Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cosmin Hurjui Gabriel Petrovici Evolutia Ravenelor Si Alunecarilor de Teren Din Bazinele Studinet Simila Si Lohan

Cosmin Hurjui Gabriel Petrovici Evolutia Ravenelor Si Alunecarilor de Teren Din Bazinele Studinet Simila Si Lohan

Ratings: (0)|Views: 918|Likes:
Published by Cosmin Hurjui
Articol comunicat la incheierea Proiectului CEEX intitulat „Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova” (MARAVAL), Sinaia, Romania, 2008
Articol comunicat la incheierea Proiectului CEEX intitulat „Reabilitarea ecologică şi managementul durabil al zonelor cu terenuri degradate prin eroziune în adâncime şi/sau alunecări de teren din Moldova” (MARAVAL), Sinaia, Romania, 2008

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Cosmin Hurjui on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
 
EVOLUŢIA RAVENELOR ŞI ALUNECĂRILOR DE T
ERENDIN BAZINELE HIDROGR
AFICE STUDINEŢ
, SIMILA
(COLINELE TUTOVEI) ŞI LOHAN (PODIŞUL BÂR 
LADULUI)ÎN ULTIMII 25 DE ANI
Dr. ing. Cosmin HURJUI
1
, Ing. Gabriel PETROVICI
2
,
1,2
Centrul de Cercetare - Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni
Oficiul Poştal 1 Bârlad, PO Box 1, 731240
, Bârlad
1
2
REZUMAT
Trei bazine hidrografice reprezentative au fost alese pentru inventarierea
ravenelor şialunecărilor de teren, compararea stuaţiei din 1982 cu cea din prezent, studierea impactului
economico-
 social al acestor fenomene de degradare a terenului şi propun
erea de solu
 ţ 
ii pentru o amenajare
 ş
i exploatarea durabil
ă 
a zonelor respective. Pentru actualizarea datelor 
morfometrice şi pentru analiza terenului şi modelare s
-
au utilizat tehnici de ultimă oră (echipament GPS profesional de precizie şi
mare productivi
tate şi software GIS ArcGIS 9.2.
Cuvinte cheie
:
 Ravene,
 Alunecări de teren
 , Echipament GPS, GIS
1
 
INTRODUCERE
Ravenele reprezintă forma de eroziune hidrică cea mai gravă a terenului datorităvolumului mare de sol şi rocă de bază dislocuit, iar alunecările
de teren
reprezintă de
asemenea una dintre formele grave de degaradare a terenului cu
efecte asupra calităţii
terenurilor agricole, uneori asupra unor obiective economice sau sociale.
În Podişul
Moldovenesc spre exemplu au fost inventariate circa 9000 de ravene [1]
, iar în judeţul Vaslui
s-au inventariat circa 1000
 perimetre afectate de alunecări de teren
[2]
fără a se preciza starea
lor (stadiul), respectiv câte dintre ele sunt active, semistabilizate sau stabilizate, gradul de
acoperire cu vegetaţie, etc
. (Figura 1).
Era deci necesar să se aducă contribuţii la cunoaştereaamplorii actuale a fenomenelor, la cunoaşterea mecanismelor de declanşare şi a proceselor 
implicate
, la propuenrea de soluţii de amenajare şi exploatare durabilă a zonelor afectate pe
ba
za unor modele de ultimă oră şi a experienţei unor cercetători străini din ţări cu fenomene
similare.
2
 
METODA DE LUCRU
Deoarece fiecare din cifre
le menţionate mai sus
 
 poate părea impresionantă
în cazul în
care toate ravenele sau alunecările de teren
ar fi
active şi
, de asemenea,
în vederea actualizăriiinformaţiilor cu privire la formele de degaradre a terenului şi propunerii de soluţii moderne deamenajare şi exploatare durabilă a zonelor respective,
în cadrul proiectului MARAVAL
 – 
 
 Reabilitarea ecologică 
 
 şi managementul durabil 
al zonelor cu terenuri degradate prin
ravene şi / sau alunecări de teren
din Moldova
”,
au fost alese trei bazine hidrografice
reprezentative, două din Colinele Tutovei şi unul din Podişul Bârladului (judeţul Vaslui)
. Aufost compar
ate informaţiile existente şi în primul rand cele obţinute în cadrul proiectului prin
 
C. HURJUI, G. PETROVICI -
EVOLUŢIA RAVENELOR ŞI ALUNECĂRILOR DE
TEREN DIN BAZINELE
HIDROGRAFICE STUDINEŢ
,
SIMILA (COLINELE TUTOVEI) ŞI LOHAN (PODIŞUL BÂRLADULUI) ÎN ULTIMII 25
DE ANI
tehnici GIS aplicate asupra planurilor topografice militare din 1982, cu cele obţinute în timpulunor campanii de teren de măsurători
cu ajutorul unui echipament GPS profesional de precizie
şi mare productivitate
. Un obiectiv important a fost
şi
studierea impactului economico-socialal acestor fenomene de degradare a terenului asupra comunit
ăţilor locale
.
Figura 1.
 
Alunecări de teren din judeţul Vaslui în 1992 (după Pujină D., 1992)
 
Partenerii implicaţi în proiectul MARAVAL, reprezentanţii unor institute sauuniversităţi de prestigiu (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – 
 
Prof. dr. Maria Rădoane,INDCSB, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ – 
Dr. Ing. Maria
Bucureşteanu, Centrul de Cercetări Şendriceni, judeţul Botoşani – 
Dr. i
ng. Dorel Pujină şiICAS, Colectivul de lucru Focşani – 
Dr. ing Cristinel Constandache, au contribuit fiecare cu
expertiza sa la cercetarea fenomenelor şi factorilor de cont
rol.
În cadrul Centrului de CercetăriŞendriceni au fost înfiinţate două perimetre pilot cu terenuri degradate de alunecări de terenasupra cărora s
-
au aplicat măsuri efective de modelare cu buldozerul şi ulterior de reabilitareecologică.
 
3
 
REZULTATE OBŢINU
TE
În prima etapă a proiectului MARAVAL s
-
au desfăşurat activităţi menite să contribuiela cunoaşterea amplorii fenomenelor de ravenaţie şi a alunecărilor de teren pe bazainformaţiilor din literatură, iar ca activitate practică, prin tehnici moderne speci
fice (scanare,digitizare) s-
a creat o bază de date GIS
 
 – 
 
hărţi în format digital în care diferite elemente
vectoriale ca puncte, linii sau poligoane au asociate tabele - baze de date cuprinzând drept
atribute toate informaţiile care au putut fi extrase de
pe planuri topografice militare din 1982la scara 1:25000
cu privire la ravene, alunecări de teren, relief (modelul numeric al terenului),
Alunecări
de teren
 
C. HURJUI, G. PETROVICI -
EVOLUŢIA RAVENELOR ŞI ALUNECĂRILOR DE
TEREN DIN BAZINELE
HIDROGRAFICE STUDINEŢ
,
SIMILA (COLINELE TUTOVEI) ŞI LOHAN (PODIŞUL BÂRLADULUI) ÎN ULTIMII 25
DE ANI
modul de folosinţă a terenului (păduri, plantaţii, terenuri arabile, păşuni, etc.), reţeahidrografică, căi de comunicaţie (drumuri, căi ferate)
 
din bazinele hidrografice Studineţ,Simila şi Lohan
.
Au rezultat hărţi
 
asemenea celor prezentate în miniatură
 în figura 2, iar
câteva informaţii privind dimensiunile bazinelor hidrografice
 
şi
supraf 
eţele ocupate de ravene,
alun
ecări de teren, păduri şi plantaţii diferite (viticole sau pomicole)
sunt sintetizate în tab. 1.
Figura 2.
 
Degradarea terenului prin ravene şi alunecări de teren în bazinele hidrograficeStudineţ, Simila şi Lohan
(de la stânga la dreapta)
, judeţul Vas
lui
Tabelul 1
D
ate sintetice privind ravenele, alunecările de teren şi gradul
de acoperire cu
 pădurişi plantaţii viticole sau pomicole din b
. h.
Studineţ, Simila şi Lohan, în 1982
 BazinulhidrograficAria bazinhidrograficAria ravene(1982)Aria
alunecă
ri deteren (1982)
Aria păduri
 (1982)
Aria plantaţii
 (1982)(ha) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%)
Studineţ
9.678 352 3,6 41 0,4 2.964 30,6 507 5,2Simila 26.521 639 2,4 68 0,3 4.902 18,5 1.013 3,8Lohan 11.039 130 1,2 89 0,8 3.230 29,3 1.227 11,1
3.1
 
Bazinul hidrografic Studineţ
 
În bazinul hidrografic Studineţ a fost posibil să se identifice mai multe zonefiziografice (zone în care se păstrează aceleaşi caracteristici geomorfologice) cum ar fi: (1)versantul drept al pârâului Studineţ (cu
 
expoziţie estică), porţiunea de la confluenţa cu pârâulTutova, în aval şi până în zona comunei Ghergheşti, (2) lunca pârâului Studineţ, porţiunea dela confluenţa cu pârâul Tutova, în aval şi până în zona comunei Ghergheşti, în amonte,
(3)versantul stân
g al pârâului Studineţ, de 3
-
5 ori mai lung decât versantul drept, porţiunea de la

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->