Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biuletyn ISNI 2011

Biuletyn ISNI 2011

Ratings: (0)|Views: 982 |Likes:
Published by Sylwia

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Sylwia on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Biuletyn
 inormacyjnynewsletter
2011
Institute or the Study o Islam
 
iu sudó d i
 
rdk buu|n ed:
Agata Jakubowska
tłuz|t:
Agata Jakubowska
op gz|Dg:
Grzegorz Jaszczyszyn
Duk |P:
AQRAT DrukarniaUl. Gorlicka 4051-314 Wrocław
Zdjęcia wykorzystane w biuletynie / The pictures used in the newsletter:str. 3 - ot. Asim Bharwani, http://www.ickr.com/photos/modenadude/5017014310 (Creative Commonslicense); str. 4 – ot. Claude Estèbe, http://www.ickr.com/photos/colodio/124891424/in/photostream(Creative Common license); str. 5 – ot. Asim Bharwani, http://www.ickr.com/photos/modenadude/5002956613 (Creative Commonslicense); str. 8 – ot. Agata Jakubowska; str. 10 – ot. Tomasz Gładki; str. 11 – ot. Mariusz Wieczerzyński; str. 11 – ot. Sara AlNaib; str. 12 – ot. Aliakbar Campwala Photography, http://www.ickr.com/photos/crappyali/3901440014 (Creative Commonslicense); str. 13 – ot. ¡kuba!, http://www.ickr.com/photos/qbakozak/4901178130 (Creative Commonslicense).
 
Bu , 2011
www.isni.pl
wstĘP
Czymś nadzwyczaj problematycznym jest odwoływanie się do par opozycji takich jak Wschód – Zachód. Pojęcia te odnoszą się do rzeczywistości, które są ze sobą silnie powią-zane i wzajemnie się warunkują, szczególnie dzisiaj, w epoce „globalizacji”, ale też z uwagina historyczne uwarunkowania i procesy.Równie problematyczne jest przeciwstawianie „islamu” „zachodowi”. W tym pierwszymprzypadku mamy przecież do czynienia z religią, w tym drugim – z kategorią geogracz-ną. Nie można stosować żadnych porównań, zestawień między domenami należącymi dozupełnie innych porządków. Binaryzm tego rodzaju oznacza lekceważenie aktu poważnejobecności islamu w świecie Zachodu.Nie istnieje żaden monolit o nazwie Zachód, o którym można wypowiadać się w liczbiepojedynczej. Również w przypadku islamu mamy do czynienia z mnogością współistnie- jących, ale też ścierających się ze sobą narracji, dyskursów i praktyk składających się nawielokulturową różnorodność świata muzułmańskiego.Inspiracją dla badań nad islamem – może nawet bardziej niż to, o czym mówią ulemo-wie i uczeni muzułmańscy czy islamolodzy – powinny być żywe tradycje muzułmańskiei „ludowe” dyskursy obecne wśród muzułmanów, oraz ich doświadczenia dotyczące po-szczególnych zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych itd.
Yoginder Sikand 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->