Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rudolf Steiner - Macro Cosmos Si Micro Cosmos

Rudolf Steiner - Macro Cosmos Si Micro Cosmos

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by EU_SUNT_IUBIRE

More info:

Published by: EU_SUNT_IUBIRE on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

 
 Rudolf Steiner 
MACROCOSMOS ŞIMICROCOSMOS
LUMEA CEA MARE ŞI LUMEA CEA MICǍ.ÎNTREBǍRI REFERITOARE LA SUFLET,VIAŢǍ ŞI SPIRIT
GA 119
Unsprezece conferinţe dedr. Rudolf Steiner ţinute la Viena în perioada 21–31 martie 1910,dupa un manuscris al autorului, nerevăzut deacesta, şi cu un cuvânt înainte deMarie Steiner Traducere: Aurelia MihalacheTitlul original :
Makrokosmos und Mikrokosmos
Die große und die kleine WeltSeelenfragen, Lebensfragen, GeistesfragenTraducerea s-a făcut după textul german, ediţia 1984, Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweizşi apare sub îngrijirea Societăţii Antroposofice©1996 Toate drepturile pentru traducerea în limba română suntrezervateEditurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
CUPRINS
de Marie Steiner 
  — 
Viena, 21 martie 1910
— 
Interacţiunile vieţii omului cumicrocosmosul şi macrocosmosul
.Lumea exactictă şi cufundarea mistică. Starea de veghe şi starea de somn. Curentuluirii. Via alternativă a omului între macrocosmos şi microcosmos. Trăireasentimentelor lăuntrice de către mistic
1
 
  — 
Viena, 22 martie 1910
— 
Sistemul planetar un ceasornicuniversal.
 Forţele lui Marte, Jupiter, Saturn, care acţionează în timpul somnului, şi ale lui Venus şiale Lunii, care acţionează în timpul stării de veghe. Sistemul planetar ca ceasornicuniversal
— 
Viena, 23 martie 1910
— 
Trăirile lăuntrice ale misticuluicufundat în lumea sa interioară. Trăirea ciclică a întregii naturi în cadrulmisteriilor nordice.
Corpul fizic şi cel eteric examinate din interior. Corpul senzaţiei ca limită între trăireainterioară şi cea exterioară. El ascunde conştienţei normale ceea ce altminteri ar acţionaca un incendiu mistuitor datorat sentimentului ruşinii. „Micul păzitor al pragului".Trăirea ciclului marii naturi şi educarea sentimentelor în cadrul misteriilor nordice.Soarele la miezul nopţii: vederea prin materie. Încremenirea de teamă la limita văluluilumii sensibilului. „Marele păzitor al pragului"
— 
Viena, 24 martie 1910
 — 
Trăirile omului în momentul treceriiconştiente pe lângă Micul păzitor al pragului".
 Trecerea prin cele două porţi şi tărâmurile de dincolo de cele două limite. Trăirea celor trei forţe principale ale sufletului ca pe o revărsare din macrocosmos. Sentimentulrecunoştinţei şi al datoriei faţă de sufletul universal. Jurământul mistic. Imaginilereflectate ale păcatelor noastre prin omisiune
— 
Viena, 25 martie 1910
— 
Lăcaşurile misteriilor egiptene ale luiOsiris şi Isis.
 Circutul Superiorului şi Inferiorului. Reîntoarcerea în corpul eteric până la limitaregnului mineral. Coborârea în corpul fizic. Pericolele drumului mistic. Preoţii luiHermes ca
 guru
. „Desdevenirea" misticilor sensibili din Evul Mediu
  — 
Viena, 26 martie 1910
— 
Ascensiunea conştientă înmacrocosmos. Traseul parcurs prin lumile superioare.
Stăvilirea Eului în cazul iniţierii mistice vechi era o necesitate datorită accentuăriisentimentului Eului prin cufundarea în lumea launtrică proprie. Pericolul pierderii Euluiîn timpul trăirior extatice. Metodele de accentuare a Eului în cazul iniţierii în misteriilenordice. Pregătirea prin înfrânare şi prin capacitatea de a discerne. Ridicarea conştientăîn macrocosmos. Drumul prin lumile superioare: lumea elementală, „spirituală" (cuZodiacul ca frontieră), lumea raţională, lumea arhetipurilor 
  — 
Viena, 28 martie 1910
— 
Contopirea cu lumea elementală.Trecerea pe lângă Marele păzitor al pragului".
Legătura strânsă cu lumea elementală de care depind temperamentele. Adaptarea în„lumea spirituală" după echilibrarea temperamentelor. Perceperea obiectiva, în pragullumii spirituale, a propriei entităţi imperfecte, ca pe o replică alcătuită din toateelementele, după dobândirea capacităţii de a depăşi dificultăţile. Trecerea pe lângă„Marele păzitor al pragului" şi jurământul sfânt pentru autocunoaştere şi autodepăşire.Contactul cu entităţi spirituate în lumea raţională. Forţele necesare pentru dobândireaunei conştienţe clarvăzătoare în regiunea arhetipurilor 
  — 
Viena, 28 martie 1910
— 
Formarea impresiilor senzoriale.Sistemul nervos ca sistem solar interior.
 Aura Eului omului. Eul omului revărsat în sfera cosmică în timpul somnului. Realizareasenzaţiilor în momentul strecurării Eului în corp prin reţinerea unei părţi a lumii
2
 
elementale, care nu formează organele noastre, ci formează conştienţa prin reflectare.Sistemul nervos ca sistem solar interior. Reflectarea forţelor formative ale celor trei lumisuperioare în sistemui senzorial, cerebral şi al nervilor spinali. Pentru lumea arhetipurilor  percepţia imaginativă creează în organele de percepţie spirituală aparatul de reflectare.Modelul sângelui purificat reprezintă depăsirea naturii inferioare în cununa rosicruciană.Cuvinte simbolice, activitatea simbolică creatoare. Întruparea activităţii sufleteşti.Drumul rosacrucii în lumea spirituală, ca cel mai adecvat drum pentru evoluţia actuală aomului
 — 
Viena, 29 martie 1910
— 
Organele cunoaşterii spirituale.Contemplarea Eului din douăsprezece puncte de vedere.
 Organele cunoaşterii spirituale şi forţele tonifiante ale somnului. Formule şi simboluri.ndirea inimii. Analizarea Eului din dosprezece puncte diferite de vedere.Sacrificarea propriei personalitaţi şi intrarea într-o altă entitate cu care se cuplează
— 
Viena, 30 martie 1910
— 
Transformarea organelor. Cititul înCronica Akasha.
Logica inimii în contrast cu logica capului. Trecerea găndirii raţionale la gândirea inimii.Cele trei etape ale evoluţiei omenirii. Transformarea memoriei într-o altă formă aactivităţii sufletului, nu una temporală, ci una spaţială. Descifrarea evenimentelo păstrate este citirea Cronicii Akasha: lumea Akashei este lumea în care timpui a devenitapaţiu. Capacitatea de gândire a inimii: un circuit continuu al timpului transformat înspaţiu. Sângele care curge: o imagine a mobilităţii conştienţei cercetătorului spiritual.Liniile spaţio-temporale de timp; cea de a patra dimensiune. Cele trei stări ale memoriei.Schimbările organului inimii ca imagine pentru cele trei stări succesive ale umanităţii şiUniversului
— 
Viena, 31 martie 1910
— 
Adaptarea omului la diferitele stadiiale planetei noastre. Formarea corporalului din cele spirituale.
Drumul raţional spre cunoaşterea spirituală şi forţele latente din inimă pentru cunoaştereaadevărului. Adaptarea omului la diferilele stadii ale planetei noastre. Apariţia celor fizicedin cele spirituale. Pătrunderea Eului în viitoarele încarnări. Transformarea vechilor organe în organe cu conformaţii noi: de exemplu, a inimii pământene ca rod al inimiilunare. Formarea unui organ ca organ embrionar pentru viitor: de exemplu: laringele,datorită căruia suntem inseraţi într-o evoluţie spirituală în care va trebui să ne integrămmai întâi cu individualitatea noastră. Prin laringe macrocosmosul ne transformă înoameni: duhul ne-a fost insuflat prin laringe. Pentru desăvârşirea omului spiritual (
 Atma
)va trebui perfecţionarespiraţia, care se manifestă în cânt şi vorbire. Influenţa direcasupra graiului are loc numai atunci când cunoaşterea devine rugă.
CUVÂNT ÎNAINTE
Există adevăruri care trebuie să fie rostite înainte ca ele să poată fi pe deplin înţelese detoată lumea, pentru ca forţa lor intrinsecă să creeze mai întâi terenul spiritual propice încare aceste adevăruri să poată răsări cândva. Ele se fixează mai întâi în suflet ca niştegermeni, dezvoltându-se în subconştient precum un organism viu, pentru ca apoi, lamomentul oportun, pătrunîn viaţă ca o ccapacitate sufleteastrează. Marileadevăruri trebuie să fie gândite mai întâi. prelucrate şi verificate de către marile spititealese, înainte ca ele aă pătrundă în marea masă. Abia apoi, la vremea potrivită, când
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->