Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Omul Sistem Informational

Omul Sistem Informational

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by EU_SUNT_IUBIRE

More info:

Published by: EU_SUNT_IUBIRE on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
Manualul Ingerului-vol.3Autor: medic Lucian Stratan
3.1. EVOLUŢIA INFORMAŢIONALĂ3.2. CUNOAŞTERE, RECUNOAŞTERE, CREDINŢĂ3.2.1. CUNOAŞTEREA3.2.2. RECUNOAŞTEREA3.2.3. CREDINŢA3.3. VIBRAŢIE, INFORMAŢIE, FINANŢE3.4. INFORMAŢIE, COLABORARE, CREAŢIE3.5. GÂNDIREA3.6. JOCUL INFORMAŢIONAL3.7.INFORMAŢIA - ALIMENT VITAL
3.1. EVOLUŢIA INFORMAŢIONALĂ
În acest de-al Treilea Val informaţia este considerată a fi marfa cea mai de valoare, ceamai de preţ, care poate să aducă puterea şi implicit câştigurile materiale cele mai mari.Dovadă lupta Marilor Concernuri de a avea departamentele de cercetare cât mai dotate,cât mai performante, căci acel ce deţine patentul unei invenţii controlează şi impoziteazăimplicit toată producţia respectivă, fără a mai investi nimic în liniile de fabricaţie. Marile puteri şi-au menţinut dominaţia şi frâiele conducerii tot prin controlul foarte strict almijloacelor de informare a maselor. Mass media, educaţia erau saturate cu informaţii cesusţineau doctrina respectivă, prezentată exact în culorile dorite iar istoria a dovedit că afost un mijloc foarte eficient. Destinele omenirii, ale popoarelor s-au modelat tot timpul prin manipularea cu atenţie a unor informaţii, de către strategi ce-şi atingeau astfel scopuldorit. Ca exemplu, acel “Dividae et Impera” al Imperiului Roman, ce se baza pe
strecurarea unor informaţii false între două naţiuni, ca acestea să-şi slăbeascăputerile luptând între ele. Şi când doi se bat, al treilea câştigă.Orice curent politic, filosofic sau religios are la bază principii, legi care dacă suntprivite strict obiectiv, sunt doar simple informaţii. Dar, dacă sunt astfel prezentate,oferite, încât toţi ceilalţi le acceptă, acestea devin nucleul unei forţe uriaşe, ceschimbă destinele, deci implicit cursul evoluţiei întregii Umanităţi. Calitatea deforţă a acestei informaţii este dată de diverşi parametri ce I se pot adăuga,parametri ce variază foarte mult în funcţie de stadiul de evoluţie al omenirii.Căci
informaţia capătă valoare de forţă de-abia atunci când este corelată,legată de un sentiment foate puternic
, indiferent dacă este dragoste, dorinţăde răzbunare sau frică. Acest lucru este încă valabil pentru oamenii aflaţi înstadiul actual de evoluţie. În acest moment Omul încearcă să treacă mintea,logica sa, planul său informaţional deasupra celui astral, al dorinţelor şi
1
 
sentimentelor. Acesta este scopul evoluţiei Spiritelor cuprinse în Regnul Uman,
de a desăvârşi Corpul Mental
.Desăvârşirea Corpului Astral s-a realizat în cadrul Regnului Animal, când Spiritulşi-a pus la punct reflexele, instinctele, perfecţiunea corpului fizic şi reacţia sapromptă la mediul exterior. Manifestarea animală, trăieşte, efectuează un anumitgest pentru că undeva în interior simte că are nevoie de ceva, dorinţele sunt celece le animă. Şi deşi există un rudiment de corp mental, ele acţionează de celemai multe ori sub acţiunea instinctelor sau a dorinţelor interioare. De aceea, unSpirit are în grijă mai multe manifestări concomitent, fiecare specie are propriulSpirit grup, mai bine spus fiecare Spirit are în acel moment al evoluţiei mai multemanifestari identice, cuprinse în aceeaşi rasă. Şi iată de ce Instinctul de specieeste cel ce primează întotdeauna, o raţiune aflată deasupra Planului Fizicconducând mişcarea sau evoluţia întregului sistem cuprins într-o rasă animală.Fireşte, se colaborează şi cu regnul imediat superior pentru a prelua diversestrategii de evoluţie de la unii care au depăşit stadiul respectiv, dovadă şimultitudinea de rase domestice apărute de-a lungul timpului. Dar având unegoism şi un despotism de-a dreptul infernal, Omul consideră că acel animaleste ceva ce îi aparţine şi poate să facă cam ce vrea cu el şi mai ales să-l ucidăca să-l mănânce. Am trecut de la o formă de canibalism la alta. Dacă înaintedevoram manifestarea unui Spirit Uman, acum este uzuală distrugerea şi înghiţirea manifestării unui Spirit aflat pe altă treptă evolutivă. Dar în sine, esenţasau creaţia fizică este aceeaşi. AND-ul de la un porc, animal ce se pare că seaseamănă cel mai mult cu omul ca structură genetică, diferă doar cu 10-20%. Separe că de fapt în cele câteva mii de ani de evoluţie din cadrul Regnului Uman nune-am schimbat prea mult năravurile, deşi înfăţişarea este cu mult îmbunătăţită.Iar faptul că sute de mii de specii renunţă anual la colaborarea cu noi, părăsindmanifestarea de pe această planetă, ar trebui să ne pună un semn mare de întrebare cu privinţă la propria evoluţie, de vreme ce nu putem fi buni învăţătorisau măcar exemple demne de urmat pentru cei mai mici ca noi.
Aşadar, scopul Omului este de a definitiva Corpul Mental, cel al logicii, alRaţiunii
. Şi chiar dacă am făcut greşeli uriaşe pe care le plătim atât noi cât şivecinii noştri planetari, cursul Istoriei arată că am reuşit, mai mult sau mai puţin,să ne apropiem de acest ţel ce şi l-a propus Specia Umană. Dovadă că Forţa ceconducea destinele omului a căpătat în timp tot mai mult o valoareinformaţională. S-a trecut practic de la forţa fizică brută, fără nici o raţiune,mânată de instincte şi pasiuni, la strategii de dominare din ce în ce mai subtile şimai complexe. A apărut pe parcurs o forţă cu totul originală, anume o informaţierecunoscută de toţi şi cuantificabilă -
Banul
. Ce se putuse face înainte cu suliţaşi sabia, s-a realizat mai apoi cu un schimb de metal iar mai târziu, chiar hârtie,era o forţă cu o încărcătură minimă de energie fizică, mecanică, brutală, dar plinăde energii din planul astral, anume Pasiunea, Dorinţa, dusă chiar la extrem,transformată în lăcomie lipsită de orice brumă raţională. Ca acum subtilitateaconducerii omului să aibă la bază educaţia sa, în a-I condiţiona artificial anumitenevoi, fie ele materiale, sentimentale sau chiar raţionale, culturale saudogmatice.
Deci încărcătura forţei conducătoare este acum cu maximum deinformaţie şi minimum de materie sau sentiment.
2
 
Această caracteristică aparţine celui de-al Treilea Val al Umanităţii, care a adusindividualizarea Omului, dispărând aproape total acel spirit de naţionalism, deetnie, de clan chiar. Omul poate în acest moment să-şi aleagă singur caleaevoluţiei proprii, nu I se mai poate impune din exterior, prin intermediul a tot felulde instituţii, o anumită dogmă sau mentalitate. Ca atare va merge spre acel sensce-l atrage cel mai mult, adică pe propria Cale. Şi deşi mulţi se sperie de aceastădescentralizare a forţelor, văzând în acest lucru o anarhie, în fapt este cursulfiresc al Omului, care se rupe total de acel Spirit Grup ce dirija Rasele animale.Este pasul în care partea animală, instinctuală este cu totul supusă şi controlată,este momentul în care Omul ar trebui să aleagă întotdeauna Vocea Raţiunii, caresă trieze şi să aleagă clar din noianul de dorinţe interioare, doar pe cele ce au unsens pozitiv. Iar capacitatea de a discerne Binele de Rău, şi-a format-o peparcursul a 26 000 de ani cât a evoluat în cadrul Regnului Uman. Acum, cei ceau reuşit să împlinească această calitate, a dominării Raţiunii asupra Dorinţelor,trec la următorul stadiu, la următoarea treaptă a evoluţiei, şi anume intră înRegnul Îngerilor pentru a continua perfecţiunea interioară.Astfel că în prezent cele trei valuri ale Omenirii sunt pe cale de a se stinge,apărând deja cel de-al patrulea ce începe să le domine clar pe cele anterioare.Poate fi atât
cel de-al Patrulea Val al Umanităţii, ci şi Primul Val al Îngerilor 
. În fond nu contează definiţia ci recunoaşterea prezenţei sale şi a faptului căOmenirea este împinsă spre o nouă etapă de evoluţie, se naşte nu atât o nouămentalitate, ca până acum, ci efectiv o nouă Civilizaţie. Dar prezenţa sa abia seface simţită la câţiva, marea majoritate a populaţiei terestre fiind încă prinsă înfebra celui de-al treilea val, al informatizării, ba chiar în unele locuri în cel de-aldoilea val, al industrializării. Se pare că unii nu şi-au prea făcut datoria în ultimelemilenii şi au cam rămas în urmă, oricum, evoluţia fiecăruia merge înainte, cuviteza ce şi-o alege fiecare.Deja în acest de-al Patrulea Val, Raţiunea, Logica este depăşită de Spiritualitate,manifestările ce aparţin Planului Iluziei, Corpul Fizic, cel Astral şi cel Mentalarmonizându-se de-acum cu Realitatea Planului Spiritual. Astfel încâtConştientul, sau Raţionalul începe să perceapă şi să înţeleagă acea calitateeternă, indestructibilă, acea esenţa Divină din fiecare, care este acel Ceva ce dăViaţă şi animă aceste corpuri, corpuri ce sunt de fapt proiecţii într-un plan aliluziei, simple oglindiri ale Spiritului într-un Univers infinit. Obţine astfelposibilitatea de a avea o infinitate de imagini, căci în Plan Spiritual, timpul şispaţiul nu există. Prin această armonizare, întrepătrundere totală a tuturor corpurilor, proprietăţile unuia vor fi preluate instantaneu şi manifestate întocmaide toate celelalte. Ca atare, calităţile Divine ale Spiritului vor fi trecute şi încorpurile inferioare, inclusiv în cel fizic, material. Calităţi printre care se numără şiNemurirea. Isus a predicat încă de acum 2 000 de ani despre această etapă încare Omul va avea de înfruntat ultimul său duşman: Moartea. Iar această bătălieeste câştigată atunci când se învinge total orice orgoliu, orice umbră de egoism,de lăcomie, sau de dorinţe instinctuale.. Toate acestea trebuiesc înlocuite cuperceperea, trăirea acelei Lumini ce vine dn interior. Câţi dintre oameni simt, fieşi din când în când, că o Lumină trezită dinăuntru se împrăştie în tot corpul şi căţâşneşte prin palme cu dorinţa intensă de a o dărui şi celorlalţi? În acel moment
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
mac_macmoni liked this
ionel26 liked this
nickname777333 liked this
bamse liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->