASTOIDA PO SCHULLERU (kod otoskleroze RTG je bezosobitosti, a kod timpanoskleroze je "zbrisan" mastoid)VRTOGLAVICE1. AUDIOGRAM2. VESTIBULARIS (kalorijski testovi i ENG)3. OFTALMOLOG4. NEUROPSIHIJATAR5. INTERNISTA6. RTG MASTOIDA PO SCHULLERU7. RTG PIRAMIDA PO STENWERSU8. RTG CERVIKALNE KI^ME U DVA PRAVCA9. RTG BAZE LOBANJE PO MEYERU, TOWNE (ponekad)10. CT SA I BEZ KONTRASTA (kod sumnje na proces u unutra{njemslu{nom hodniku i pontocerebelarnom uglu)FACIJALISPareze i paralize facijalisa mogu da budu razli~itog porekla (traumatski, otogeni,virusni itd.)BELLOVA PARALIZA1. AUDIOGRAM2. VESTIBULARIS3. RTG MASTOIDA I PIRAMIDA4. NEUROLOG5. ELEKTRODEGENERATIVNA REAKCIJATRAUMATSKA PARALIZAKao kod Bellove paralize uz:1. RTG MASTOIDA, PIRAMIDA I BAZE LOBANJE2. CT BEZ KONTRASTAKod longitudinalnih fraktura piramide frakturna linija se te{ko vidi.OTOGENA PARALIZA1. ELEKTRODEGENERATIVNA REAKCIJA
 
2. NEUROLOGOstalo kao kod hroni~nog otitisa.JATROGENA PARALIZAPotrebno je odmah uraditi reoperaciju. Novi nalazi nisu potrebni.ZAPALJENJA I ALERGIJE NOSA I SINUSA1. RTG PARANAZALNIH [UPLJINA PO PODVINECU2. ALERGOLO[KA OBRADA POVREDE NOSA1. RTG PARANAZALNIH [UPLJINA2. RTG PROFIL NOSAFRONTOBAZALNE POVREDE1. RTG BAZE LOBANJEOstalo kao kod povreda nosa.FRONTOBAZALNE POVREDE SA KRVAVLJENJEM IZ UVA1. RTG MASTOIDA I PIRAMIDA2. CT BEZ KONTRASTAOstalo kao kod frontobazalnih povreda.TUMORI NOSA I SINUSA1. RTG PROFIL EPIFARINKSAPotrebni i prethodno navedeni RTG snimci.2. ULTRASONOGRAFIJA (dolazi u obzir)3. SINUSOSKOPIJA (dolazi u obzir)ANGIOFIBROMA JUVENILE1. ARTERIOGRAFIJA2. EMBOLIZACIJA (u periodu od 48 sati pre operacije)LARINGOMIKROSKOPIJA1. LABORATORIJSKE ANALIZE2. KARDIOLOG3. RTG TOMOGRAFIJA LARINKSA (ponekad)4. CT (retko, npr. kod amiloidoze)STRANA TELA JEDNJAKANe treba pasa`a jednjaka sa barijumom.1. NATIVNI RTG EN FACE I PROFIL STARE STENOZE JEDNJAKA1. RTG PASA@A SA BARIJUMSKIM KONTRASTOM PERFORACIJEJEDNJAKA1. RTG SA TE^NIM JODNIM KONTRASTOM (10-20 cm te~nog jodnog kontrasta i potom RTG i skopija)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amina Hadzic liked this
muhamed_nt liked this
Maser BG liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->