Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omul Sistem Energetic

Omul Sistem Energetic

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by EU_SUNT_IUBIRE

More info:

Published by: EU_SUNT_IUBIRE on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2013

pdf

text

original

 
Omului
Informaþiile oferite prin aceastã carte pot fi în întregime false, dar de asemenea, în egalã mãsurã, potfi adevãrate. Ca sã se poatã afla care este realitatea,singura ºansã este de a se aplica pânã la capãt celecitite. De-abia apoi, dupã ce se cerceteazã toate curãbdare, se poate ºti care este Adevãrul. Numai atunci.Iar dacã aceastã carte se dovedeºte a fi Adevãratã,odatã cu încredinþarea, s-a învins deja boala, ignoranþa,frica, sãrãcia, egoismul, iar în cele din urmã, însãºiMoartea, ultimul duºman al Omului. ªi odatã curecãpãtarea tuturor darurilor ce se cuvin DivinitãþiiLucide ºi Conºtiente, întregul Univers se închinã,bucurându-se de revenirea Acasã a Fiului Risipitor, caredeja a trecut în urmãtoarea etapã a evoluþiei Sale,pãºind de la stadiul de Om la cel de Înger.Te aºteptãm ºi fii sigur cã oricând eºti binevenit înlumea ce este a Ta de drept, Lumea Spiritualã. Îþi dorimcuraj, rãbdare ºi multã înþelegere în parcurgerea acestuidrum ce Te duce într-o lume minunatã, unde Lumina,Pacea ºi Iubirea domnesc de-a pururi. ªi nu uita cãdrumul care urcã Muntele este greu, plin de obstacoleºi povârniºuri, dar de-abia în vârf se pot vedea cuadevãrat priveliºtile minunate din jur.Curaj, Prietene, curaj!
 AUTOR:
 
LUCIAN STRATAN
MATERIAL DE UZ INTERN REDACTAT ªI EDITAT DE ASOCIAÞIA ELTA UNIVERSITATE BUCUREªTITOATE DREPTURILE DE AUTOR, EDITARE ªI DIFUZARE APARÞIN
ASOCIAÞIEI ELTA UNIVERSITATE
 
OMUL - Sistem Energetic
3
CUVÂNT CONTINUU 
 Al doilea volum al lui Lucian Stratan edificã în continuarereevaluarea dimensiunii medicale dintr-un punct de vedere holistic ºi mai ales din partea unui Învãþãtor ce n-a avut parte de experienþamisticã, cât de cea normalã ºi fireascã, întâlnindu-se în fiecare zi cupacienþi ºi cu suferinþele lor. Am discutat în mai multe rânduri cu el despre situaþia medicinei ºi trebuie sã recunosc cã nu trebuie sã intervinîntr-un asemenea domeniu în care el este specialist la propriu. Pentrumine medicina nu mai existã dintr-un sens terapeutic obiºnuit, când înrealitate nu mai existã mobilul- infecþiile,suferinþa sau alte asemeneapatologii. Colaborarea cu autorul fiind într-o direcþie responsabilã lapropriu fiindcã fiecare dintre noi ne simþim rãspunzãtori faþã de suferinþacontinuã ºi fãrã ieºire a atâtor oameni care nu ºtiu, nu cã nu vor. Desigur,nu trebuie sã reproºãm instituþiilor actuale cã menþin asemenea situaþii care deja vãd ºi ele cã sunt un cerc vicios. Cei în stare sã aducãinformaþia în aceastã direcþie o vor face. Tocmai de aceea în numelevostru îi mulþumesc lui Lucian Stratan pentru datoria sfântã si omeneascã de a-ºi sacrifica poate un renume faþã de colegi si prieteni care încã mai sunt cantonaþi în tradiþii si ignoranþe academice, cu toatecã suntem siguri cã vãd rezultatele care contestã astfel faptelemedicinei materialiste, alopatice.Suntem siguri cã aceastã lucrare este de un real folos ºi studenþilor din facultãþile de medicinã pentru a avea ca alternativã o dimensiunemai pragmaticã ºi dinamicã a unor procese ºi probleme ale terapeuticii actuale ºi pentru a simþi pe viu asemenea realitãþi ºi mai ales cea aexistenþei lui Lucian Stratan. Vã pot povesti cum într-o searã la Iaºi el se lamenta cã mâinile îi sunt dureroase si aspre, povestindu-ne cumînainte de operaþie cam 10 minute trebuie sã se spele iar acest lucrudeterminã o schimbare totalã a biologiei dermei mâinilor. I-am prescrissã se ducã chiar în acel moment sã se spele dar numai cu apã, ºi mai ales ºtind cã ceea ce face este libaþia atât de cunoscutã în atâteaoperaþii spirituale, numai cã la spital nu ar putea face acest lucru fiindcãtradiþia si prezenþa colegilor l-ar pune într-o situaþie indescriptibilã, dar revenind acasã aceastã libaþie îi este mai accesibilã. În concluzie seºtie cum pentru violoniºti ºi pentru chirurgi mâna este creierul, estetotul, ºi mulþi chirurgi ºi-au abandonat profesiunea fiidncã mâinile numai erau sigure pe miºcãrile lor. De altfel acest aspect l-am tratat într-unul din articolele din revista 17-A-B-C adresate numai alimentaþiei.Sunt sigur cum mereu mai mulþi medici sunt determinaþi sãpriveascã peste gardul si limitele unei medicini care s-a generalizat 

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
andrei1747 liked this
mac_macmoni liked this
ionel26 liked this
BLUE_ANGEL_EMI liked this
nickname777333 liked this
rosicomus liked this
rosicomus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->