Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geheime Figuren Der Rosenkreuzer 1

Geheime Figuren Der Rosenkreuzer 1

Ratings: (0)|Views: 95|Likes:
Published by havelländer

More info:

Published by: havelländer on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2011

pdf

text

original

 
,
@)e~etmt
·itguttn.btt.mCftnfrtU3·tf,,_
~,
,
,
~
>j
"
,Wut3
einrm
«rten
Mfcpt
3um
ernenmal
(Ul!3
Etd)t
geffeUt.
.
'
@;ebru"rtuubberlcgtboll
5.~.~(.
Q:cf~"rbt;
fn([ommiffcon
inber~ero(bf4len·
~u4>~nnb(ung
in
.pam6urg.
 
q
2k
5"'1"-'
S
1£
C.V:lL"~j'Yi
Rb.f"C~oo~S
pv-.J~~,J
o
&1'1
!l)M
i~
~i~,
"~m~'~~.~
!~.~g£ry'!.~'!i~~
1'i.~~!!.I~"~n£
.@t~
it,
ntdq,en
teroreni)nb
ebfen
<5amen
;aUen
tDCI~rett
Sapientise
&
dodrinsefiliis
Act9t
I>tlb
otfen6~~ret:
H.ENRICVSMADATHANVS,
THEOSOPHVS.
Medicus
&
tandem,
Dei
gratiaaurerecrucis
Erate
s,.
3ncobin
~fft.\l.
5.
eO
jemcmb
1>nter
eue{)
l!Bei~geit
mangdt
I
ber6ittecon®ott/,beeba
gi6t
einfeitiglidj,
1)unb
nlcfct
e~
niem~ntJ
auff,fOtDtrbfie
i5mc
gcge6en
roeroen,
SY1I1BOLVM
AVTHORIS.
Centrum
mundi,
gfanU11l
fundi.
----.~--------------------~----------------.----------------
fen
(Jilt,
tinf"nnNe1J.unjl
t'eitH!
Wlcfnngt)(tben,
5illill1l:l
ine
~tlll\1e·
ein.tI1Rbiein
gebi9l:ct,
bll~'IlU~
I).crmng
biestunftnid)teinIDlebcletn3Umnd)en,
wae
l>ing
"ucb;'"r3Ugdn:(tud)twittl.
~temu13
tin
jC!.llid)er
leid)t~
Ud)Clt.
31~el;mclTen
[)ar,
l.'Cie,
vnntlw_el4m~£Ieilalt,41.ud)receinn
materia
benedictafoll
gcfud)t
vllb'
gefun'ben
meL'ben.feo
woUe
fid]
~bcr
feincc
imaginiren,
vteI
,,,migel'
von
cilligen
Artiften
vben:ebcn
l(tlTel'l,
;'a\j
I
obee
fct,on
w"rl)ajft.tg
verammateriam
entwcberbuCc9
l)eimUcl)eo\fcnb(t()rullg
(5otteo,
obertlece»biefie
rennell,aud:>
wdl3,
rennettmbin
f)".nben
fJ"t,
baaee
alg;'a.nn
'ebenmegtgbiefch.
ben
autf3ufd)
Iicffen
!
bM
purnm
abimpuro
~Uff6l)bci}jle;ufd}eil>m
1mb:;un:inigm
wilflr,
{lcm:;Iici}cn
vct'ftef)e,
2td)
netn
Heber
laborant
bey
metrcrn
ntci)t;
i:'ec
.t"uni)
Hd)t
nun
a.Uerecft
im
:5ifembegraben,
vnnbgd)o~'et
l\unft
'Qunl,)
till
gefd)td'tco
<vemtlt{)e3U
~er
fad)
en;fiel)e
all'3umi.E,J:empcI
1V(,.0
tlu
anfangG
von
mie
gef)ol;ct,b"o
iii}
5,
:Jnf)c
verammateriamlapidis
gefcmt,vnntlbie
gam;e
3dtvbee
Ilid)t
b"mit
31J
procedirell£lenntfl',
big
mir
enrHd)en
nrui)
i;'!em
6
.3a~.
beL'
®d)It'I1Td
!m;
gcmalt5,
bmd)9eimlid)e
ilif~n&nf)cUn9
uon@ott
belli
~fUm~d)tigmill\lel.'n~all)et
iuorccn.
\'Jnn~
[)"ben
l>iefen
ed,hlffel
l>ie
211ten
pMd~rd)en
I
pcos
p!}etentm;'Philofophije
vnl>
~Hemcge
f)dmHdy.
vnD
verl>ocgeltgel
l)Cllren:
cenn
f(\gt
(;let:
Monarchs
in
loco
dicto:
fO!tl!lt
ficc(}ojfenbacgefc!)rteben!)C40en,
(;lMeG
eln
jebec
Ed)u'f"tecobet.'3ar)nbced)?cvet:~
fl:d)Clt
ftlntc,
vao
n'ICI:ctin
Bronec
iDiebft;lH,fowd)1:ceoaud.>feh..
<5e~eimllllfiHid)t,tmi)
fLlnte
niel
vbrfg
f)ieburd,
_;ugedd}tet
l'JCC:
ben,
(;1,,61:;lanlt
otfcndid)
wiebec
benWillen<!)ottL!(l
gef),MlbeCt
nu,
ee,
rc,
21u13
tli~fen
vl;fa.d)eItvntl
l>ecClt
fo
td,
;umt()dIinEpllogo
(\nge30£lcn,
ClUd),
tlam
it
id;ln.td,t,
~M
talentum
a
Deo
mihi
comrnif-fum
_;uuer{!l;<lbel1,nng.cfcI)en
wuetle,
91lbeid,
in
i:liefcmmelnem
Aureo
feculo
rediuiuo~
[o\lidmit($;ott\lullb
bidl1ntul'
erlaubr,Dail
gtillTe
(Sj~~chu~nij~
hel'
m3eifm,
!tHebaffdb:lgc
I)n&~tJmehle2(ltgen
gcfe~m,
mdtte
,Qllnbe
eillge~
rid)tet,\lnnbblled,
bie
@nab~
®ottCG
oll
red)te.3eit
in
g\,on'cc
.stmfft
tlnUb
,Qm:
hgteit
wieber(luj3gCUOlltItlClt/
OffCllbll~l'en
wollen:
iDcr
fl;omme
vnt'l
<5ottIic..
!)en~et:!terce,
woUe
co
~nt'ln'5
nit
,,(eim
gutencrfent1Cn,
(tuff
\.mntlMtncl)men,
dextre
confiderirE'll,
tm\lfid,
"ned,
au9
ni.d)t
j1:l.'cn
nod;!
(mfed)ten
laWen,
baG3U3eiten,tlem
~ud)f1nbm
nad)
contraria
mit.tmtcr!auffett,
eG~nt
~d)
perTheoriam
lid
praxin
311
fd)uitm
nicf)t
Iln:
,tlm~fct)ictmfOnnen,nod)
gcbUl)ren
\UoUm~U
1
il
tleuthd)l'1~
vnt>
frllt!id}CI:
l)i~ruon311fd,l'dbm(mlftItd)vllt>3·UlU"UerQocQften
in
repl1blica
cbymica
t?crbotten
til:
tragI!
abet:
gam;
rcinc1t
;ll,dft"d,
C£i
wert>Cll
aUbk,
fi)
biU
'{l;actetIetnin
nHtt~r
Duuet'fid)tmit!:len
inncditten,
2lu!Jl.'nNt}
<5emtltf)o
I
foa.UeG
t?enml[\Cll,
ced)t
anfd)..
nw."
in
ben.
feU'rufl'citHa
fl:udiren~
vntl
bm:bey
fLlc(tllen
biJl~rn
<vott
iI'migU:
d.)f11.
vnb
von
.tJCi.'C3manntffcn,
gletd;lmil',Ne
l)ieL'iltverbotg-el1~
Philofor~ird)e
u,Iuubetit'ttTt:
~\'ild)te
gcniefen,un!)btl'fd&cll
I10d,bcU1
ffi3iUm
@llt:
.tdl
tr)~il~nlyt;9
Itlccbcn."Enb
oisD(1nnfdnuubbldoen
ne,
tl),we
mClibet'
b~~
gu(~
tlenm
IEl'cu~~{j,
tHlntl
mlpc\'lefcne@Ue~11lnfftl1
bee
l).)9
i1o
foP9
i
l1)€lt
gcmcilleill
tltligec
mCC~lll1t)llllO..'..,
6~l~f,lid)Ctl,
~'tmlt
aucb
btr([f)l;l(tItcl)cl?erf}entHge
vntr
nnfrbtge
It.yt"et',
dg('lltIid)
meinen
"1(autT,
vlltl3unr.()lllCtl
wijfe,
wil
icb
fo
Cllndidus
fein,
t?ll~1:;lcnfdbcn
forgell"ec(tetl~It~
""mit
rid)
mit
fug
nicmatl"
vber
mid)
3tt
befd,weren~
geoffcnba()ret
{)abe.,:60
wilTe
Hun
~injegUd)cl.',tlae
bie
3af)1
ntetnce
n"bmeno
ifllVI,
DCXII_
in
weh'ber3"r,1
mein
gCHtt3ct·
n(tf)me
tined,
~T.-a:otlt~
vnn"7.
Iebens
"igc
vouromIid,in;'M
:5ud,>
be~
natuf
~ft
gcfdmcben
worl)c:,:
l,"fbel;
tlaG
ift
Ne5.~ud,tlabi:lcrfuntfee
tf)ul
tle6
8.vnn!>tler
15,
tjl
G.bel.'m~[tI~cflltltfte
tf,dl
bea
12.
vn;,la~
bic
l,iet'&ey
gentigen.
DatuminMonteabiegno.die
25.
MartijAnno
16u.
.~hl
ben:(t~~'i~1t41enbnnbtl>thbigen:£efer.
ijnetln~Iid)re,(5ottIi~betltlcr
.lI.efer,
\1lltl
font'ltclid,>
il)rfapientise
Oc
doctrinsetilij,
bcmn<ld)
t?0l!
'ct,;ll
d)
en:JClf)ccn,
<15otti;'!ec
2llLmcd"
ttg,e(luffmcin,lctlgc(;
dnbn)nfligef!
(5ebett
vnnb
cmbfigeo
~n1.'uf'
fen,mctne
2IU{ll'1l
!:>m'd)
tfdeud)tulll.1
reineol)dbgen
<fictltco
(IlU~
weld)em\u[;;nHe
?llieiG9cLt
cmpfl1ge'n,
»nnotlut!I)utd,<r~ciitum»cm
'Bntte;;
ift
gcfnnbt
11lOC()Cn)
[o
mctt
Ct'offnet,
·j)QU
icf)
bnG
ll.ln9ce
Centrum
in
Tri-
gono
centri,
Nt:
fitl
inm
lltlb
wal)nn
materien
eee
feblcnPhilofo-
pbif4>mE;tciM
('cf,mtc,Vlll:ll"cfentlid)
in
~dn1.ltJl
l)atte,
wUflc
td,Cleid)roo!
fClfl:
bevbie
5.
:J"{)C
nici)t,
role
id)Memit
ecfpt:ie~'
ltd)m,
t:ed)t
ene
gel>tieUcbt:n,
tI~~
roten
£o\Uen
Q)lutt,tlnl)
be6rod~m
~blettlgluren
b(ltnu~/,l1fd)ciDcn,
vieI
weniger
1.)tl!rdbenn,\d,J
;'·em
pro-portionirtem
Q5lln~id)t
;'ce
t14ltUl:
13c.tlt;;
gd)cb
vnb
ClUjfG
bcfr,c3UUl'I.."
mifd)en,cin3tlf~hclTeI'l,vet:ficgdn,
I.?tll)
bern
gel)ctmen
StW~C
su
committiren,procediren
[olre,wdcf1cti
tlMJI)nici)t
obne
!JL'offe
'('fl"
nun
1ft
vtlb
ge.brc.ud)tn
'tJOl:!fid)ti.grcit
gefdid)m
mu~,');)n1:l
01;
id)
woLl,
nrbenfcriptis,parabolis,
&
variisPhilofophorumfiguris
mit
fonbfChd)cm
I
ml'1.'cfItd)cm
f1ei~
nr.cbgefol..'fdjet
I
l?n~mid)jbrc
vid<
fc£rtgc,
wUlitlerbadid)c
Vl1UO3um
tl)cil
ml~rigcnt'lll
gl:~tt'll
erma-d)-.
[cnerel1igmata3u
Ioluirn
!)oef)
b~rnUCIl't,[)"be
td)
bod,
reipfa
brfun:
tleu,
!;l(1t}
eli
"UfO
mit
eilHutbcc
lautcl..'
pbanta)"i!!
t?t1t1
n"n;l'Ilwccct:
ift,
l",ie
benn
fl'fd)ev
bie
Aurora
Philofophorum
!J1dd,f\,(G
bC3cl~get,JtcmCtet,:
tI~6
ClUe
przeparationes,
~al'uo1tGeber,
Albertus
Magnus;
vnt'l
bCLCg(eict,m
fnmpt
hero
purgatlones,Iublimationes,cementatio-
nes,
dUl:illa.tiones.
l'eEt:ijjcationes,
circulationes.
putrefaEt:iones,cO[J-iunEt:iones~foLutiones,
all'enfioues,
coagulatio[Jes,
calci
natione6,in-
ciDerationes.mortificationes,reuificationes,
&c.Wil!g(dd)Cf
gcfta(t
if)s..'
t'lccVfilg
r
Athanol',
Reuet'bierofcn,
6d)meh;ofcn,
SauH)i
l1t3,
.:Rogmtjl,
'2Jfd),
6r.nM,
Cucurbith.Pellkan
Viol,retort,fixato.riom,
&c.
£atltcr
@5op!)[~ird)c,
\'~t'ftH)cel'ifd}e
\lllb\lnnur.}~
i:litlge
rein,
It'le
id)
benfold)c(;
flit::
mduc
perf
Oil·
(tltcQin
mr.tf)ctt
bermn,,"muj3:8intemal(;lie
coret:1.ltUt.'
I
fo
in
jt)~'ct.'
cigenen
allgcbot.'nell
fubftantz
rid)g~n13g~mefin()cn
[c!iet,
f}iC11011
1Jtd)tG
weiO:
l;(tllnf)ccotlcc
Theophraft,
in
SecretoMagicode
Lap,PhilCJC
VOll
b('l)rtl
l:Ji-c
Nt
mate-
riamlapidistnWei»,
intIm
imperfcfcen
corporen,
tm
:tJlut,in
Mar-
tafiten.
in
Mercurio,
in
fulphnre,
in
vril1a~inl1:ercore,
in
a.uripig-
mento,l.?l1tltnBt.'l.!tltel'tt,"fa:
CheHdonia,
e,ptittgfltlurt;d,
ffbf)t'w,
::;fo
1'£),~"
ftl~m
I
ccci)t
l:tgct:
(til
fel)
nUe~
mit
einnnDe,
®d)ehnm\)
\lnb
!Dteom\)
l:Iamit,
bll{>
fie()ie
lleut
vccfiitlcm,
btitl{lell
fiet?mV6
<Edt,
l?ec3c£)rCltvtlltb
tm:Itef)1'enbit
3eitl?llmh:;hd),vn~
ve'C!Jebl'l1tli
cQ,
tmbf4l[)tenr.UcinJf)l.'l?n
n(tl'tcnfopjft'll11(1),
~Cl;v,)l1£)innid;ltfann
augced,men
I
""'(\(1
i>ie
nnW
r
ccfoe1;)~rt:
l!i~6erfag
m[teil1S,
wet:
muO
mil:
in
Den
Mineren
bet:ctc~f1l,ill3affcr5tejln~n,
obe,
~nt
e~olld)£cutI:Intinnen,
bi~ben
~13eftt
\let'teIUtm,
o~ec
St'inbel'vnrl1
b1.'lln~rn,
llnmitmnn
9)?etnllentnllcf)t,
oller
l11ein~
bu
CS
feil!'l(J.)otc(h~tl~il\netlbicoUebing
alfofei!£)I'tbcn,
bantit
btl
fnl1jt
\l)MaUenmnd)en:
tlu
n~t:c,
fanll
(lU1:tit
vCt,ftd)ctltlae/>njccej1,bM
bert»
t'linOf
reineG
;tt
(let
natue
gl'~ol;et,otlel;wHttln
l'bct:
(i3ottfein
I
bMtlu.aug:5Iut
11.1iIt
t17et"UeI1m(1C~en,fOnt~d)e"uijeinem
Pfttl>
eillCttt17enfd)en
,obeer
au)}('ilter
m~ug
cine
'Rnf,c,
;'it:
gtbt
i)il;
barnac!,
!Jutc
tHUd,
tI"l..';l1,;."lMlvef)ce
(tud)cine
multiplica.tion,
eogcfd)td)t"bn'nid)t,
~ntl
alowenigbet!}
faull
gefd}e[)eJt,
a-Ifo
wenigfanfl
~tl(tUg
obgcl1aniHclJ
I'ect'pten
metallen
mr.cbcn,
b,nm
(;Ii~
l\anfl
iJl
nid)t",u~bet:
nMt-n~,
ulnlb
"'~o
Nefdbe
erfd)41f,
.
"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->